DREAM THEATER - Systematic Chaos Systematic Chaos    [78:41]
RECENZE CD: Recenze 1 rockmag.cz Recenze 2 marastjakcyp.com Recenze 3 metalopolis.net


 SEZNAM SKLADEB:
01.  In The Presence Of Enemies Pt.1   [9:00]
     The Heretic And The Dark Master
      I. Prelude (instrumental)
     II. Resurrection
02.  Forsaken  [5:36]
03.  Constant Motion  [6:55]
04.  The Dark Eternal Night  [8:51]
05.  Repentance  [10:43]
      VIII. Regret
        IX. Restitution
06.  Prophets Of War  [6:01]
07.  The Ministry Of Lost Souls  [14:57]
08.  In The Presence Of Enemies Pt.2  [16:38]
     The Heretic And The Dark Master
     III. Heretic;
     IV. The Slaughter of The Damned
      V. The Reckoning (instrumental)
     VI. Salvation
Total Time: [78:41]

NAHRÁLI:
James LaBrie - Vocals
John Myung - Bass
John Petrucci - Guitars and Vocals
Mike Portnoy - Drums, Percussion & Vocals
Jordan Rudess - Keyboards & Continuum
AUTOŘI SKLADEB:
Music: DT Text: PetrucciMusic: DT Text: Petrucci
Music: DT Text: Portnoy
Music: DT Text: Petrucci
Music: DT Text: Portnoy


Music: DT Text: LaBrie
Music: DT Text: Petrucci
Music: DT Text: PetrucciNahráno a mixováno: Avatar Studios,
New York City,
září 2006 - únor 2007
Vyšlo: 5. června 2007, Roadrunner Records
Produkoval: John Petrucci a Mike Portnoy pro JaM Productions
Vedení a mixáž: Paul Northfield
Vokální linky koprodukoval: Paul Northfield
Druhý asistent: Chad "Sir Chadwick" Lupo
Umělecký vedoucí, design a ilustrace: Hugh Syme
Fotografie skupiny: Daragh McDonagh
Dream Theater řídil: Frank Solomon pro Frank Solomon Management
Art Direction, Design and Illustration: Hugh Syme


Nahoru... In The Presence Of Enemies Pt.1
The Heretic And The Dark Master
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

I. Prelude (instrumental)

II. Resurrection

I saw a white light
Shining there before me
And walking to it
I waited for the end
A final vision
Promising salvation
A resurrection
For a fallen man

Do you still wait for your god?
And the symbol of your faith

I can free you from this hell and misery
You should never be ashamed my son
I can give you power beyond anything
Trust me you will be the chosen one

I was forgotten
A body scorned and broken
My soul rejected
Tainted by his blood

Beyond redemption
A sinner not worth saving
Forever taken
From the one I loved

Do you still wait for your god?
And the symbol of your faith

I can lead you down the path and back to life
All I ask is that you worship me
I can help you seek revenge and save yourself
Give your life for all eternity

Servants of the fallen
Fight to pave the way
For their savior's calling
On this wicked day

Through a veil of madness
With a vicious blade
One man rises up
Standing in their way

Redemption
Redemption for humanity

[To be continued...]
Nahoru... Za přítomnosti nepřátel, 1. část
Kacíř a Temný mistr
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

I. Prelude (orchestrálka)

II. Zmrtvýchvstání

Spatřil jsem bílou zář
Svítící přede mnou
A vydal jsem se k ní
Očekával jsem konec
Poslední zjevení
Slibující spasení
Zmrtvýchvstání
Pro hříšného muže

Stále ještě čekáš na svého boha?
A na znamení své víry

Můžu se osvobodit z toho pekla a utrpení
Nemohl bys být nikdy zahanben mým synem
Mohu ti dát sílu za cokoliv
Důvěřuj mi, abys byl tím jediným vyvoleným

Zapomněl jsem
Na tělo opovrhované a zničené
Má duše odmítaná
Poskvrněná jeho krví

Pro spasení
Spasení bezcenného hříšníka
Navždycky zbavený
od jediného, kterého jsem miloval

Stále ještě čekáš na svého boha?
A na znamení své víry

Mohu tě přivést cestou dolů a zpátky k životu
Vše co jsem žádal je, abys mě uctíval
Pomůžu ti pomstit se a spasit sebe sama
Daruj svůj život pro úplnou věčnost

Padlí sluhové
Probíjejí si cestu vpřed
Pro jejich volání spasitele
V tomto bezbožném dnu

Skrze závoj šílenství
Se zlověstným ostřím
Se jeden člověk zvedá
Stojí na jejich cestě

Spasení
Spasení pro lidskost

[Pokračování...]
Nahoru... Forsaken
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

For a while
I thought I fell asleep
Lying motionless inside a dream

Then rising suddenly
I felt a chilling breath upon me
She softly whispered in my ear

Forsaken
I have come for you tonight

Awaken
Look in my eyes and take my hand
Give yourself up to me

I waited paintfully
For night to fall again
Trying to silence the fear within me

Out of an ivory mist
I felt a stinging kiss
And saw a crimson stain on her lips

I have to know your name
Where have I seen your face before?
My dear one don't you afraid

Forsaken
I have come for you tonight

Awaken
Look in my eyes and take my hand
Give yourself up to me

Take me far away
Close your eyes
And hold your breath
To the ends of the earth

Forsaken
I have come for you tonight

Awaken
Look in my eyes and take my hand
Forsaken
Fly away with me tonight

Awaken
Renew my life
Now you are mine
Give yourself up to me
Nahoru... Opuštěný
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

Na chvíli
Jsem se zamyslel a usínal
Ležel jsem bez hnutí uvnitř nějakého snu

Pak se něco náhle zvedlo
Ucítil jsem na sobě mrazivý dech
Zlehka mi šeptala do ouška

Opuštěný
Přišla jsem pro tebe dnešní večer

Vzbuď se
Podívej se do mých očí a uchop moji ruku
Vydej se vzhůru ke mně

Čekal jsem bolestně
Celou noc, abych znovu poklesl
Pokouším se utišit strach ve mě

Venku je jakýsi bělostný opar
Ucítil jsem bodavý polibek
A uviděl rudou skvrnu na jejích rtech

Musím znát tvé jméno
Kde jsem viděl dříve tvoji tvář?
Můj drahoušku jediný nedělej si obavy

Opuštěný
Přišla jsem pro tebe dnešní večer

Vzbud´ se
Podívej se do mých očí a uchop moji ruku
Vydej se vzhůru ke mně

Vezmi mne někam pryč
Zavři své oči
A zadrž svůj dech
Na věky věků

Opuštěný
Přišla jsem pro tebe dnešní večer

Vzbud´ se
Podívej se do mých očí a uchop moji ruku
Opuštěný
Ulétni se mnou dnes večer

Probuzený
Obnov svůj život
Nyní jsi můj
Vydej se vzhůru ke mně
Nahoru... Constant Motion
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

Tunnel vision at blinding speed
Controlling my thoughts, obsessing me
Void of any uncertainty
Throughout my very soul

Lost illusions of mind control
Resisting all hope of letting go
Racing impulse of dark desire
Drives me through the night

I try to shut it down
It leaves me in the dust
No matter what I've found
I can never get enough

Frantic actions of insanity
Impulsive laced profanity
Long for elusive serenity
Way out of my control

Travelling through both space and time
Out of body
Out of mind
Out of control
My wheels in constatnt motion

Spinning round and round it goes
I can't let up
I can't let go
Can't stop this flame from burning
Forever more
Into the night
Blistering

Focus here, focus there
Cannot see the light
Falling down through the night
Sprawling everywhere

Searching left, searching right
Panic setting in
I can no longer fight
When will this end?

Accelerate, dislocate
Set to crash and burn
Haven't got time to waste
Not planning to return

Aggravate, Agitate
When will I ever learn?
There's no way out of here
Nowhere to turn

Obsessive yearning
Compulsive burning
Still never learning
Insane random thoughts
of neat disorder

Scattered wasteland surrounding me
Tattered memories of what used to be
Apocalyptic mind debris
Until we meet again

Travelling through both space and time
Out of body
Out of mind
Out of control
My wheels in constatnt motion

Spinning round and round it goes
I can't let up
I can't let go
Can't stop this flame from burning
Forever more
Into the night
Blistering

Travelling through both space and time
Out of body
Out of mind
Out of control
My wheels in constatnt motion

Spinning round and round it goes
I can't let up
I can't let go
Can't stop this flame from burning
Can't stop the wheels from turning

Travelling through both space and time
You get yours
And I got mine
Out of control
My wheels in constatnt motion

Spinning round and round it goes
I can't let up
I can't let go
Can't stop this flame from burning
Forever more
Into the night
Blistering
Nahoru... Neustálý pohyb
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

Tunelovitá vize v oslepující rychlosti
Ovládá mé myšlenky, které mě zachvacují
Zbavené všech nejistot
Skrze celou moji duši

Ztracené iluze kontrolované mysli
Vzdor všem mizejícím nadějím
Závodní impuls temné touhy
Ovládá mě celou noc

Pokouším se to zastavit
Ale pokaždé skončím v prachu
Nezáleží na tom, co jsem nalezl
Nikdy nebudu mít dost

Zběsilé projevy šílenosti
Vznětlivost lemovaná neuctivostí
Touží po prchavém poklidu
Zcela mimo moji kontrolu

Procestuji obojí, prostor i čas
Mimo tělo
Mimo myšlení
Mimo kontrolu
Má kola v neustálém pohybu

Točím se dokola jak to jen jde
Nemůžu přestat
Nemůžu polevit
Nemohu zastavit tento plamen hoření
Stále více
Do noci
Planoucí

Hledám tady, hledám tam
Nemohu spatřit světlo
Padám dolů skrze noc
Rozlézající se všude

Hledám vlevo, hledám vpravo
Panický strach narůstá
Nemohu již déle bojovat
Kdy tomu bude konec?

Zrychli, přesuň se
Nastav se na katastrofy a upalování
Cožpak není čas na pustošení
Návrat není v plánu

Naštvi se, pobuř se
Kdypak se konečně poučím?
Není z toho žádná cesta ven
Není se kam otočit

Chorobné toužení
Výbušné spálování
Pořád jsem se nepoučil
Šílené náhodné myšlenky
Uspořádaného zmatku

Neuspořádaná pustina mě obklopuje
Otrhané vzpomínky na to, co bylo
Trosky apokalyptichého myšlení
Dokud se nepotkáme znovu

Procestuji obojí, prostor i čas
Mimo tělo
Mimo myšlení
Mimo kontrolu
Má kola v neustálém pohybu

Točím se dokola jak to jen jde
Nemůžu přestat
Nemůžu polevit
Nemohu zastavit tento plamen hoření
Stále více
Do noci
Planoucí

Procestuji obojí, prostor i čas
Mimo tělo
Mimo myšlení
Mimo kontrolu
Má kola v neustálém pohybu

Točím se dokola jak to jen jde
Nemůžu přestat
Nemůžu polevit
Nemohu zastavit tento plamen hoření
Nemohu zastavit ta kroužící kola

Procestuji obojí, prostor i čas
Dostane vás
A já dostanu sebe
Mimo kontrolu
Má kola v neustálém pohybu

Točím se dokola jak to jen jde
Nemůžu přestat
Nemůžu polevit
Nemohu zastavit tento plamen hoření
Stále více
Do noci
Planoucí
Nahoru... The Dark Eternal Night
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

No one dared to
Speak of the terrible danger
The hideous ancient warnings
Forget in the void of night

He is risen up
Out of the blackness
Chaos
The last of the prophets
Sinister
A sickening monstrous sight

Through the stifling heat
Underneath the pale green moon

I burned with a thirst
To seek things not yet seen

Climbing endless stairs
Leading to the chockong room

Eager to explore
His most shocking mysteries

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
rawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Black forces
Rage in the vortex
Fighting
Waves of destruction
Swallowing
The echo of the universe

I am the last
Born of the blood of the pharaohs
The ultimate god of a rotting creation
Sent to unleash this curse

Restless crowds draw near
Nameless hooded forms appear

Amidst fallen ruins
Grotesque creatures battle

Shadowed on a screen
Yellow evil faces leer

Vacant monuments
Corpses of dead worlds left behind

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
rawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night

Drifting beyond all time
Out of a churning sky
rawn to the beckoning light
Of the dark eternal night

Trapped in a hellish dream
Spinning past worlds unseen
And frightfully vanishing
Into the dark eternal night
Nahoru... Temná nekonečná noc
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

Nikdo si netroufá
Mluvit o děsivém nebezpečí
Příšerných starobylých varováních
Zapomenutých v pusté noci

Pozvedá se vzhůru
Ven z temnoty
Chaosu
Poslední z proroků
Zlověstný
Hnusná obludná podívaná

Skrze dusivý žár
Pod pobledlým zeleným měsícem

Planul jsem touhou
Hledáním věcí ještě nespatřených

Vystoupat nekonečné schodiště
Vedoucí k dusivému pokoji

Chtivý prozkoumat
Jeho nejvíce šokující tajemství

Rozháním po celý čas
Ven z rozčeřené oblohy
Nepokrytě na vábivé světlo
Temné nekonečné noci

Černá vojska
Hněv ve víru
Bojují
Vlny zkázy
Spolykají
Ozvěnu vesmíru

Jsem poslední
Narozen z krve faraónů
Poslední bůh degenerujícího stvoření
Seslán rozpoutat toto prokletí

Nepokojné zástupy se blíží
Bezejmenné, formy zahalené kapucí, se objevují

Uprostřed padajících rozvalin
Groteskní kreatury bitvy

Zastíněné na obrazovce
Žluté zlé tváře mlsně pošilhávají

Prázdné monumenty
Mrtvoly mrtvého světa zůstaly vzadu

Rozháním po celý čas
Ven z rozčeřené oblohy
Nepokrytě na vábivé světlo
Temné nekonečné noci

Uvězněni v ďábelském snu
Spřádají minulé světy nespatřené
A strašně mizející
Do temné nekonečné noci

Rozháním po celý čas
Ven z rozčeřené oblohy
Nepokrytě na vábivé světlo
Temné nekonečné noci

Uvězněni v ďábelském snu
Spřádají minulé světy nespatřené
A strašně mizející
Do temné nekonečné noci
Nahoru... Repentance
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VIII. Regret

[Hello Mirror, so glad to see you my friend
it's been a while...]

Staring at the empty page before me
All the years of wreckage running through my head
Patterns of my life I thought adorned me
Revealing hurtful shame and deep lament

Overwhelming sorrow now absorbs me
As the pen begins to trace my darknest past
Signs throughout my life
that should have warned me
Of all the wrongs I've done for which I must
repent

I once thought it better to regret
Things that I have done than haven't
Sometimes you've got to be wrong
And learn the hard way
And sometimes you've got to be strong
When you think it's too late

Staring at the finished page before me
All the damage now so clear and evident
Thinking about the dreaded task in store for me
A pit of fear at the thought of my amends

Hoping that this step will help restore me
To face my past and ask for forgiveness
Cleaning up my dirty side of this unswept street
Could this be the beginning of the end?

I once throught it better to regret
Things that I have done than haven't
Sometimes you've got to be wrong
And learn the hard way
And just when you're through hanging on
You're saved

IX. Restitution

[Special Guest Voices:
Michael Akerfeldt, Jon Anderson, David Ellefson, Daniel Gidellow, Steve Hogarth, Chris Jericho, Neal Morse, Joe Satriani, Corey Taylor, Steve Vai and Steven Wilson

Dedicated to Bill W. and all of his friends]
Nahoru... Pokání
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VIII. Lítost

[Haló zrcadlo, tak rád tě vidím můj příteli
alespoň na chvíli...]

Strnule hledím na prázdnou stránku přede mnou
Všechny roky, když jsem byl ruinou, míhají se moji hlavou
Vzory mého života, domníval jsem se, že mě zdobily
Odhaluji bolestivý hanbu a hluboký žal

Nepřekonatelný smutek mě právě pohlcuje
Když péro začíná psát moji temnotu minulost
Znamení všude v mém životě
Která mě měla varovat
Všemi špatnostmi, které jsem udělal, pro které se musím litovat

Kdysi jsem si myslel, že lépe je, abych litoval
Věci, které jsem dělal jinak, než měl
Někdy jsi musel být zlým
A učil se to těžce
A někdy jsi býval silným
Když sis myslel, že je již příliš pozdě

Strnule hledím na ukončenou stránku přede mnou
Všechny škody jsou nyní tak jasné a patrné
Přemýšlím o obávaném úkolu, který je pro mě připraven
Kousek strachu v myšlence mého polepšení

Věřím, že tento krok mi napomůže vskřísit mě
Čelit moji minulosti a žádat o odpuštění
Uklidit nečistou stranu této nevymetené ulice
Mohl by to být začátek konce?

Kdysi jsem si myslel, že lépe je, abych litoval
Věci, které jsem dělal jinak, než měl
Někdy jsi musel být zlým
A učil se to těžce
A právě, když jsi skrze všechno vytrvat
Jsi zachráněn

IX. Odškodnění

[Hlasy speciálních hostů:
Michael Akerfeldt, Jon Anderson, David Ellefson, Daniel Gidellow, Steve Hogarth, Chris Jericho, Neal Morse, Joe Satriani, Corey Taylor, Steve Vai and Steven Wilson

Věnováno Bill W. a všem jeho přátelům]
Nahoru... Prophets Of War
Music: Dream Theater Lyrics: James LaBrie

It burns deep down inside of me
We have ourselves to blame
Not questioning, accepted as the truth

Debate this fight it's just cause
The facts do not support theirs
To liberate a people
And rid them of tyrant rule

Is it time to make a change
Are we closer than before
Can we help them break away
Are we profiting from war
It's time to make a change

Intrigued
Got your attention - Deceived
Since the inception - Our brave
Fight for what reason

Compelled
Can we clean up the this mess
The loss of loved ones
A perverse request
They continue the same rhetoric
These derelicts that profit
Win or lose

Is it time to make a change
Are we closer than before
Can we help them break away
Are we profiting from war
It's time to make a change

Time for change
Fight the fear
Find the truth
Time for change

The only thing
That I believe
Will help us see this through is faith
Pray they wil forgive
Forgive our arrogance
So we can make it right
Right what they have wronged

See you sweat
Unexpected, controlversial
Get used to it
Things are gonna get personal
Your sympathy
A pitiful display you stutter
Your empathy
Means nothing if there is no honor
Responsible
Of this you are incapable
We implicate
Incriminate - Exacerbate - Too much at stake

Our Fathers, Mothers
Sisters, Brothers
Sons and Daughters
Forced
Perpetuating their ideals
A mindless act
To stay the course

Is it time to make a change
Are we closer than before
Can we help them break away
Are we profiting from war

Is it time to make a change
Are we closer than before
Can we help them break away
Are we profiting from war
Is it time to make a change
A change from what it's been
Can we help them break away
Is your patience wearing thin
It's time to make a change

Time for change
Fight the fear
Find the truth
Time for change
Nahoru... Zvěstovatelé války
Music: Dream Theater Lyrics: James LaBrie

Spaluje mě to hluboko ve mě
Máme se sami obviňovat
Bez otázek, přijmout to jako pravdu

Spor tohoto boje je právě příčinou
Fakta nepodporují jejich
Osvobození lidi
A zbavení je od tyranského nařízení

Je čas na nějakou změnu
Jsme uzavřenější než dříve
Můžeme jim pomoci uprchnout
Cožpak netěží z války
Je čas na nějakou změnu

Intrikování
Dostalo vaši pozornost - klamání
Od počátku - náše udatnost
Bojuje pro jakokoliv pohnutku

Přinuceni
Smíme uklidit tento zmatek
Ztrátu milovaných lidí
Zvrácená žádost
Oni pokračují stejnou rétorikou
Tito ztracenci, kteří z toho těží
Výhra nebo prohra

Je čas na nějakou změnu
Jsme uzavřenější než dříve
Můžeme jim pomoci uprchnout
Cožpak netěží z války
Je čas na nějakou změnu

Čas ke změně
Bojuj se strachem
Hledej pravdu
Čas ke změně

Jediná věc
Ve kterou věřím
To co nám pomáhá vidět skrz je důvěra
Pros, oni ti odpustí
Odpusťte naši opovážlivost
Tak to zvládneme správně
Správně k těm, co křivdili

Podívej, potíš se
Neočekávaně, kontroverzně
Zvykni si na to
Věci se stávají osobními
Tvůj soucit
Při zobrazení soucitu koktáš
Tvoje vcítění se
Neznamená nic, pokud tam není žádná hrdost
Odpovědnost
Které nejste schopní
My zahrneme
Obvinění ze zločinu - obnovení - příliš mnoho v sázce

Naši otcové, matky
Sestry, bratři
Synové a dcery
Donuceni
Zvěčnění jejich ideálů
Bezmyšlenkovité jednání
Aby vydrželi ten postup

Je čas na nějakou změnu
Jsme uzavřenější než dříve
Můžeme jim pomoci uprchnout
Cožpak netěží z války

Je čas na nějakou změnu
Jsme uzavřenější než dříve
Můžeme jim pomoci uprchnout
Cožpak netěží z války
Je čas na nějakou změnu
Změna z něčeho, co bylo
Můžeme jim pomoci uprchnout
Je tím vaše trpělivost oslabena?
Je čas na nějakou změnu

Čas ke změně
Bojuj se strachem
Hledej pravdu
Čas ke změně
Nahoru... The Ministry Of Lost Souls
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

The water's edge
Is where she waits
Lost soul still wandering
Meant to die
But she's stuck not crossing over

The other side
Is where he waits
His spirit reaching out
Meant to save
But she's too scared
To take his hand

Living in a world without you
Drowning in the past
Is living in no world at all
So now I call on you

Remember me
I gave you life
You would not take it
Your suffering
Was all in vain
It's almost over now
Don't turn your back on paradise

Feeling scared
She's prepared
To give up everything
She can't stand
To feel like half of her is fading

We will choose
The only way
To rid her of her pain
Take her soul now
The decision has been made

Living in a world without you
A burden to my soul
Is living in a worthless world
So I will call on you

Remember me
I gave you life
You would not take it
Your suffering
Was all in vain
It's almost over
Remember me
You were so young
How could I tell you
Remember me
I am the one
Who saved your life that night

I was the one
who would not abandon you
Even in death
I was the one
who would not leave you

I used my freedom to protect you
And all the while direct you
Do you remember me this time
Even in death I gave you life
I gave you life

I wanted to deserve a place
A place beside you
This time when I reached out my hand
It reached all the way to heaven

Remember me
I gave you life
You would not take it
Your suffering
Was all in vain
It's almost over now
Goodbye
It's time
I release you from this life
Don't turn your back on paradise
Nahoru... Vláda ztracených duší
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

Vodní hrana
Tam, kde ona očekává
Ztracenou duši ještě putující
Znamená to, že umírá
Ale ona není nafoukaná drážděním

Na druhé straně
Kde on očekává
Jeho duch se rozprostírá
Znamená to, že je spasen?
Ale ona je příliš vystrašená
Aby uchopila jeho ruku

Žiji ve světě bez tebe
Ponořen v minulosti
Žije v žádném světě nade vším
Tak teď na tebe volám

Vzpomeň si na mě
Věnoval jsem ti život
Tys jej nezachytila
Tvé trápení
Bylo celé nadarmo
To je málem jako zrovna teď
Neotáčej se zády k ráji

Pocit vylekání
Ona je připravená
Vzdát se všeho
Nemůže zůstat
Aby cítila jak jí půlka bledne

Zvolíme si
Pouze způsob
Jak ji zbavit její bolesti
Zachytit její duši zrovna teď
Rozhodnutí byla učiněna

Žiji ve světě bez tebe
Břímě moji duše
Žiji v bezcenném světě
Tak teď na tebe volám

Vzpomeň si na mě
Věnoval jsem ti život
Tys jej nezachytila
Tvé trápení
Bylo celé nadarmo
Je to málem za námi
Vzpomeň si na mě
Byli jste tak mladí
Jak jsem ti mohl říci
Vzpomeň si na mě
Jsem jediný
Kdo uchránil tvůj život před nocí

Byl jsem jediný
kdo by se tě nevzdal
Dokonce ve smrti
Byl jsem jediný
kdo by tě neopustil

Použil jsem svoji svobodu, abych tě chránil
A všichni zatímco tě řídili
Připomeneš si mne tentokrát
Dokonce ve smrti jsem ti dával život
Dal jsem ti život

Přál jsem si být hoden místa
Místa při tobě
Tenkrát když jsem rozevíral svou ruku
Rozevřel celou cestu do nebe

Vzpomeň si na mě
Dal jsem ti život
Nechtěla jsi jej vzít
Tvé trápení
Bylo celé nadarmo
Je to málem za námi
Sbohem
Je čas
Propustím tě z tohoto života
Neotáčej se zády k ráji
Nahoru... In The Presence Of Enemies Pt.2
The Heretic And The Dark Master
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

III. Heretic

Welcome tired pilgrim
Into the circle
We have been waiting

Everyone's gathered
For your arrival
All the believers

Angells fall
All for you
Heretic
Demon heart
Bleed for us

I've been waiting for you
Weary preacher man
You have been expected
Now we can begin
Let this hallowed day of judgment reign

I have known your father
And your sacred quest
Blessed soldier fighting
You shall never rest
I have known you but do you know me?

Angells fall
All for you
Heretic
Demon heart
Bleed for us

My soul is yours
Dark Master
I will fight for you

Dark Master within
I will fight for you
Dark Master of sin
Now my soul is yours
Dark Master my guide
I will die for you
Dark Master inside

I cannot see his face
But I could feel his spite
A presence from the dead
Abandoned by the light
This shadow will consume him from within

This power that I sense
The rage behind those eyes
Is just a shrouded ghost
A spirit sealed inside
The body and the soul both threats
For they are one

Angells fall
All for you
Heretic
Demon heart
Bleed for us

My soul is yours
Dark Master
I will fight for you

Dark Master within
I will fight for you
Dark Master of sin
Now my soul is yours
Dark Master my guide
I will die for you
Dark Master inside

Dark Master amen
I belong to you
Dark Master within

IV. The Slaughter of The Dammned

Don't
Bother trying to find them
They will be coming to you
Fight
Fight and destroy
Until you can't take anymore

Slay
Spill the blood of the rebels
They are the children of hell
Flesh
Of the undead
Stopping at nothing to kill

Sin
Caught in a moment of weakness
Committed the greatest of all
Sold
Half of my soul
And now it's to o late for you

I judge as
My eyes see
I judge and I am just
For I speak
Of the beast
That lives in all of us

Unwelcome ones
Your time has come

Lord
You are my god and my shepherd
Nothing more shall I want
Walk
Through the abyss
Into the shadow of death

Fear
There is no evil to fear now
For I know you are with me
My
Cup overflows
With my enemies blood

I
Decay in the house of the lord
Forever amen
Death
Will follow me
All the days of my life

I judge as
My eyes see
I judge and I am just
For I speak
Of the beast
That lives in all of us

Unwelcome ones
Your time has come

Servants of the fallen
Fight to pave the way
For their savior's calling
On this wicked day

Through a vell of madness
With a vicious blade
One man rises up
Standing in their way

It's time for your reckoning

V. The Reckoning (instrumental)

VI. Salvation

My soul grows weaker
He knows and he waits
He watches over me
Standing at the infernal gates
In the hour of darkness
The moment I feared has passed
The moment I lost my faith
Promising salvation
My soul is my own now
I do not fight for you
Dark Master
Nahoru... Za přítomnosti nepřátel, část2
    Kacíř a Temný Mistr
Music: Dream Theater Lyrics: John Petrucci

III. Kacíř

Vítej unavený poutníče
V tomto kruhu
Čekali jsme na tebe

Všichni jsou shromážděni
Na tvůj příchod
Všichni věřící

Andělé padají
Všichni kvůli tobě
Kacíř
Ďábelské srdce
Krvácí pro nás

Čekal jsem na tebe
Člověk vyčerpaný kázáním
Byl jsi očekáván
Nyní můžeme začít
Nechť je blahoslaven Den posledního soudu

Znal jsem tvého otce
A tvé posvátné bádání
Voják požehnaný bojem
Nikdy si neodpočineš
Znal jsem tě ale kdo zná mě?

Andělé padají
Všichni kvůli tobě
Kacíř
Ďábelské srdce
Krvácí pro nás

Má duše je tvoje
Temný Mistře
Budu bojovat pro tebe

Temný Mistře
Budu bojovat za tebe
Hřích Temného Mistra
Teď je má duše tvoje
Temný Mistře, můj vůdče
Zemřu pro tebe
Temný Mistr ve mně

Nemohu spatřit jeho tvář
Ale mohu cítit jeho zášť
Přítomnost ze smrti
Zbavená světla
Tento stín jej zničí zevnitř

Ta síla, kterou cítím
Zuřivost vzadu ve tvých očích
Je to jen ochranný přízrak
Duch vtěsnaný uvnitř
Tělo a duše vyhrožují
že se spojí v jedno

Andělé padají
Všichni kvůli tobě
Kacíř
Ďábelské srdce
Krvácí pro nás

Má duše je tvoje
Temný Mistře
Budu bojovat pro tebe

Temný Mistře
Budu bojovat za tebe
Hřích Temného Mistra
Teď je má duše tvoje
Temný Mistře, můj vůdče
Zemřu pro tebe
Temný Mistr ve mně

Amen Temný Mistře
Náležím tobě
Za Temného Mistra

IV. Vraždění zatracených

Ne
Netrap se jejich hledáním
Přijdou si k tobě
Bojuj
Bojuj a nič
Dokud ještě budeš moci

Zabíjej
Rozlévej krev vzbouřenců
Jsou to splozenci pekla
Tělo
Nemrtvých
Nezastav se před ničím, abys zabíjel

Hřích
Zachycený v okamžiku slabosti
Odevzdej se nejvetšímu ze všeho
Prodej
Polovinu své duše
A teď je již pozdě pro tebe

Jakoby soudím
Co mé oči vidí
Soudím a jsem právě
Pro to, co říkám
Bestií
Která žije v nás všech

Nevítaný jedinče
Tvůj čas přichází

Pane
Jsi můj bůh a my tvoji pastýři
Nic více bych si nepřál
Kráčet
Nad propastí
Do stínu smrti

Boj se
Není tam žádné zlo, abych se nyní bál
Zatímco vím, jsi se mnou
Můj
Pohár přetéká
Krví mých nepřátel


Se rozkládám v domě pána
Navždy amen
Smrti
Budeš mě následovat
Po všechny dny mého života

Jakoby soudím
Co mé oči vidí
Soudím a jsem právě
Pro to, co říkám
Bestií
Která žije v nás všech

Nevítaný jedinče
Tvůj čas přichází

Padlí sluhové
Probíjejí si cestu vpřed
Pro jejich volání spasitele
V tomto bezbožném dnu

Skrze závoj šílenství
Se špatnou čepelí
Někdo se napřímí
Postaví se do cesty

To je čas pro vaše zúčtování

V. Zúčtování (orchestrálka)

VI. Spasení

Moje duše roste pomalu
On to ví a čeká
On na mne dozírá
Stojí v pekelné bráně
V hodině temnoty
Okamžik, kterého jsem se bál, pominul
Okamžik, kdy jsem ztratil svoji víru
Nadějné spasení
Moje duše je opět má
Nebojuji pro tebe
Temný Mistře


Dream Theater - Systematic Chaos 1
Zdroj: http://rockmag.cz/clanky/dream-theater-systematic-chaos/

15. 6. 2007, Jan Stanislav

Američtí Dream Theater opět nezaháleli a rozšířili své už tak obdivuhodné množství nahrávek dalším studiovým zápisem, které vydali po klasické dvouleté odmlce. A mohu vám rovnou bez obalu říci, "Systematic Chaos" svým předchůdcům ostudu rozhodně neudělá, některé možná i předčí.

Dream Theater zkrátka neustále hrají a hrají, nahrávají a nahrávají. Jak jinak si totiž vysvětlit skutečnost, že skupina s neutuchající vervou zasypává své příznivce již od roku 1997, kdy světlo světa spatřilo často nedoceněné album "Falling Into Infinity", v podstatě každoročně nějakým vydaným materiálem? Máme tu už vlastně čtveřici živáků a rovnou pět studiovek. Alespoň tomu tak bylo před vznikem nového počinu "Systematic Chaos". Jistě, leckdo si řekne, že Amíci dychtí po nemalých finančních sumách, jež si za své výtvory mohou dopřávat. Když jsou však veškerá vydaná CD do jednoho zase něčím originální, posouvají daného interpreta znovu o kus dál a nabízejí ho v poněkud jiné, někdy i jaksi překvapivé, rovině, těžko pak můžeme něco smysluplného namítat. Je už na každém, jak k více než ctižádostivým hudebníkům přistoupí, já se jednoznačně přiznám, že to, co tvoří, jim prostě (zatím) žeru i s navijákem. Stejně tak mnou byla dokonale zbaštěna i novinka.

Řekněme si upřímně, název čerstvé desce padne téměř dokonale. Až na ten „systém.“ Ono se jednoduše jedná o složitý binec. Anebo ještě jinak: je to doslova bordel. Ostatně, co jiného se dalo očekávat. Předchozí "Octavarium" se (až na titulku) v kompozičních brajglech drželo patřičně zpátky. A ano, hádáte správně, teď je tomu přesně naopak. Jedinci slintající po středně dlouhých hitovkách budou asi lehce zklamáni (a pokud ne jen lehce, ani se jim nedivím). Vlastně by nemuseli být spokojeni s ničím kromě druhé „Forsaken“, jejíž refrén si budou broukat donekonečna stejně jako ten dva roky staré „I Walk Beside You,“ jelikož je opět dokonale vtíravý.

Avšak my, kteří „DéTéčka“ milujeme pro něco zcela jiného, se dočista zmlsáme. Už pohled na stopáže jednotlivých krasotinek ukrývajících se v Systematickém chaosu nám krásně ukáže, s čím budeme mít tu čest. A není se třeba bát, nudu prožijeme jen stěží. Opět nás však čeká zkouška více než zatěžkávající, čili jakési postupné prokousávání se do tajů celého díla. Pamatuji, že první poslechy nebyly úplně tím nejsnadnějším a mnoho lidí v dnešní hektické době podpořené stále a stále stoupajícím internetovým boomem může snadno ztratit byť i poslední střípky trpělivosti. Pokud tímto prolezete, zjeví se vám vskutku parádně poslouchatelná směsice neokoukaných nápadů. Jistě, Dream Theaer jich mají stále na rozdávání. Úvodní "In The Presence of Enemies Pt.1" sice občas zabrnká na strunu Octavarské "These Walls", ale následující nářezy "Constant Motion" a "The Dark Eternal Night" jsou opravdu chu´tovkami i pro toho nejvybíravějšího progrockového fajnšmekra. Rozjeté fiasko příjemně zchladí „Repentance“, kde zaslechneme texty a melodie již zaběhlé haluzní písně "This Dying Soul". Album pak pochopitelně nabývá svého vrcholu ve dvou závěrečných, jak jinak, mega opusech, které na "Systematic Chaos" vyplní více než třicet minut. Hlas Jamese LaBrieho je zde perfektně podbarven Rudessovými klávesovými hračičkami, jež jsou soustavně doplňovány o orchestrálními pasáže. Mimochodem, jsem moc rád, že se znovu pořádně utrhl ze řetězu také John Petrucci a jeho bláznivých kytarových vylomenin si užijete měrou vrchovatou. A komentovat excelentní neodmyslitelné články v podobě pánů Myunga a Portnoye by bylo z mé strany již pouhým nošením dříví do lesa.

Po lehce střídmějším Octavariu zde tedy máme opět chaos. Neotřelý, nápaditý, nabitý množstvím vychytávek a nesmírně šťavnatý. A pokud takový bude i příště, zase ho mile rád zbaštím.
[Autor článku: Jan Stanislav]

Dream Theater - Systematic Chaos 2
08|01|2008 onDRajs
Zdroj: http://marastjakcyp.com/new/?c=2&id=944

„Chci být nesmrtelný a zemřít.“ Známá věta, jež zazněla v Godardově snímku U konce s dechem. Stačí smysl výroku znegovat a co může být horšího než být pohřben zaživa. V kontextu hudebního průmyslu se jedná o umělce, kteří jsou uznáváni kvůli své minulosti, ve které dokázali posunovat zažité konvence, schopnost invenčně inovovat postupy apod. Žije představa o tzv. dinosaurech („velkých“ kapelách), kteří již mají své odbyto a jsou tiše tolerováni a při zmínce o nich se vždy mluví o jejich minulosti. V rockové historii se tento termín vžil a je poplatný mnoha skupinám, z nichž si autor nevybavuje mnoho U Dream Theater a jejich hudební pouti bohužel faktor opotřebovanosti začíná převažovat.výjimek (možná jen King Crimson, kteří na přelomu tisíciletí vydali dvě desky, jež se řadí k jejich vůbec posluchačsky nejnáročnějším). U Dream Theater a jejich hudební pouti bohužel tento faktor opotřebovanosti začíná převažovat. Nicméně v jejich případě je to o to smutnější, když si i jejich fanoušek uvědomí, jak zacházejí se svým potenciálem. Dá se hovořit o „výprodeji“ kvality – vezmeme-li v potaz neustálé překotné vydávání oficiálních i neoficiálních živáků při příležitosti všech možných výročích, nemluvě o tematických vystoupeních (Master of Puppets, Dark Side of the Moon). Tyto záznamy lze už počítat v desítkách a mně uniká jejich smysl. I když, ano.... jeden důvod by tu byl.

Nutno dodat, že hudební hledačství lze hůře praktikovat ve stejné hráčské sestavě, což je už téměř deset let případ Dream Theater. Při jejich frekvenci vydávání desek se člověk nemůže divit, že pramen nápadů vysychá rychleji a těžko se obnovuje jeho zdroj. Až do Train of Thought se zdálo být vše v pořádku, dokud nenastoupila na řadu balada nebo epický kýč. Prvního bylo vždy dostatek a posluchač se dokázal přenést přes jejich instantnost, protože bravurní dramaturgie alba zapříčinila tyto kusy vnímat jako „příjemný oddech“ neřku-li dobrou skladbu samu o sobě (avšak autor se přes takovou Annu Lee nedokáže přenést doposud). Pakliže však v pozdní tvorbě začal dominovat patetický kýč a bombastická epičnost, která Dream Theater řadí spíše někam k Rhapsody a meči a pršiplášti zahalenými spolky než do sedmdesátých let, legitimita těchto postupů se stala povážlivě nepatřičnou.

Octavarium připravilo krušné chvíle i těm, kteří měli rádi písničkovější tvář Dream Theater (viz výborné Falling Into Infinity). Stačí vzpomenout na takovou I Walk Beside You, při které by vyšli vítězně i tací U2, jejichž náladu měla píseň patrně evokovat. A titulní monstrózní titulní kus pro změnu obsahuje materiál, který jsme v mnoha obměnách už od Dream Theater tolikrát slyšeli. Poslední deska Systematic Chaos na Octavarium nepřímo navazuje, přináší jejich pomalejší, zadumanější tvář. Samotný úvod obstarává epicky pojatá košatící In the Presence of Enemies, k jejíž náladě se kapela vrací v závěru desky. Vzniká tak iluze rámcové kompozice celého díla, v němž „vnitřní“ jednotlivé písně mají žít svým životem, aby obohacovaly celek. Následující Forsaken však tuto iluzi bourá na prach; zjednodušeně hymnická skladba dává vzpomenout na Awake, kde podobně laděné písně ještě měly hloubku a skutečnou emocionální sílu. Zde zůstává pachuť z patetické křeče. Constant Motion vytahuje na povrch kapelou tolikrát opakovanou inspiraci Metallicou; jedná se vlastně o poctivý hardrock (nemluvě o „fotbalově“ skandující Prophets of War) obohacený o pěkně rytmizované kytarové sólo s exotickými motivy. Otázkou zůstává, zda to „progresivistům“ stačí nebo jen s úlitbou přivřou oči. The Dark Eternal Night (možná jako jediná) dostává jménu tvůrců a její hudební příběh vypovídá o neutuchajícím talentu složit devítiminutovou skladbu, v níž hlavní roli hraje neobyčejná hravost, která se projevuje například jednotlivými dialogy mezi nástroji, groteskními zvuky v jinak sytě zahuštěném metalovém projevu. Možná to je slabina celého projevu na Systematic Chaos. Na formát Nevermore jsou málo tvrdí a představuje to pro ně až moc velký extrém a na stranu druhou málo rytmicky a kompozičně komplikovaní (přece jen se projevuje prohlédnutí vzorce „expozice – část sloka-refrén – instrumentální orgie (téměř vždy muzikálně nejbohatší partie) – návrat k refrénu a vypjatému zakončení“). Nemůžu se tedy zbavit selankovitého dojmu. A to má člověk za sebou tu lepší půlku desky.

Repentance: píseň navazuje na aluzivní charakter předchozích počinů – předchozí deska vždy přinesla hudební nápad, který byl v té následující použit v překvapivých a nečekaných kontextech (vzpomeňme úplný začátek Octavarium). Jenže tentokrát se neodkazuje, ale vykrádá. A to konkrétně This Dying Soul z Train of Thought. Že by jeden z dalších důkazů, že Dream Theater došly nápady? Raději nemluvit o typicky „americky“ pojatých angažovaných textech, jež se dají vytěžit maximálně v šestákových agitkách. „It's time to make a change.“ Pánové mají smysl pro nechtěnou ironii. Přichází asi nejděsivější moment z celého disku, The Ministry of Lost Souls. Takový kýč by se dal očekávat od Vangelise. Možná pánové jen stárnou a sentimentální, ale prvních sedm minut by mohlo podbarvovat romantický hollywoodský velkofilm nebo červenou knihovnu. Ani poslední píseň se z bolestínské melodramatičnosti ne a ne vymanit, jen alternuje stokrát slyšené až nakonec zopakuje riffy z úvodu desky a celé to spěje k nabubřelému finále. Konec a sbohem! A už nikdy víc!

Dream Theater nejsou obyčejnou kapelou, ale institucí. Neškodilo by v ní však otevřít okna, provětrat archívy, něco z nich vyházet a začít s čistým stolem. Teprve pak se Dream Theater může stát znovu tvůrčí skupinou.
[Autor: 08|01|2008 onDRajs, hodnocení: 6 ]

Dream Theater - Systematic Chaos 3

Zveřejněno: 9.7.2007 Rudi
Zdroj: http://www.metalopolis.net/art_reviews.asp?id=3604

Roadrunner Records je veľmi zvláštny úkaz v rodine metalových vydavateľstiev. Disponuje marketingovou mocou porovnateľnou s takzvanými major labelmi (veľká trojka – Universal, Warner a Sony/BMG) a zároveň pristupuje k svojim umelcom vyslovene fanúšikovsky, priateľsky a individuálne. Veľké úlovky z posledných rokov hovoria jasnou rečou o kvalite práce ľudí stojacich za touto firmou – STONE SOUR, MEGADETH, OPETH. A najnovšie aj DREAM THEATER, ktorí, podobne ako OPETH, na svojom prvom počine pod hlavičkou Roadrunner Records tak trochu rekapitulujú, poohliadajú sa po bohatej 20-ročnej kariére a vyťahujú z nej jeden krásny, emóciami nabitý drahokam za druhým. Takýto naoko príťažlivý prístup má samozrejme svoje klady, ale rovnako tak zápory. Poďme sa o nich porozprávať.

“In The Presence Of Enemies”, 25-minútový kolos, rozdelený na dve časti umiestnené na začiatku a konci nového albumu “Systematic Chaos” – to je všetko to, čo ľudia majú radi a zároveň nenávidia na ikonách progresívneho metalu z New Yorku. Číra esencia toho, čomu samotní muzikanti (najmä teda bubeník Mike Portnoy) hovoria “systematický chaos” – na prvý pohľad šialené inštrumentálne onanie, ktoré pri trochu pozornejšom sledovaní nádherne zapadajú do seba, dielik po dieliku, melódia po melódii, riff za riffom, ako dokonalé, symfonické puzzle. Aj nový album je najmä o vzrušujúcom dialógu nástrojov hlavných ťahúňov kapely (Portnoy, Petrucci) s flegmatickým exotom Rudessom za asistencie najlepších tímových hráčov súčasnej rockovej hudby (LaBrie, Myung). Máloktorá kapela sa môže pochváliť takýmto fantastickým súzvukom diktátorských a demokratických odtieňov fungovania jednotlivých jej členov. Voľné “džemovanie” inštrumentálne dokonale vybavených hráčov s jasnou myšlienkovou líniou uprostred aranžérskeho besnenia a skvostne poprepletaných nápadov – jednoducho “Systematic Chaos”.

Verný fanúšik zachytí počas siahodlhého (takmer 80 minút) počúvania nového albumu ozveny začiatku rokov deväťdesiatych (nie nadarmo konštatoval James LaBrie, že od čias “Awake” sa mu tak dobre a pohodovo nenahrávalo), odkazy na číro thrashmetalový temný diamant “Train Of Thought”, rovnako tak “muse-oidné” úlety z poslednej dosky “Octavarium”. Pri hobľovačke “Constant Motion” vám napadne, že takto nejako by ešte snáď niekedy mohla znieť METALLICA (držím palce!) a ak disponujete informáciou, že Mike Portnoy má svoj iPod natrieskaný tvorbou kapiel ako LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, PANTERA alebo MUDVAYNE, viaceré momenty na “Systematic Chaos” vám privodia chápavý úsmev na tvári – je príjemné vedieť, že ani takí géniovia ako DREAM THEATER nelapajú svoje nápady len tak zo vzduchu.

K vrcholom novinky radím určite dvojicu skladieb “The Dark Eternal Night” a “Repentance”. V prvom prípade ide o krásne vystavanú kompozíciu presne v duchu spomínaných návratov do čias “Images” a “Awake”, vyšperkovanú výborným refrénom. V “Repentance” nadchnú nádherné “pinkfloydovské” plochy, precítený LaBrieho vokál a tiež hosťujúci rozprávači, perfektne dokresľujúci dej celej kompozíie. Na Portnoyov e-mail súhlasne odpovedali nielen takí velikáni ako Jon Anderson (YES), Steve Hogarth (MARILLION), Joe Satriani či Steve Vai, ale aj Mikael Akerfeldt (OPETH) a Steven Wilson (PORCUPINE TREE), s ktorými Mike už riadne dlho chystá spoločný projekt.

O textoch DREAM THEATER sa vedú odjakživa búrlivé debaty. Genialita? Povrchnosť? Pravda je, ako vždy, niekde uprostred. Páni to majú veľmi pekne rozdelené – fantaskné, ťažko uchopiteľné témy od Johna Petrucciho („Forsaken“ ako ukážkový príklad) sa striedajú s priamym stretom s tvrdou realitou workoholického alkoholika Portnoya („Constant Motion“ a hlavne „Repentance“ ako štvrtý, predposledný diel série, ktorá začala na doske „Six Degrees Of Inner Turbulence“ so skladbou „The Glass Prison“). Tak trochu „mimo misu“ naopak vyznieva mierne naivné protivojnové posolstvo s irackou problematikou „Prophets Of War“ z pera Jamesa LaBrieho.

DREAM THEATER na albume „Systematic Chaos“ sympaticky bilancujú, nadychujú sa pred ďalšími veľkými krokmi vo svojej závratnej kariére. Je sa na čo tešiť, hoci, a to je tá tienistá stránka celej záležitosti, ako dlhoročný fanúšik nachádzam čoraz menej skutočne inovatívnych nápadov, ktoré by ma zdvihli zo stoličky a treskli celou silou o stenu. Niečo v tom štýle, čo vyvádzali na svojom ostatnom počine švédski čarodejníci PAIN OF SALVATION. Ale možno som len prežratý nevďačník, ktorý nevie, čo od radosti. Ťažko povedať.
[Autor: 09|07|2007 Rudi ]

Domů  Nahoru
Made by 
©  2007-2008 
Menu Poslední aktualizace: