DREAM THEATER - SILENT MAN Silent Man   [16:57]


CD, Maxi-Single

Seznam skladeb:
01. The Silent Man (LP verze) [3:48]
 Producer, Engineer, Mixed:
 Duane Baron, John Purdell
02. Take The Time (demo verze) [7:58]
 Engineer [Assistant]: Steve Regina
 Engineer, Mixed: Doug Oberkircher
 Producer, Mixed: David Prater
03. Eve (novinka) [5:11]
 Producer, Engineer, Mixed:
 Duane Baron, John PurdellMusic: DT, Text: Moore


Music: DT, Text: LaBrie & PetrucciMusic: DT, Text: Petrucci
Nahráli:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars
Nahráno:
ONE ON ONE STUDIOS,
North Hollywood, 1994
Mastered at Sterling Sound, NYC by Ted Jensen.
7567-90126-2
EW 835 (Eastwest Rec.)
Atlantic Recording Corp.
Je to singl obsahující kompozici "Eve", která není na žádném albu.


Zpět Eve
[recorded live at the limelight, NY, march 4, 1993. the samples are from a reading of james joyce's book, "dedalus - portrait of an artist as a young man". ]


"chapter one. once upon a time, and a very good time it was,
There was a moo cow coming down along the road."

"so he came himself in weakness not in power
And he sent thee, a creature in his stead,
With a creature's comeliness and luster
Suited to our state.
And now thy very face and form dear mother,
Speak to us of the eternal;
Not like earthly beauty, dangerous to look upon,

But like the morning star which is thy emblem,
Bright and musical, breathing purity,
Telling of heaven and infusing peace.
O harbinger of day! o light of the pilgrim!
Lead us still as thou hast led.
In the dark night, across the bleak wilderness
Guide us on to our lord jesus, guide us home."

"'tower of ivory? ' they used to say, 'house of gold? '
How could a woman be a tower of ivory or a house of gold? "
Zpět Eve
[Nahráno živě v Limelight, NY, dne 4. března 1993. Samply jsou ze čtení z knihy od Jamese Joyce "Dedalus - Umělecký portrét mladého muže".]


"Kapitola první. Kdysi dávno, a velmi dobrý čas to byl,
Tam byla kráva bučí sestupuje po silnici."

"Přišel sám v oslabení není v moci
A poslal tě, zvíře v jeho místě
Při stvoření půvab a lesk
Pro náš stát.
A teď svou tvář a forma velmi drahá matko,
Mluv k nám věčný;
Ne jako pozemské krásy, nebezpečný pohled,

Ale stejně jako Jitřenka, který je tvůj znak,
Jasné a hudební, dýchání čistota,
Vyprávění nebe a infuzí míru.
O předzvěst den! o s ohledem na poutníka!
Vedou nás ještě, jak jsi vedl.
V temné noci, přes bezútěšné pouště
Průvodce nám k našemu Pánu Ježíši, veď nás doma."

"věže ze slonoviny? "Říkali," dům ze zlata?"
Jak by mohla být žena věž ze slonoviny a zlata dům?"

Domů  Nahoru
Made by 
©  2001-2009 
Menu Poslední aktualizace: