DREAM THEATER - SDOIT
RECENZE CD:   www.musicserver.cz Recenze I.
  www.musicpage.cz Recenze II.
  www.machar.cz Recenze III.
  www.machar.cz Recenze IV.
  www.machar.cz Recenze V.Skupina:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Jordan Rudess - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars
CD 1     [54:16]
01. The Glass Prison [13:52]
      i.  Reflection
     ii.  Restoration
    iii.  Revelation
02. Blind Faith [10:21]
03. Misunderstood [9:34]
04. The Great Debate [13:43]
05. Disappear [6:46]
CD 2      [42:04]
06. Six Degrees of Inner Turbulence
     i.  Overture [06:50]
    ii.  About to Crash [05:51]
   iii.  War Inside My Head [02:08]
   iv.  The Test That Stumped Them All [05:03]
    v.  Goodnight Kiss [06:17]
   vi.  Solitary Shell [05:48]
  vii.  About to Crash (Reprise) [04:05]
 viii.  Losing Time/Grand Finale [06:01]

Music: M+Pe+Po+R Text: PortnoyMusic: M+Pe+Po+R Text: LaBrie
Music: M+Pe+Po+R Text: Petrucci
Music: M+Pe+Po+R Text: Petrucci
Music: M+Pe+Po+R Text: LaBrie

Music: M+Pe+Po+R
Text: (orchestrálka)
Text: Petrucci
Text: Portnoy
Text: Portnoy

Text: Portnoy
Text: Petrucci
Text: Petrucci
Text: Petrucci
ILUSTRACE: Dung Hoang, Furious Visual World
FOTOGRAFIE: Ken Schles
ÚPRAVA: May Redding
ART DIRECTION: JMatic

Nahráno:
Bear Tracks Studios, Suffern, NY
březen - srpen 2001
Produkce: Mike Portnoy a John Petrucci
Mixáž: Kevin Shirley
Vyšlo:
29. ledna 2002 v USA

28. ledna 2002 v Německu
ELECTRA Entertainment Group Inc.
Warner Music Group
Japonská verze CD "Six Degrees Of Inner Turbulence" navíc obsahuje rádiovou verzi "Solitary Shell" jako bonus track a mini-kalendář roku 2002 právě tak jako laminovanou vstupenku. Laminovaná vstupeka je suvenýr a není platnou vstupenkou na turné.

The Glass Prison

i. Reflection
Cunning, Baffling, Powerful
Been beaten to a pulp
Vigorous, Irresistable
Sick and tired and laid low
Dominating, Invisible
Black-out, loss of control
Owerwhelming, Unquenchable
I'm powerless, have to let go

I can't escape it
It leaves me frail and worn
Can no longer take it
Senses tattered and torn

Hopeless surrender
Obsession's got me beat
Losing the will to live
Admitting complete defeat

Fatal Descent
Spinning around
I've gone too far
To turn back round

Desperate attempt
Stop the progression
At any length
Lift this obsession

Crawling to my glass prison
A place where no one knows
My secret lonely world begins

So much safer here
A place where I can go
To forget about my daily sins

Life here in my glass prison
A place I once called home
Fall in nocturnal bliss again

Chasing a long lost friend
I no longer can control
Justt waiting for this hopelessness to end

ii. Restoration
Run - fast from the wreckage of the past
A shattered glass prison wall behind me
Fight - past walking through the ashes
A distant oasis before me

Cry - desperate crawling on my knees
Begging God to please stop the insanity
Help me - I'm trying to believe
Stop wallowing in my own self pity

"We've been waiting for you my friend
The writing's been on the wall
All takes is a little faith
You know you're the same as us all"

Help me - I can't break out this prison all alone
Save me - I'm drowning and I'm hopeless on my own
Heal me - I can't restore my sanity alone

Enter the door
Desparate
Fighting no more
Help me restore
To my sanity
At this temple of hope

I need to learn
Teach me how
Sorrow tio burn
Help me return
To humanity
I'll be fearless and thorough
To enter this temple of hope

Believe
Transcend the pain
Living the life
Humility
Opened my eyes
This new odyssey
Of rigorous honesty

Serenity
I never knew
Soundness of mind
Helped me to find
Courage to change
All the things that I can

"We'll help you perform this miracle
But you must set your past free
You dug the hole, but you can't bury your soul
Open your mind and you will see"

Help me - I can't break out this prison all alone
Save me - I'm drowning and I'm hopeless on my own
Heal me - I can't restore my sanity alone

iii. Revelation
Way off in the distance I saw a door
I tried to open
I tried forcing with all of my will and still
The door wouldn't open

Unable to trust in my faith
I turned and walked away
I looked around, felt a chill in the air
Took my will and turned it over

The glass prison which once held me is now gone
A long lost fortress
Armed only with liberty
And the key of my willingness

Fell down on my knees and prayed
"Thy will be done"
I turned around, saw a light shining through
The door was wide open
Skleněné vězení

i. Přemítání
Záhadný, matoucí, vlivný
Byl rozdrcen na padrť
Temperamentní, neodolatelný
Nemocen a unaven, propadlý až na dno
Panovačný, neviditelný
Se ztrátou vědomí, bez kontroly
Ohromný, nenasytný
Nemám sílu, abych mohl jít

Nemohu tomu uniknout
Slábnu a jsem vyčerpán
Nelze to déle vydržet
Smysly rozedrány a rozpolceny

Beznadějná kapitulace
Posedlost mě ubíjí
Propásl jsem možnost žít
Přiznávám, že jsem úplně poražen

Osudový pád
Motám se dokola
Zašel jsem příliš daleko
Je pozdě na návrat

Beznadějný pokus
Zastavit ten postup
Jakékoliv rozsahu
Ta posedlost mne povznáší

Plížím se k mému skleněnému vězení
Na místo, o kterém nikdo neví
Kde začíná můj tajný osamělý svět

Je zde mnohem bezpečněji
Místo, kam mohu jít
Zapomenout na své denní hříchy

Žiji ve svém skleněném vězení
V místě, které jsem jednou nazval domovem
Propadám se znovu v noční blaženosti

Pronásleduji dlouho ztraceného přítele
Již se dlouho neovládám
Jenom čekám, jak to zoufalství ukončit

ii. Náprava
Utíkej - zbav se rychle zbytku minulosti
Roztříštěná skla vězeňské zdi za sebou
Bojuj - minulost tě provází skrze popel
Vzdálené oázy někde přede mnou

Křič - beznaděj se plazí v mém klínu
Žádám Boha, prosím, ať zastaví to šílenství
Pomoz mi - pokouším se tomu uvěřit
že zastaví návaly né vlastní sebelítosti

"Čekali jsme tě, můj příteli
Bylo napsáno na zdi
Všechno co potřebuješ, je kousek víry
Víš, že jsi stejný jako my všichni"

Pomozte mi - nemohu překonat vězení úplně sám
Zachraňte mě - topím se a jsem ze sebe zoufalý
Vyléčte mě - sám si klid duše nevrátím

Vejdi do dveří
Zoufalče
Již více nebojuj
Pomozte mě vzkřísit
Pro klid mé duše
V tomto chrámu naděje

Potřebuji poznávat
Naučte mě jak
Spálit smutek
Pomozte mi vrátit se
K lidem
Budu nebojácný a svědomitý
Abych vstoupil do chrámu naděje

Věřím
Že překonám bolest
A budu žít
V pokoře
S otevřenýma očima
Tu novou odyseu
Úzkostlivé čestnosti

Klid
Jsem nikdy nezažil
Klid duše
Pomozte mi jej najít
Odvahu změnit
Všechny věci, které změnit mohu

"Pomůžeme ti provést ten zázrak
Ale musíš se uvolnit od minulosti
Vyhloubil jsi jámu, ale nemůžeš pohřbít svoji duši
Otevři svou mysl a prozři

Pomozte mi - nemohu překonat vězení úplně sám
Zachraňte mě - topím se a jsem ze sebe zoufalý
Vyléčte mě - sám si klid duše nevrátím

iii. Zjevení
Cestou pryč jsem v dálce spatřil dveře
Zkoušel jsem je otevřít
Zkoušel jsem je vypáčit celou svou vůli a stále
Dveře nešlo otevřít

Neschopen spoléhat na svoji víru
Otočil jsem se a šel pryč
Díval jsem se kolem, ucítil jsem mrazení ve vzduchu
Uchopil jsem svoji víru a vrátil se je otevřít

Skleněné vězení, které mě kdysi drželo, je nyní pryč
Dlouho ztracená pevnost
Vyzbrojená pouze moji volností
A klíčem mojí ochoty

Padl jsem na kolena a prosil
"Tvá vůle byla překonána"
Otočil jsem se a spatřil světlo, jak prosvítá
Skrze široce otevřené dveře
Blind Faith
Hear me, speaking
Asking why I even bother
Tell me, how you
Live from day to day

Take your time and look around
Is this utopia you've found

Sick of all this
The suffering and we just carry on
Isn't time we care and lose the hate
Understand our fears

But we do all that we can
Justify the means to an end
Sorry you must excuse me
I've painted my own Mona Lisa
She's fixed everything
Now I'm spoiled beyond my wildest dreams

Blind Faith we have in you
Invisible
Which direction do we choose
Predictable

Take the streets, the beaten path
Our system works for whom I ask
Yeah I have it all
The bigger house
An iron fence to keep you out

When did we all let you down
So come Messiah show us how how
Our human spirit drowns
Don't think you hear me now
No sign of you around
What is it you hope to see

Blind Faith we have in you
Invisible
Which direction do we choose
Predictable
Give us something we can use
Desirable
Cause you've done all you can do
Regrettable

And still life pushes on
With or without you
We've got to carry on
Our will, will guide us to
A place where we belong
Know there lies the truth
I am the believer who gives purpose on to you

I don't think we let you down
So come Messiah show us how how
Throw us a pure lifeline
I hope that you hear me
Too proud to be around
There's more to us than we see now

Blind Faith we have in you
Invisible
Which direction do we choose
Predictable
Self ignorance, abuse
Desirable
Cause you've done all you can do
Incredible
Slepá víra
Poslouchej mě, říkám
Ptám se, proč se vždycky trápím
Řekni mi, jakpak
přežíváš ze dne na den

Uchop svůj čas podívej se kolem
Je to utopie, co jsi objevil ?

Nemocen z toho všeho
Utrpení a my se přes to prostě přeneseme
Není čas, pečujeme a ztrácíme nenávist
Nerozumíme našemu strachu

Ale děláme všechno, co můžeme
Ospravedlnění znamená konec
Promiňte, musíte mne omluvit
Namaloval jsem svou vlastní Monu Lisu
Ona je ukrytá ve všem
Teď jsem zkažený ze svých nespoutaných snů

Slepou víru v tobě máme
Neviditelnou
Který směr si zvolíme
Předvídatelný

Přejdi ulice, ubitou cestu
Náš systém pracuje pro kohokoliv, ptám se
Jej, já mám všechno
Větší dům
Železný plot, co vás zadrží ven

Když jsme udělali všechno, aby ses propadl
Tak přišel Spasitel ukázat nám jak, jak se
Náš lidský duch utopí
Nemysli si, že mne teď uslyšíš
Kolem tebe není žádné znamení
O kterém doufáš, že je uvidím

Slepou víru v tobě máme
Neviditelnou
Který směr si zvolíme
Předvídatelný
Dejte nám něco, co použijeme
Něco vhodného
Protože jsme udělali vše, co jsme mohli
Politováníhodného

A život uhání dál
S vámi nebo bez vás
Máme se postarat o to
Kdo nás, kdo nás povede
Na místo, kam patříme
Víme, že tam leží pravda
Jsem věřící, který vám dává odhodlání

Nemyslím si, že tě necháme padnout
Tak přijď Spasiteli, ukaž nám jak, jak
Nás vyvedeš na ryzí cestu životem
Doufám, že mě slyšíš
Jsem příliš hrdý všude kolem
Je toho pro nás víc, než právě vidíme

Slepou víru v tobě máme
Neviditelnou
Který směr si zvolíme
Předvídatelný
Sebeignorantsví, nadávka
Žádoucí
Protože jsme udělali vše, co jsme mohli
Neuvěřitelné
Misunderstood
Waiting
In the calm of desolation
Waiting to break
From this circle of confusion

Sleeping
In the depths of isolation
Trying to wake
From this daydream of illusion

How can I feel abandoned even when the world
surround me
How can I bite the hand that feeds the strangers
all around me
How can I know so many
Never really knowing anyone

If I seen superhuman
I have been
Misunderstood

It challenges the essence of my soul
And leaves me in a state of disconnection
As I navigate the maze of self control

Playing a lion being led to a cage
I turn from a thief to a beggar
From a god to God save me

How can I feel abandoned even when the world
surround me
How can I bite the hand that feeds the strangers
all around me
How can I know so many
Never really knowing anyone

If I seen superhuman
I have been
Misunderstood

Playing a lion being led to a cage
I turn from surreal to seclusion
From love to disdain
From belief do delusion
From a thief to a beggar
From a god to God save me

How can I feel abandoned even when the world
surround me
How can I bite the hand that feeds the strangers
all around me
How can I know so many
Never really knowing anyone

If I seen superhuman
I have been
Misunderstood
Nepochopen
Čekám
V tiché prázdnotě
Čekám, až prolomím
Tenhle kruh zmatení

Spím
V hlubinách izolace
Zkouším se probrat
Z denního blouznění

Jak se mohu cítit opuštěný, když svět mě
Obklopuje
Jak bych mohl trápit ruku, která živí cizince
Všude kolem mě
Cožpak jich můžu znát tolik
Doopravdy neznám nikoho

Pokud si připadám jako superčlověk
Zůstávám stále
Nepochopen

Zpochybňuje to moji duši
A nechává mě ve stavu odloučení
Zatímco bloudím v labyrintu sebekontroly

Hraji roli lva, kterého odvádějí do klece
Proměnil jsem se ze zloděje v žebráka
Od modly až k Bože spas mě

Jak se mohu cítit opuštěný, když svět mě
Obklopuje
Jak bych mohl trápit ruku, která živí cizince
Všude kolem
Cožpak jich můžu znát tolik
Doopravdy neznám nikoho

Pokud si připadám jako superčlověk
Zůstávám stále
Nepochopen

Hraji lva, kterého odvádějí do klece
Stal jsem se z neskutečného izolovaným
Z milovaného opovrhovaným
Z důvěryhodného přeludem
Ze zloděje žebrákem
Od modly až k Bože spas mě

Jak se mohu cítit opuštěný, když svět mě
Obklopuje
Jak bych mohl trápit ruku, která živí cizince
Všude kolem
Cožpak jich můžu znát tolik
Doopravdy neznám nikoho

Pokud si připadám jako superčlověk
Zůstávám stále
Nepochopen
The Great Debate
What if someone said
Promise lies ahead
Hopes are high in certain scientific circles
Life won't have to end
You could walk again

What if someone said
Problems lie ahead
They've uncovered sometjing highly controversial
The right to life is strong
Can't you see it's wrong

Human kind has reached a turning point
Poised for conflict at ground zero
Ready for a war
Do we look to our unearthly guide
Or to white coat heroes
Searching for a cure

Turn to the light
Don't be frightened of the shadows it creates
Turn to the light
Turning away would be a terrible mistake

Anarchistic moral vision
Industries of death
Facing violent opposition
Unmolested breaths

Ethic inquisitions breed
Antagonistic views
Right wing sound bite premonitions
In a labyrint of rules

Are you justified
Are you justified
Are you justified
Justified in taking
Life to save life
Life to save life
Taking life to save life

This embryonic clay
Wrapped in fierce debate
would be thrown away
Or otherwise discarded

Some of us believe
It may hold the key
To treatment of disease
And secrets highly guarded

Are you justified
Are you justified
Are you justified
Justified in taking
Life to save life
Life to save life
Life to save life
Human kind has reached a turning point
Poised for conflict at ground zero
Ready for a war
Do we look to our unearthly guide
Or to white coat heroes
Searching for a cure

Turn to the light
Don't be frightened of the shadows it creates
Turn to the light
Turning away would be a terrible mistake

We're reaching
But have we gone too far

Harvesting existence
Only to destroy
Carelessly together
We are sliding

Someone else's future
Four days frozen still
Someone else's fate
We are deciding

Miracle potential
Sanctity of life
Faced against each other
We're divided

Should we push the boundaries
Or should we condemn
Moral guilt and science
Have conllided

Turn to the light
We defy our own mortality these days
Turn to the light
Pay attention to the questions we have raised
Velká diskuze
Co když někdo řekl
Vypadá to slibně
Naděje jsou docela vysoké ve vědeckých kruzích
Život by nemusel skončit
Mohl bys znovu chodit

Co když někdo řekl
Nastanou problémy
Odkryli něco velmi kontroverzního
Právo na život je silné
Cožpak nevidíte, že je to špatné

Lidstvo dosáhlo kritického bodu
Připraveno na střetnutí v bodě nula
Připraveno na válku
Spoléhneme se na nepozemského vůdce
Nebo na hrdiny v bílých pláštích
Hledající lék

Vzhlédněte za světlem
Nebuďte vystrašení ze stínu, které vytváří
Vzhlédněte za světlem
Otočit se jinam by byl obrovský omyl

Anarchistická morální vize
Průmyslová odvětví smrti
Obložení násilnou opozici
Nikým nerušené nádechy

Etické pátrání přinášejí
Protichůdné pohledy
Hlas pravého křídla přebíjí zlé předtuchy
V labyrintu pravidel

Jste oprávnění?
Jste oprávnění?
Jste oprávnění?
Oprávnění vzít
Život pro záchranu života
Život pro záchranu života
Vzít život pro záchranu života

Ta embryonální hlína
Zamotaná v zuřivé diskuzi
Mohla by být vyhozena
Nebo jinak odložena

Někteří z nás věří
Že by mohla ukrývat klíč
K vyléčení nemoci
A těžce střeženým tajemstvím

Jste oprávnění?
Jste oprávnění?
Jste oprávnění?
Oprávnění vzít
Život pro záchranu života
Život pro záchranu života
Život pro záchranu života
Lidstvo dosáhlo kritického bodu
Připraveno na střetnutí v bodě nula
Připraveno na válku
Spoléhneme se na záhadného vůdce
Nebo na hrdiny v bílých pláštích
Hledající lék

Vzhlédněte za světlem
Nebuďte vystrašení ze stínu, které vytváří
Vzhlédněte za světlem
Otočit se jinam by byl obrovský omyl

Dospěli jme až tady
Ale nezašli jsme příliš daleko?

Sklizní života
Je pouze zničit
Bezstarostně spolu
Zvolna upadáme

Něčí budoucnost
Čtyři stále zamrzlé dny
Něčí osud
O kterém rozhodujeme

Zázračný potenciál
Svátosti života
Stojíme jeden proti druhému
Jsme rozděleni

Mohli bychom posunovat hranice
Nebo je zavrhnout
Morální odpovědnost a věda
Se střetávají

Vzhlédněte za světlem
Vzpíráme se naší vlastní smrtelnosti těchto dnů
Vzhlédněte za světlem
Věnujte pozornost otázkám, které jsme přednesli
Disappear
Why, tell me the reasons why
Try, still I don't understand
Will I ever feel this again
Blue sky, I'll meet you in the end
Free them, free the memories of you
Free me, and rest 'til I'm with you

A day like today
My whole world has been changed
Nothing you say
Will help ease my pain

Turn, I'll turn this slowly round
Burn, burn to feel alive again
She, she'd want me to move on
See me, this place I still belong
Give chase, to find more than I have found
And face, this time now on my own

Days disappear
And my world keeps changing
I feel you here
And it keeps me same

So I'm moving on
I'll never forget
As you lay there and watched me
Accepting the end
I knew you were scared
You were strong I was trying
I gave you my hand
I said it's okay letting go time to leave here
And I'll carry on
The best that I can without you here beside me
Let him come take you home
Ztracenec
Proč, řekni mi důvody proč
Zkus to, stále nemohu pochopit
Ucítím to někdy ještě znovu?
Modrá obloho, potkám tě na konci
Uvolni je, uvolni vzpomínky na tebe
Osvoboď mě a odpočívej dokud jsem s tebou

Den jako ten dnešní
Můj celý svět byl pozměněn
Nic z toho, co řekneš
Neztiší moji bolest

Otoč se, otočím se pomalu kolem
Zapal se, zapal se, aby ses cítil znovu na živu
Ona, ona si přála, abych ji odvedl
Podívej se na mě, to je místo, kam stále patřím
Následuj mě, abych našel více, než jsem nalezl
Čelí tomu, tentokrát je to na mě

Dny mizí
A můj svět zůstává změněný
Cítím, že jsi zde
A to mě drží neustále stejným

Tak já jdu dále
Nikdy nezapomenu
Jak tam ležíš a sleduješ mě
Smířeného s koncem
Věděl jsem, že jsi byla vyděšena
Byla jsi silná, já jsem byl vyčerpán
Podal jsem ti moji ruku
Řekl jsem, je to OK, nejlepší čas odtud odejít
A budu pokračovat
To nejlepší, co zmůžu bez tebe, když nejsi při mě
Tak dovol mu ať tě odvede domů
Six Degrees of Inner
Turbulence


i. Overture
(instrumental)

ii. About to Crash
She can't stop pacing
She never felt so alive
Her thoughts are racing
Set on overdrive

It takes a village
This she knows is true
They're expecting her
And she's got work to do

He helplessly stands by
It's meaningless to try
As he rubs his red-rimmed eyes
He says I've never seen her get this bad

Even though she seems so high
He knows that she can't fly
And when she falls out of the sky
He'll be standing by

She was raised in a small midwestern town
By a charming and eccentric loving father
She was praised as the perfect teenage girl
And everyone thought highly of her

And she tried everybody
With endless drive
To make the grade
Then one day
She woke up to find
She perfect girl
Had lost her mind

Once barely taking break
Now she sleeps the days away

She helplessly stands by
It's meaningless to try
All she wants to do is cry
No one ever knew she was so sad

Cause even though she gets so high
And thinks that she can fly
She will fall out of the sky
But in the face of misery
She found hopefulness
Feeling better
She had weathered
This depression

Much to her advantage
She resumed her frantic pace
Boundless power
Midnight hour
She enjoyed the race
Šest stupňů vnitřní
turbulence


i. Předehra
(orchestrálka)

ii. O zhroucení
Ona nedokáže zastavit krok
Ona se nikdy necítila tak živá
Její myšlenky běží o závod
Nastaveny na rychloběh

Zaneslo ji to do vesnice
To co ona ví, je pravdivé
Oni na ni čekají
A ona má splnit úkol

On bezradně přihlížel
Nemá smysl, aby zkoušel
Zatímco potírá své rudě lemované oči
Říká, nikdy jsem ji neviděl, aby na tom byla tak špatně

I přesto ona připadá tak vysoko
Věděla, že nemůže létat
A když padala dolů z oblohy
On bude stát při ní

Ona byla vychována v malém městě na středozápadě
Roztomilým a výstředním milujícím otcem
Byla vychvalována jako dokonalé dospívající děvče
A každý si ji vysoce vážil

A ona vyzkoušela každého
S nekonečnou jízdou
Aby dosáhla cíle
Pak jednoho dne
Se probudila, aby zjistila
Ona je perfektní děvče
Které se vytratilo její vědomí

Kdysi málokdy dělala přestávku
Teď spí po mnoho dní

Ona bezradně přihlížela
Nemá smysl, aby zkoušel
Vše, co si přeje udělat, je brečet
Nikdo nikdy nevěděl, že bývala tak smutná

Protože i když se dostala tak vysoko
A myslela si, že může létat
Ona padala dolů z oblohy
Ale navzdory utrpení
Nalezla naději
Cítí se lépe
Byla pobledlá
Touto depresí

Mnoho jí to prospělo
Ona se vrátila ke svému šílenému tempu
Bezmezná síla
Půlnoční hodina
Ona má potěšení ze závodu
iii. War Inside My Head
Napalm showers
Showed the cowards
We weren't there to mess around

Through heat exhaustion
And mind distortion
A millitary victory mounted on innocent ground

Hearing voices from miles away
Saying things never said
Seeing shadows in the light of the day
Waging a war inside my head

Years and years of
Bloodshed and warfare
Our mission was only to get in and kill

A free vacation
Of palmtrees and shrapnel
Trading innocence for permanent psychotic hell

Hearing voices from miles away
Saying things never said
Seeing shadows in the light of the day
Waging a war indide my head

Feeling strangers staring my way
reading minds never read
Tasting danger with each word I say
Waging a wae inside my head
iii. Válka v mé hlavě
Napalmové sprchy
Předváděné zbabělci
Nebyli jsme tu proto, abychom to minuli

Přes vyčerpanosti z horka
A pokřivenému myšlení
Vojenské vítězství se usadilo v nevinné zemi

Poslouchám hlasy na míle vzdálené
Říkají věci nikdy nevyslovené
Vidím stíny za denního světla
Vedu válku uvnitř své hlavy

Roky a roky
Krveprolití a válčení
Naše poslání bylo pouze příjít a zabíjet

Dovolená zdarma
Mezi palmami a šrapnely
Prodávají nevinnost pro neustálé psychiatrické peklo

Poslouchám hlasy na míle vzdálené
Říkají věci nikdy nevyslovené
Vidím stíny za denního světla
Vedu válku uvnitř své hlavy

Cítím cizince strnule hledící mým směrem
Čtu myšlenky nikdy nepřečtené
Ochutnávám nebezpečí s každým slovem, které říkám
Vedu válku uvnitř své hlavy
iv. The Test That Stumped
Them All

Standing in the darkness
Waiting for the light
The smell of pure adrenaline
Burning in the night

Random blinding flashes
Aiming at the stage
Intro tape begins to roll
Igniting sonic rage

Still they keep me between these hollow walls
Hoping to find in me
The answers to the test that stumped them all

"The boy is just simply crazy
Suffering from delusions
We honestly think that maybe
he might need an institution

He lives in a world of fiction
And really could use some help
We have just the place to fix him
To save him from himself"

Curled up in the darkness
Searching for the light
The smell of stale sweat and shit
Steaming through the night

Random urine testing
Pills red, pink and blue
Counseling and therapy
Providing not a clue

Still they keep me between these hollow walls
Hoping to find in me
The answers to the test that stumped them all

"We can't seem to find the answers
He seemed such a clear cut case
We cannot just let him leave here
And put all this work to waste

Why don't we try shock treatment
It really might do some help
We have just tools to fix him
To save him from himself"
iv. Test, který je všechny
obelhal

Stojím ve tmě
Vyhlížím světlo
Pach čistého adrenalinu
Hořícího v noci

Náhodné oslepující záblesky
Míří na pódium
Vnitřní páska se začíná převíjet
Rozdmýchávám zvukovou zlost

Oni mě stále drží mezi těmito prázdnými zdmi
Doufají, že ve mě naleznou
Odpovědi na test, který je všechny obelhal

"Hoch se právě pouze zbláznil
Trpí na halucinace
My si upřímně myslíme, že možná
možná, že by potřeboval jít do ústavu

On žije ve světě výmyslu
A skutečně by mohl využít nějakou pomoc
Máme takové místo, abychom jej dali do pořádku
Abychom jej zachránili přd ním samotným"

Zavinutý v temnotě
Pátrám po světle
Pach zvětralého potu a sraček
Se převalují během noci

Náhodné testování moči
Pilulky červené, růžové a modré
Konzultace a terapie
Nedávají žádné řešení

Oni mě stále drží mezi těmito prázdnými zdmi
Doufají, že ve mě naleznou
Odpovědi na test, který je všechny obelhal

"Zdá se, že nemůžeme nalézt odpovědi
On se zdál takovým jasně střiženým případem
Nemůžeme jej teď nechat odsud odejít
A nechat všechnu práci, aby byla zničena

Proč nezkusíme šokovou terapii
To by mohlo opravdu nějak pomoci
Máme zrovna takové nástroje, abychom jej připoutali
Abychom jej zachránili před ním samotným"
v. Goodnight Kiss
Goodnight kiss in your nightgown
Lavender in your bed
So innocent as you lie down
Sweet dreams that run through your head

Are you lonely without Mommy's love?
I want you to know I'd die for that moment
You're just a poor girl
Afraid of this cruel world
Taken away from it all

It's been 5 years to the day and
My tainted blood's still the same
I can't help acting this way and
Those bastard doctors are gonna pay

I'm so lonely without baby's love
I want you to know I'd die for one more moment
I'm just a poor girl
Afraid of this cruel world
Taken away from it all
v. Polibek na dobrou noc
Polibek na dobrou noc ve své noční košili
Levandulová barva ve tvé posteli
Tak nevinná, zatímco uléháš
Sladké sny, které se honí hlavou

Jsi opuštěná bez máminčiny lásky?
Chci, aby jsi věděla, že bych zemřel pro tento okamžik
Ty jsi pouze neěťastné děvče
Zděšené z tohoto krutého světa
Vezmu tě pryč od toho všeho

Bude to 5 let od toho dne a
Moje poskvrněná krev je stále stejná
Nemohu si pomoci, abych se chovala takhle a
Ti bastardi doktoři to zaplatí

Jsem tak osamělá bez lásky k dítěti
Chci, aby jsi věděla, že bych zemřel za více než okamžik
Jsem pouze neěťastné děvče
Zděšené z tohoto krutého světa
Utíkám pryč od toho všeho
vi. Solitary Shell
He seemed no different from the rest
Just a healthy normal boy
His mama always did her best
And he was daddy's pride and joy

He learned to walk and talk on time
But never cared much to be held
And steadily he would decline
Into his solitary shell

As a boy he was considered somewhat odd
Kept to himself most of the time
He would daydream in and out of this own world
But in every other way he was fine

He's a Monday morning lunatic
Disturbed from time to time
Lost within himself
In his solitary shell

A temporary catatonic
Madman on occasion
When will he break out
Of his solitary shell

He struggled to get through his day
He was helplessly behind
He poured himself onto the page
Writing for hours at a time

As a man he was a danger to himself
Fearful and sad most of the time
He was drifting in and out of sanity
But in every other way he was fine

He's a Monday morning lunatic
Disturbed from time to time
Lost within himself
In his solitary shell

A momentary maniac
With casual delusions
When will he be let out
Of his solitary shell
vi. Ulita osamění
Zdá se, že se od jiných neliší
Úplně normální zdravý kluk
Jeho máma mu dávala to nejlepší
A pro otce byl pýchou a radostí

Naučil se chodit a mluvit normálně
Ale nikdy se nestaral, aby upoutal
A postupně upadal
Do své ulity osamění

Jako chlapec byl považován za nadbytečného
To v něm vydrželo většinu času
Ve dne sníval a býval uvnitř a vně svého vlastního světa
Ale jinak byl výborný

Je šílenec pondělního rána
Čas od času rozrušen
Ztracený sám v sobě
Ve své ulitě osamění

Dočasně strnulý
Příležitostný šílenec
Kdy se vymaní
Ze své ulity osamění?

Snaží se protlouci každým dnem
Zůstával bezradně pozadu
Vylil to ze sebe na papír
Psal po mnoho hodin svého času

Zatímco jako člověk byl nebezpečím pro sebe
Většinu času bázlivý a zarmucen
Trmácel se dovnitř a ven ze svého rozumu
Ale jinak byl výborný

Je šílenec pondělního rána
Čas od času rozrušen
Ztracený sám v sobě
Ve své ulitě osamění

Chvilkový maniak
S občasnými halucinacemi
Kdy bude vypuštěn
Ze své ulity osamění
vii. About the Crash (Reprise)
I'm alive again
The darkness far behind me
I'm invincible
Despair will never find me

I feel strong
I've got a new sense of elation
Boundless energy
Euphoria fixation

Still it's hard to just get by
It seems so meaningless to try
When all I want to do is cry
Who would ever know I felt so sad

Even though I get so high
I know that I will never fly
And when I fall out of the sky
Who'll be standing by

Will you be standing by
vii. O zhroucení (opakování)
Jsem znovu naživu
Temnota je daleko za mnou
Jsem nezlomný
Zoufalství mne nikdy nenajde

Cítím se silným
Mám nový smysl radosti ze života
Nekonečná energie
Pocit zdraví ustálený

Stále je to obtížné jenom si tím projít
Zdá se, že nemá smysl, abych se snažil
Když všechno, co jsem chtěl, je brečet
Nikdo nikdy nevěděl, že jsem se cítila tak smutná

I přesto ona připadá tak vysoko
Věděla, že nebudu nikdy létat
A když padala dolů z oblohy
Kdo se postaví ke mně?

Budeš stát při mě?
viii. Losing Time /
Grand Finale

She dresses in black everyday
She keeps her hair simple and plain
She never wears makeup
But no one would care if she did anyway

She doesn't recall yesterday
Faces seem twisted and strange
But she always wakes up
Only to find she'd been miles away

Absence of awareness
Losing time
A lapse of perception
Losing time

Wanting to escape
She had created a way to survive
She learned to detach from herself
A behaviour that kept her alive

Hope in the face of our human distress
Helps us to understand the turbulence deep inside
That takes hold of our lives
Shame and disgrace over mental unrest
Keeps us from saving those we love
The grace within our hearts
And the sorrow in our souls
Deception of fame
Vengeance of war
Lives torn apart
Losing oneself
Spiraling down
Feeling the walls closing in
A journey to find
The answers inside
Our illusive mind
viii. Ztracený čas /
Velké finále

Obléká se do černého každý den
Vlasy jí zůstávají volné a neudržované
Nepoužívá žádný makeup
Ale nikdo se nestará, jestli to vůbec dělá

Nevzpomíná si na včerejšek
Obličej vypadá pokřiveně a zvláštně
Ale ona se vždycky probudí
Jenom zjistí, že byla pár mílí pryč

Nedostatek opatrnosti
Ztracený čas
Selhání vnímání
Ztracený čas

Přeje si uniknout
Vytvořila si způsob jak přežít
Naučila se, jak se oddělit od sebe
Chování, které ji drží při životě

Naděje ve tváři naší lidské úzkosti
Pomáhá nám pochopit turbulence hluboko uvnitř
Které se znocnily našich životů
Ostuda a nepřízeň kvůli duševního neklidu
Zadržují nás před záchranou těch, které milujeme
Milost v naších srdcích
A smutek v naších duších
Podvod slávy
Pomsta války
Žijí rozpolcené od sebe
Ztrácejí se jedna jak druhá
Klesají ve spirálách
Cítím, jak zdi uzavírají
Cestu, se kterou bychom nalezli
Odpovědi uvnitř
Naší zmatené mysli

Zpět

Snové divadlo sehrálo Kroniku šílenství
[25. 03. 2002, 05:00, Autor: Pavel Parikrupa
Převzato z: www.musicserver.cz/ (z recenzí)]

Každý poslouchá takovou hudbu, jakou si zaslouží. Někdo preferuje předžvýkaný polotovar elektronicky transportovaný bez sebemenší námahy do útrob, a to ještě na základě jakési masivní mediální masáže. S hudbou americké skupiny Dream Theater je to jinak - pánové jsou jednak excelentní muzikanti (je to patrné i z námi recenzovaného živého DVD "Metropolis 2000 - Scenes From New York") a pak svým posluchačům neservírují nic primitivního. Žádná dogmata a rychlá řešení, místo snadných odpovědí spíše otevřené otázky. Jejich skladby těžko snesou označení písničky a spíše k nim sedí termíny jako struktury, vrstvy, vazby. Nová deska se jmenuje "Šest stupňů vnitřní turbulence" a kompozice na ní se těžce postihují slovy. Na ploše dvou CD se nachází více než půl druhé hodiny hudby, vnímavý posluchač bude mít dlouho co objevovat, album se hned tak neohraje a neomrzí. Pravda, vyžaduje naladění na jistou vlnu, vstřícnost směrem k bohaté paletě podnětů jak ve složité hudbě, tak v textech. Jak bývá u Dream Theater zvykem, texty jsou monotematické - tentokrát jsou jednotícím tématem alba lidská psýcha a duševní poruchy. Pro ilustraci se stačí podívat na názvy skladeb - "Skleněné vězení", "Slepá víra", "Nepochopený", "Válka v mé hlavě".

Často předhazované srovnání s Pink Floyd či vůbec s artrockem 70. let není zas tak od věci, i když přesah Dream Theater do tvrdého rocku je značný. Trochu bych se zdráhal použít slovo metal, byť hned v první skladbě "The Glass Prison" je slyšet Metallica jak vyšitá. Kupodivu se po pár posleších z těch sáhodlouhých propracovaných skladeb (vždyť celé druhé CD je titulní kompozice Six Degrees Of Inner Turbulence, rozdělená do osmi částí s předehrou a velkým finále a na prvním disku je pět tracků s celkovou stopáží přes 50 minut) vyloupnou i skoro hitové melodie, hovořím o "Misunderstood" nebo "Solitary Shell". Vypíchněme nejen mistrovské ovládání nástrojů (to musím opět zdůraznit - Portnoy, Petrucci, LaBrie, Myung a Rudess jsou fenomenální), ale i schopné skladatelství a bezchybná produkce.

"Six Degrees Of Inner Turbulence" je titulem pro náročné, nebojácné a chytré posluchače, co mají rádi promyšlenou tvrdší hudbu. Je důstojnou položkou plně v intencích dosavadní tvorby Dream Theater. Je staromódní vzhledem k soudobým digitálním trendům, protože spoléhá jen na sílu živého muzikantsví prezentovaného nadmíru vyspělými hudebníky. Což mne přivádí k myšlence, jestli se Dream Theater někdy pustí do křížku s elektronikou. Možná by to byla cesta v další evoluci kapely, těžko ovšem říci, jestli by o to kapela a fanoušci stáli.


Zpět

Když šest je rovno sedmi
[Autor Luboš Maule Převzato z: www.musicpage.cz/]
Dream Theater se rozhodli, že své fanoušky zahltí hudbou. Jako by nestačilo, že v loňském roce před vánocemi vydali vynikající živé trojalbum ”Live Scenes From New York”! Ve svém hvězdném bočním projektu Transatlantic Mike Portnoy připravil druhou desku ”Bridge Across Forever”, do toho se přihrnul bývalý klávesista Derek Sherinian s počinem ”Inertia” (také druhá sólovka) a ani jejich současný čaroděj na černobílých klapkách se nevěnoval sladkému nicnedělání a ukuchtil pamlsek ”Feeding The Wheel”. Ještě před nimi však James LaBrie do světa vypustil druhý díl (aby se to nepletlo) svého levobočka Mullmuzzler. Jeden aby to taktak stíhal poslouchat, však to máte, i s aktuální deskou, rovných devět kousků nikterak jednoduchých na poslech. Teď si asi říkáte proč mluvím o devíti, když jste jich jistě napočítali jen osm. Vysvětlení je prosté, Dream Theater netroškařili a aktuální deska obsahuje hned dva kompakty na kterých je dohromady bezmála sto minut hudby!

Disk číslo jedna obsahuje pět skladeb, druhý jednu jedinou, trvající 42 minut, rozdělenou do osmi částí. První co na veledíle upoutá, kromě rozsahu a tradičně skvěle zvládnutého bookletu a zvuku (tentokráte si ho na starost vzali Mike Portnoy a John Petrucci), je opět výrazné posunutí výrazových prostředků kupředu. Zapomeňte na předchozí opus magnum ”Metropolis Pt.II: Scenes From A Memory”, současní Dream Theater jsou již opět jinde. A to ”jinde” znamená, že do své tvorby integrovali moderní prvky, kterými se honosí současné nu-metalové kapely, ve větší části rezignovali na líbivé, jednudušší (v rámci jejich možností) melodické postupy, nebáli se použít symfonických prvků ani téměř thrashově přitvrdit a překvapit i naprosto disharmonickými pasážemi. A podladili nám hoši, pekelně podladili! Jsou to zkrátka noví Dream Theater, i když i přesto to jsou stále oni. Určitě je poznáte, ale ne na první poslech (upřímně řečeno, dokud nezačal zpívat James, musel jsem se podívat, co že jsem to do přehrávače založil), ten vám napoví pouze to, jestli budete mít sílu si desku znovu pustit, nebo si na ní uděláte minimálně týden volna a začnete ji pomalu vychutnávat. A i poté, co si budete myslet, že ji máte zažitou, zjistíte, že jste stále ještě prakticky na začátku prospektorské činnosti, stále budete zůstávat s pusou otevřenou dokořán a nestačit se divit, co vše jste předtím neobjevili. Stejně jako u předchozí desky (a vlastně téměř u každého díla Dream Theater), i zde se jen těžko hledají slova pro vyjádření dojmů. Přirovnání, že z toho budete mít hlavu ”jako pátrací balón” se jeví více než výstižné. Při vstřebávání nahrávky se budete cítit jako na to tobogánu, chvíli zběsilá jízda prudce dolů - zpočátku ani nestačíte vnímat (natož vychutnávat) ďábelské změny tempa, budete rádi, že sedíte a občas letmo uchem zachytíte pestrost tohoto newyorkského TGW - chvíli klidnější pasáž, kdy se můžete vznášet v oblacích a meditovat. Tyto dvě dominantní polohy jsou prokládány vlivy čerpanými odevšad a přitom odnikud, tak, jak to dovedou jenom Dream Theater. Možná je někdo opět nařkne z kopírování něčeho, co už tu bylo (jak se to už ostatně nesčetněkrát stalo), ale faktem zůstává, že tito páni muzikanti zůstanou ještě pěkně dlouho, při současné formě, lídry svého stylu, kteří kombinují to, co jiní nedokáží nebo se toho bojí. Možná někteří z vás čekají, že zde rozeberu jednotlivé skladby, ale bohužel to nejde. Je to stejné, jako byste chtěli jednou větou zodpovědět všechny otázky vesmíru.

”Six Degrees Of Inner Turbulence” je opět povinností pro všechny fandy Dream Theater. Pokud jsem v úvodu článku zmiňoval boční projekty (až na výjimku ex-člena Dereka Sheriniana), musím nyní prostě a jednoduše konstatovat, že to skupině jako celku prospělo. Přeci jenom má něco do sebe tvrzení, že vedlejší projekty mají sloužit k vybití soukromých tužeb, aby skupina byla ještě silnější, obzvláště u takto hyperaktivních jedinců - Jordan nechal na povrch vyplout svou náklonnost ke klasice (i jazzové), James ke vzletnějším kompozicím a Mike k sedmdesátým létům (jednoduše, nikoliv však detailně, shrnuto). Progresivní pětka z New Yorku tak opět všem svým nohsledům ukázala záda a mně nezbývá než zatleskat. A je to aplaus bouřlivý, dosahuje znovu na vrchol sedmibodové stupnice.

Hodnocení:
Luboš Maule * * * * * * * (7/7)
Petr Heřman * * * * * * * (7/7)

Zpět

”Six Degrees Of Inner Turbulence” - recenze z "Machar's Page"
[Autor David Wretzel Převzato z: http://www.machar.cz (z recenzí)]

Tahle deska sice vyšla již v lednu, ale protože bude patřit mezi ty nejlepší pro letošní rok, tak ji do rubriky recenzí prostě musím zařadit.

Na DREAM THEATER je od vydání alb “Images and Words” a “Awake” vyvíjen dost velký tlak ve směru kvality, která se zdála být nepřekonatelnou. Po desce “Falling Into Infinity” vyšla “Metropolis pt. 2: Scenes From A Memory” a při úspěchu celosvětového turné se zdálo, že DREAM THEATER jsou na vrcholu slávy a pohled do budouosti byl jednou velkou neznámou.

Hned úvodní skladba “The Glass Prison” začíná na DREAM THEATER klasickými vyhrávkami, které dokáží předvést právě jen oni. Po minutě a třičtvrtě se ale rozjíždí porní lokomotiva John Petrucci a společně s Mikem Portnoyem vytváří až hřmotný zvuk . Skvěle vystupují klávesy Jordana Rudesse a dávají skladbě depresivní ráz. Refrén v režii LaBrieho je již klasickou dokonalostí DREAM THEATER. Tahle skladba v sobě má úplně všechno. Bolest, razanci, pláč, radost i vztek, prošpekována kytarovími, klávesovími a bubenickými sóly skrz na skrz tvoří pilíř prvního disku. Jinak řečeno dokáže dovést skoro až do bezvědomí během 14-ti minut. Následující “Blind Faith” má o poznání pomalejší tempo a je klasickým příkladem rovnováhy všech instrumentů, které se dokonale střídají a každý sólový výstup je zážitkem. Zvuk piana dodává skoro nepopsatelnou náladu celé skladby a to i v momentě, kdy se promění v klávesy a následně přechází do kytarového sóla. “Misunderstood” svým začátkem připomínáplížící se stíny v šedých uličkách za doprovodu violy. Aby se náhle proměnila v pomalý pád do propasti za zvuku bolestně tahavé kytary. Výňatky z politických reportáží dávají “The Great Debate” hned v počátku potřebnou sílu, aby se stala vyvrcholením. A celých 14 minut o tom bezesporu přesvědčuje. Jak řekl Machar, tak ladí. Ale pro vyznavače progresivního metalu se tenhle kousek stane abnormálním zážitkem. První kapitolu uzavírá “Disappear”, kde hlas LaBrieho nutí téměř k pláči a je především jeho vlastním představením. Zde patří dík Kevinu Shirleymu, který dokonale namixoval vokály a samozřejmě celé album.

Na druhém disku je samotná “Six Degrees Of Inner Turbulence” rozložená do osmi pasáží. Jedná se o volné pokračování předešlé řadovky a hned úvodní instrumentálka “Overture” naznačuje kolosálnost celého celku. Kytarové vyhrávky se střídají s klávesovým orchestrem a tím vzníká až pohádková melodie. Přes tóny piana se přelévají do druhé části (About The Crash), která je celá podbarvena pianem s úchvatnýmikytarovími sóly a jen občas doplněna klávesy. Jako Metropolis pt.2 je plná až božsky krásnymi melodiemi. (War Inside My Head) je přesně taková jako její název. Je to skutečná válka v hlavě. Nástroje spolu válčí po celou její délku a hlas jim úspěšně sekunduje v několika podobách. Čtvrtá (The Test That Stumped Them All) navazuje na předcházející a odehrává se ve stejném duchu. A protože po válce přichází mír, tak následuje (Goodnight Kiss). A jako správný polibek hladí. Je plná emocí, které vrcholí kytarovým sólem a mění se v drama na operačním sále. Se (Solitary Shell) tvoří dokonalou dvojici a perfektně zapadají svým nápadem do celého příběhu. Předposlední (About The Crash (Reprise)) dává vyniknout především hráčským kvalitám, ale tak je vlastně na celé desce. A ty ji mění v závěrečnou (LosingTime / Grand Finale). A to doslovné grand finale. Monumentální závěr uzavírá celé představení bez jediného zaváhání a nechává padat oponu po nepopsatelném zážitku.

Nemá smysl znovu zmiňovat přednosti desky, a promyšlenost všech nápadů. Jsou to přeci DREAM THEATER!!! A těmhle pánům mistrům se podařila stominutová onanie s nekonečným orgasmem. Když si vzpomenu na první prožitky z poslechu, tak musím dát jednoznačně 10!
Zpět

”Six Degrees Of Inner Turbulence”
- recenze z "BestRock.cz"

[Autor Jan Juris Převzato z: http://bestrock.cz/ (z recenzí)]

Šestá řadová deska progresivních metalistů z New Yorku se dostala na trh po předešlém koncertním trojCD "Live Scenes from New York". Před vydáním jejich studiových alb se pravidelně polemizuje o tom, zda se Dream Theater mohou ještě zlepšovat nebo už nemají jinou volbu než vykrádat sami sebe, případně kopírovat ostatní skupiny a jestli jejich nepopiratelná technická zručnost jenom nemaskuje nedostatek invence při procesu skládání. Takové názory a další podobné jsem již slyšel mnohokrát. Abych pravdu řekl, nijak moc mne nezajímají. Sice mohu částečně souhlasit, že je album zbytečně dlouhé a nic nového nepřináší, ale určitý standardní kvalitativní status byl dodržen. Z pohledu fanouška jsem se opět dočkal skvělé desky. Dostal jsem, co jsem chtěl a o to přeci jde. Daleko cennější pro mne, jako posluchače, je slyšet nadprůměrné instrumentální výkony spolu se skvělým a procítěným zpěvem. Občas i nějakou "hitovku" ("Misunderstood", "Disappear"). Zcela určitě je to bezvadná a pevně věřím, že i dost posluchačsky náročná deska na dvou stříbrných kotoučcích. Produkce se opět ujali sami hudebníci Mike Portnoy a John Petrucci, mixáž provedl osvědčený Kevin Shirley.

Na začátek prvního disku si vyslechneme třídílnou "The Glass Prison", která jako by vypadla z dílny kapely Metallica. Jedná se hlavně úvodní část, ale potom, co nastoupí James LaBrie hned poznávám své oblíbence. V této téměř čtrnáctiminutové skladbě se vystřídá tolik hudebních poloh, že některé skupiny za celý svůj hudební život nepřehrají ani polovinu. Po tvrdé smršti následuje zklidnění v podobě "Blind Faith", což je hodně typická skladba Dream Theater. Dočkáme se mnoha zvratů a různých dialogů 'soupeřících' nástrojů. Opět se nám prezentují jednotliví hudebníci se svou dokonalou hrou a hlavně - souhrou! Trochu nad rámec skladby (dokonce bych řekl, že ve všech skladbách) vždy vyčnívá Mike Portnoy. Prostě bicích si musíte okamžitě všimnout. Ostatně kdo měl možnost shlédnout koncert Dream Theater viděl, že ač je bubeník, tak se stal jednoznačně dominujícím členem skupiny.

Skvělá melancholická "Misunderstood" hned na první poslech zaujme hledače potenciálních hitů. Ale zkuste pustit v rádiu skladbu devět a půl minuty dlouhou a neseslat na sebe 'spravedlivý' hněv šéfa. A navíc v této netypické baladě jsou i pěkně ostré kytary, disharmonické piano a industriální zvuky. V začátku "The Great Debate" se pod hudbou objevují jakési rozhlasové či televizní komentáře a James LaBrie zahajuje netradičně zkresleným hlasem. První disk uzavírá skvělá balada "Disappear" s vyjímečným výkonem zpěváka.

Na druhém disku se rozprostírá osmidílná "Six Degrees of Inner Turbulence". Čtyřicet dva minut na jednu skladbu, i když složenou je až dost velký úkol. Na to si troufnou opravdu jenom giganti hudební scény a ne vždy je výsledek adekvátní délce skladby. Proto vzpomeňme ty, jimž se to snad podařilo - Pink Floyd, Yes, Mike Oldfield...

Zahajuje se instrumentální předehrou v orchestrálním aranžmá a myslím, že tuto pasáž si nahráli hudebníci především pro sebe. Nijak vyjímečná a diskutabilní skladba. Ale záleží asi na vkusu, protože ač je předehra bombasticky provedená, osobně ji považuji za zbytečnou. "About to Crash" je o stupeň lepší svižná skladba s již tradičně bezchybnými výkony hudebníků. Razantní "War Inside My Head" odpovídá přesně svému názvu a další skladba je v podobném duchu, i když trochu experimentálnější vzhledem k způsobu zpěvu mezi téměř speedovými kytarovými vsuvkami. Zklidníme v křehké "Goodnigt Kiss" s mistrovsky citlivým pianem, lehounkými bicími a překrásně hebkým kytarovým sólem jako od mistra Joe Satrianiho. Na zpěv se také zapomenout nedá. Osobně bych řekl, že v takovýchto lehčích polohách je James LaBrie nenapodobitelný a famózní. Což potvrdí i v následné "Solitary Shell". Zde ovšem exceluje i v expresivnějších částech skladby. Na začátku zaslechneme nepopiratelný vliv Yes na klávesáka. Ale po dvojzápřahu pomalejších skladeb následuje opakovačka "About to Crash". Závěrečná "Losing Time / Grand Finale" je důstojnou tečkou za celým dvojalbem a je opravdu grandiózní, jenom zbytečně dlouhé doznívání skladby trochu narušilo skvělý prožitek z poslechu.

Jak zhodnotit toto album? Myslím, že patří k průměrným počinům Dream Theater, což ale vzhledem k vysoké kvalitě jejich desek je vlastně pochvala. Dream Theater nejsou obyčejná kapela. Jsou vyjímeční kvůli své neobvykle vysoké technické kvalitě hraní. Člověk nemusí být hudebník a skutečně pozná, že tohle jen tak někdo nezahraje. A není to jenom v rychlosti, razanci, ale především v přesnosti a preciznosti provedení. Také nesmíme zapomenout, že jsou to nadprůměrně vytížení muzikanti, kteří se nespokojují jenom tvorbou pro svou mateřskou kapelu, ale vydávají i své sólové desky a jsou účastni v mnoha dalších projektech (Transatlantic, Mullmuzzler…). Navíc, kdo si dneska dovolí vydat dvojalbum? To už musí být opravdu silný materiál podpořený vydavatelskou firmou, která je ochotná tohle všechno financovat. Ale jak je vidět, invence hudebníkům neubývá a tak se všichni jejich obdivovatelé můžeme těšit na další skvělé počiny.

Zpět

”Six Degrees Of Inner Turbulence”
[Autor *** Převzato z:
http://www.dreamtheater.estranky.cz/clanky/dream-theater/six-degrees-of-inner-turbulence]


Hudebnímu posluchačstvu bylo záhy souzeno pochopit, proč se toto Divadlo zove snové. To, o čem mnozí ani nesnili, dovedlo virtuózní a vizionářské těleso předvést v dokonale ucelených tvarech; vždy dokázalo spojit extraordinérní instrumentální výzbroj s parádním kompozičním talentem. Zkrátka, prog rock (či metal, je-li libo), našel mocné tvůrčí duchy; takové jaké kdysi před lety objevil hudební svět v dodnes nedocenitelných novátorech PINK FLOYD. A poslední řadové album Snových – Scenes From Memory – znamenalo i posluchačský přelom. Z kapely pro labužníky se stalo všeobecně uznávané a oslavované seskupení, které jednou pro vždy dokázalo, že progresivní rock je komplexním uměním, stejně jako krmě pro uši a duši.

Jak známo, navázat na hudební mezník a přelomový počin může bývá nejošidnější, co hudebníky (a umělce obecně) může při jejich pouti natrefit. Geniální počin The Wall definitivně rozvrátil Růžové floydum a The Final Cut bylo pouze smutným hudebním epitafem ve stínu rockových monumentů minulosti. Nebo něco žánrově bližšího a trefnějšího – souputníci a jedni z mála „krok držících“ progerů – SHADOW GALLERY, kteří při vší snaze nedokázali poslední řadovkou navázat na fenomenální album Tyranny. Na druhou stranu, když se to podaří, je na světě legenda.

Nuže, u DREAM THEATER bohužel budeme muset na legendu ještě počkat. Řečeno zpříma a narovinu, Six Degrees Of Inner Turbulence svému předchůdci v mnoha směrech nestačí. Což ovšem neznamená, že by bylo propadákem, o tom nemůže být ani řeči! Snové divadlo zaznamenalo před minulého alba jednu dost podstatnou změnu – na post klávesáka nastoupil oslavovaný Jordan Rudess, od válu musel Derek Sherinian, který zkrátka nestačil. Jádro sestavy DREAM THEATER je po této události s výjimkou postu basáka totožné s projektem LIQUID TENSION EXPERIMENT, tedy projektu, který zbořil svými improvizačními běsy snad všechny progresivní limity, které zůstaly stát po kobercovém bombardování Snového divadla. Na Scenes se nová sestava předvedla brilantně, otázkou bylo, kam zamíří na novém dvoj CD...

CD 1:
Celkem pětice kompozic tvoří první část Šestistupňové turbulence. Už pohled na stopáž rozmlží zrak – nejkratší píseň má nad 6 minut, druhá nejkratší 9,5 minuty, jinak se bezpečně pohybujeme nad magickou hranicí čísla deset. Úvodní progresivní elaborát nese jméno The Glass Prison a štěpí se do tří „aktů“, které jsou ovšem pevně spojeny do jednoho celku. Preludium Reflection načíná zhruba tří minutová pasáž, plná rytmických zlomů a proměn tempa. Vyslechneme genezi leitmotivu, několik úchvatných sól, které bubeník Mike Portnoy ještě podmazává dvěma kopáky a zakusíte několikero agresivních poloh Petrucciho kytarové hry. Celá první část se tak nese v pořádně řízném duchu, jedině v refrénu ponechávají ostatní muzikanti prostor ekvilibristice pěvce Jamese LaBrie. Přechod do druhé části obstarává návrat leitmotivu, tentokrát v režii klapkostroje Jordana Rudesse, načež přichází šoková vlna v podobě Retribution. Kytara podladěná, riff jednoduchý, úderný, až by člověk třískal hlavou o podlahu, scratching v pozadí – zkrátka NU METAL!!! DREAM THEATER ukazují všem poďobaným pubertošům, co by mohli hrát, kdyby na to měli. Tahle progresivní odrůda odsuzovaného klonu (či zprznění) metalu má v podání mistrů jiskru. James zpívá nebývale razantně, maličko chraptí, v kontrastu k tomu zase čistě intonuje refrény. Nádhera! Fantastický dojem z ú vodní trojkompozice ovšem nabourává dlouhá sólová pasáž, která je fůzí progresivního šílenství kláves a kytary, pekelných berserků rákosníčka Johna Myunga a jeho basové rákosky, přísahal bych i na orientální původ některých pásáží. Poněkud však začínám ztrácet nit a kontinuitu. Závěrečná část – Revelation – pak ubíhá v mnohem uvolněnějším, přesto dynamickém duchu, avšak její strohé zakončení nechává obří kompozici podivně nezavršenou a nakousnutou. Že by krejčovina horkou jehlou? Možná...

Dvojka Blind Faith je už o poznání ucelenější, ale co se týče nápadů výrazně slabší. Nese se v poněkud intimnějším duchu, kytara je hodně naefektovaná, sóla střídmější, výrazně v rockově melodickém duchu. Za zmínku stojí nádherně vzdušný a chytlavý bridge se suverénními výškami Jamese LaBrieho, jenže ten věčně svěží a udivující duch a vzmach se kamsi vytrácí. Virtuózně odehraná, ale kompozičně ochuzená skladba. Rozpačitý dojem maximálně žehlí číslo tři – Misunderstood. Zpočátku velmi komorní, tklivá, plná podbarvujících efektů a procítěného vokálu LaBrieho. Nádherné je i violoncello, které rozechvívá rytmickou sekci. Vkus, melodická vytříbenost a „mlžná“ snovost úvodní pasáže by slušela i Bártově Illustratosféře. O to překvapivější je pak syrové škytnutí kytary a rozjitřený refrén, který jakoby v sobě obsahoval něco z elektrizující gothic rockové bouřlivosti. Náhlý rozmar přerůstá do naléhavé a disharmonizující druhé části, ve které se Rudessovi pomátne mašina a Petrucci počne vymýšlet nové stupnice a zvukové kriplíky. Je v tom energie, atmosféra a bohatýrský podíl hudebního genu, kterým se honosí jen a pouze Snové divadlo.

The Great Debate si přinejmenším zaslouží přízvisko „zajímavá“, ovšem po zevrubnějším poslechu se na jazyk derou i první superlativy. Zvuková koláž, složená z Portnoyovy mravenčí precizity, Myungova bublání, Rudessových kvilů a debaty o etice vědeckého výzkumu přerůstá do naléhavé a typicky kontrastní snové kompozice. Vyklenutý bridge, který přímo popouzí k notování versus nasraně vyřvávaný refrén – are you justified?/justified in taking/life to save life. Sólová pasáž, která se sice nepatrně vzdaluje jádru kompozice, ale v mrtvém bodě se opět plynule navrací až k úvodní koláži. Těžší na poslech – zato bohaté ložisko nových objevů.

Závěr prvního CD obstarává něžná a na první poslechy poměrně nevýrazná balada Disappear. Sluší se jí naslouchat v poklidu a vychutnává pozitivní klavírní vibrace a tradičně výborného Jamese LaBrieho. Zajímavá je též refrénová pasáž, která se objeví pouze jednou, avšak představuje absolutní vrchol skladby – rodově rozhodně patří k nejlepším okamžikům Scenes From Memory. Zaslouží si hodně soustředěný poslech, neboť přeladit se na tuhle sladší vlnu dá po předchozím progování kus práce.

Rejstřík dojmů z prvního CD je hodně široký, ovšem ani všechna pozitiva nedovedou skrýt rozpaky z netypicky neurovnaných a poněkud neučesaných pasáží. Místy chybí těsné sepjetí instrumentální ekvilibristiky a ucelenosti skladeb; ani vnitřní napětí a melodické katarze jednotlivých kompozic nedosahují úrovně předchozího alba. Lehké zklamání...

CD 2:
Titulní opus Six Degrees Of Inner Turbulence je vlastně „kompoziční album v albu“. Texty vypráví osudy tří různých osob, které se náhle ocitly za hranicemi toho, co nazýváme normálnem. Vnitřní turbulence je vrhla do končin, které jsou našemu mozku zcela nepochopitelné. Stopáží překračuje osmidílný hudební příběh 42 minut, tudíž oči vykulí i kovaný příznivec psychedelických úletů. Jenže budiž doznáno, že se jednotlivá dějství od sebe podstatně liší a do jednoho celku je propojuje pouze nepostradatelný leitmotiv.

Overture se drží pevně svého názvu a v silně orchestrálním hávu se skrývají veškeré podstatné motivy, které v následujících minutách uslyšíte. Od neskutečně pozitivních a odlehčených až po šílenou fanfáru, která znalcům připomene (dosti nečekaně a silně) anglické blackery BAL-SAGOTH. Nevěříte? Vaše mínus. Na poměry DREAM THEATER se jedná o hodně zvláštní kus, který přímo svádí k zapojení živého orchestru (ačkoli Jordan Rudess a jeho klapky odvádějí nádherný kus práce).

About To Crash se vyloupne z Overtury výrazným klavírním partem, který ve spojení se vzletným kytarovým riffem připomene krajany SAVATAGE. Vůbec je to skladba hozená do vděčných a snadno stravitelných not s nepřehlédnutelným rukopisem svých tvůrců (zejména v refrénu). Prudký přechod do bouřlivé War Inside My Head nastínila už Overtura, ovšem v podání Petrucciho milky to působí ještě divočeji a překvapivěji. Názvu nezůstává Válka uvnitř hlavy nic dlužná – centrální motiv je šílený, stejně mrazivě působí výkřiky Jamese LaBrieho. Šílenství stupňuje vůbec nejkomplikovanější a nejtěkavější výbřed „The Test That Stumped Them All“. LIQUID TENSION EXPERIMENT jsou nebývale silně cítit z pekelně zamotaného instrumentálního klubka, důrazný LaBrie vše jen umocňuje. Brutální salvy kytary a bicích explodují v sousedství štěbetajícího falzetu šílencova. Nejsžíravější pecka celého kompletu.

Něžná Goodnight Kiss na první pohled klidní rozbouřenou hladinu, ovšem po idylickém úvodu se začnou z hlubin vynořovat disonance, které vyvrcholí ve strhujícím finále. Geneze temných not probíhá nepozorovaně, o to je tumoróznější. Vše načne Rudessův ponurý sborový efekt, následně se pomátne i Petrucci. Něco neuvěřitelného, tělem probíhá mrazení, matka pláče nad dcerkou, která se vzdálila světu normálních lidí, strojový tikot JIPkových přístrojů... Příšerný očistec!!! Vrcholný bod alba, jehož zlom mi nevím proč evokuje Floydovský „The Fletcher Memorial Home“. Silná imprese, omlouvám se...

Uvolnění a svěží závan přináší prosvětlená a radostná Solitary Shell, příběh chlapce, kterého vnitřní turbulence uvrhne do vnitřní izolace před světem. Zaslouží-li si nějaká skladba nálepku hit, pak právě tato. Zpěvná, okouzlující, pozitivní, nazdobená flamengovým sólem a jazzovým klavírním partem... Optimismus a vzmach podporuje i repríza About To Crash, která je ještě o chloupek vzletnější a chytlavější než její sestřička z úvodu. Pochvalu si zaslouží, jak rafinovaně a bez křeče se obě skladby spojují navzdory vzdálenosti. Ani tentokrát ovšem slunné počasí nevydrží a v samotném finiši svede radostný motiv úpornou bitvu s pošahanou Válkou uvnitř hlavy. Bitvu vítěznou, tudíž libé tóny mohou směle vstoupit do závěrečného grandiózního finále Losing Time, kde nezakrytě oslaví své vítězství decentní a dojemnou souhrou všech členů Snového divadla. Melancholické podtóny nemizí, jsou ovšem naplněny nadějí, závěrečným výškovým galashow Jamese LaBrieho a úchvatnými stěnami Rudessových kláves. Jak tenká je hranice mezi zdravou myslí a šílenstvím? Šest stupňů vnitřní turbulence.

Druhé CD je výrazně tedy jak vidno výrazně ucelenější a nemá slabších míst. Jen je o kus jinde, než by člověk očekával, trochu více se přibližuje běžnému posluchači, o poznání silněji brnká na líbivé struny, aniž by podlézalo. Přijetí či nepřijetí této tváře DREAM THEATER je vnitřní záležitostí každého posluchače, mě osobně připadá přesvědčivější, nežli poněkud rozporuplný obsah prvního kotoučku. Jak je tedy zhodnotit? Jsou to sice dvě CD, ale tvoří jedno album. Jedno album, dva světy. První z nich rozkolísanější, druhý uzavřenější (ale ne bez prvků kontroverze). Hodnoceno zvlášť – první CD 7/10, druhé 9/10. Trocha matematiky nám vygeneruje pro komplet osmičku, která je vzhledem ke kvalitám předcházejícho počinu velmi spravedlivá.
17.03.2006

Domů  Nahoru
Made by 
©  2001-2008 
Menu Poslední aktualizace: