DREAM THEATER - LIE Lie   [21:52]Produkce: John Purdell, Duane Baron
Seznam skladeb:
01. Lie (Edit) [5:02]
02. Space-Dye Vest [7:29]

03. To Live Forever
(Non Album Track) [4:56]
04. Another Day (Live) [4:35]

Nahráli:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars


Music: DT, Text: Moore
Music: DT, Text: LaBrie&Petrucci
Music: DT, Text: Petrucci

Music: DT, Text: Petrucci

Nahráno:
ONE ON ONE STUDIOS,
North Hollywood 1994

Vyšlo: září 1994
7567-90126-2
EW 835 (East West Rec.)
Atlantic Recording Corp.
"Lie" je první promo singl Dream Theater z třetího alba "Awake". Dnes je to jedna z nejznámějších skladeb skupiny. "Lie" byl původně součástí další písně s názvem "The Mirror", ale rozdělili je, když zpěvák James LaBrie navrhl, že by to mohla být samostatná píseň. Slova napsal Kevin Moore a byla to jedna s posledních písní, kterou napsal s Dream Theater. Studio verze písně je [6:34] sekund, ale když píseň byla vydána samostatně, byla zkrácena na [5:02], aby odpovídala hudebnímu videu a byla přijatelnější i pro rádia.

Videoklip, který režíroval Ralph Ziman, byl natočen v New Yorku na Brooklyn Bridge a Manhattanu. Představuje kapelu hrající pod mostem, zatímco kamera střídá velmi rychlé záběry.


Zpět To Live Forever
Lyrics: Kevin Moore

If I'd started from the top
And worked my way down
There'd be no reason
To live forever
To live forever

The starvation has turned
Me outside in
And the wind has blown
Me halfway across the world
Across the world

Why was I born
In an age of distrust
I'd offered some change
For a photograph

It will always stay the same
You will always be the same

Until I saw the desire for revenge
My heart never once went astray
As long as I have to die in the attempt
Then there is no reason
To live forever

I found you where
They left you there
A passing word that's gone forever

And searching my memory for answers
I saw the words of a letter you wrote
She said 'you don't have to live forever,
You don't want to live forever.'
And everything's changing now,
I don't want to live forever.

It will always stay the same
Always be the same

Until I saw the desire for revenge
My heart never once went astray
As long as I have to die in the attempt
Then there is no reason
To live forever

Until I saw the desire for revenge
As long as I have to die in the attempt
If I had to charge the attack
Let me
No reason
No reason
No reason
No reason
To live forever

It will always stay the same
Always be the same

Until I show desire for revenge
My heart never once went astray
As long as I have to die in the attempt
Then there'd be no reason
To live forever

Until I show desire for revenge
As long as I have to die in the attempt
As long as I have to die in the attempt
Then there'd be no reason
No reason
No reason
To live forever
To live forever
'This just in from baghdad... seven patriot missiles
Have been spotted above cuba.'
Zpět Abych žil věčně
Text: Kevin Moore

Kdybych startoval z vrcholu
A pracoval mém pádu dolů
Není žádný důvod
Abych žil věčně
Abych žil věčně

Hladovění změnilo
Mě zevnitř
A vítr mě odvál
Přes půlku světa
Skrze celý svět

Proč jsem se narodil
V době nedůvěry
Nabízeljsem nějakou změnu
Za fotografii

Zůstane to navždy stejné
Ty budeš pořád stejný

Dokud jsem viděl touhu po pomstě
Mé srdce ani jednou nesešlo z cesty
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Pak není žádný důvod
Abych žil věčně

Objevil jsem kde
Kde tě opustili
Prchavé slovo, které je navždy pryč

Prohledávám svoji paměťpro odpovědi
Viděl jsem slova dopisu, který jsi napsala
Řekla "Nemusíš žít věčně
Nepřeješ si, abys žil věčně."
A všechno se nyní mění
Nepřeji si, abych žil věčně.

Zůstane to navždy stejné
Navždy to bude stejné

Dokud jsem viděl touhu po pomstě
Mé srdce ani jednou nesešlo z cesty
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Pak není žádný důvod
Abych žil věčně

Dokud jsem viděl touhu po pomstě
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Kdybych měl na starosti útok
Nenechte mi
Žádný důvod
Žádný důvod
Žádný důvod
Žádný důvod
Abych žil věčně

Zůstane to navždy stejné
Navždy to bude stejné

Dokud jsem viděl touhu po pomstě
Mé srdce ani jednou nesešlo z cesty
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Pak jsem neměl žádný důvod
Abych žil věčně

Dokud jsem viděl touhu po pomstě
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Tak dlouho, jak musím umírat při pokusu
Pak jsem neměl žádný důvod
Žádný důvod
Žádný důvod
Abych žil věčně
Abych žil věčně
"To právě z Bagdádu... sedm raket Patriot
Bylo spatřeno nad Kubou."

Domů   Nahoru
Made by 
©  2001-2002 
Menu Poslední aktualizace: