DREAM THEATER - HOLLOW YEAR Hollow Years    [24:13]Nahráli:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars
CD SINGLE

Seznam skladeb:
01. Hollow Years (rozhlasová verze) [4:10]
02. Hollow Years (LP verze) [5:53]
03. You Or Me (You Not Me - demo verze) [6:22]
04. The Way It Used To Be (není na žádném LP) [7:48]
Total Time: (24:13)

CD SINGLE (JAPAN)
01. Hollow Years (rozhlasová verze)
02. Hollow Years (LP verze)
03. You Or Me (You Not Me - demo verze)
04. The Way It Used To Be (není na žádném LP)
05. Burning My Soul (živě)
06. Another Hand / The Killing Hand (živě)

Nahráno: 1. 12. 1997, CD SINGLE
Nahrávky 1 až 4 japonského vydání jsou tytéž jako u evropské verze.
Skladby 5 a 6 byly nahrány živě v Old Bridge, New Jersey, USA 14. prosince roku 1996. "Burning My Soul" obsahuje ještě "Hell's Kitchen" uprostřed skladby. Na rozdíl od evropské verze, tato jediná obsahuje ještě seznam účinkujících a texty.


Zpět The Way It Used To Be
[Studio demo from 1997, recorded during the making of the album Falling Into Infinity. Available on the CD single for the song "Hollow Years".] - James LaBrie

Feelin' sick once again
I'd give anything
To be back home
Safe and warm inside

I can't stand the crowds
Or the smell that surrounds me
The cloth and key
Still preach chastity

Take me back so I can see
The way it used to be

I lay down and enter a dream
Unlike anywhere I've been
All is silent and sweet

Then I'm falling down to the ground
And I'm lost from what I've found
Can't stand the sounds no more

Take me back so I can see
The way it used to be
The way it used to be

Move me from the water
Too cold to swim
Bring me to the land
Move me from the water
That I see within
Bring me to the land

Radio waves
Splash through my head
To a rhythm that I crave
Radio waves
Relive the moment
Seems like yesterday

Take me back to Twelve Mile Bay
Where I'll sit at the edge with my feet in the water
Take me back as the sun fades away
Break down the walls so I can breathe

Move me from the water
Too cold to swim
Bring me to the land
Move me from the water
That I see within
Bring me to the land

Move me from the water
Too cold to swim
Bring me to the land
Move me from the water
That I see within

The way it used to be
The way it used to be

Move me from the water
Too cold to swim
Bring me to the land
Move me from the water
That I see within
Bring me to the land

Move me from the water
Too cold to swim
Bring me to the land
Move me from the water
That I see within
Zpět Tak, jak to bývalo
[Studiový demosnímek z roku 1997, nahraný během natáčení alba Falling Into Infinity. Je dostupný na CD singlu s písní "Hollow Years".] - James LaBrie

Cítím se nemocen znovu
Obětoval bych cokoli
Abych se vrátil domů
Do tepla a bezpečí v něm

Nemůžu vystát ty davy
Nebo cítit, že mě obklopují
Zahalení a uzamčení
Stále káží cudnost

Vezmi mě zpátky, abych mohl vidět
Způsob, jak to bývalo

Lehl jsem si a vstoupil do snů
Na rozdíl odevšad, kde jsem byl
Všechno je tiché a sladké

Pak jsem dopadl dolů na zem
A vytratil se z toho, co jsem objevil
Nemůžu snést zvuk již více

Vezmi mě zpátky, abych mohl vidět
Způsob, jak to bývalo
Způsob, jak to bývalo

Vytáhněte mě z vody
Příliš chladné k plavání
Přiveďte mě na zem
Vytáhněte mě z vody
Protože tak to vidím
Přiveďte mě na zem

Rádiové vlny
Brouzdají mojí hlavou
Do rytmu, po kterém toužím
Rádiové vlny
Prožívej tu chvíli
Připadá to jako včera

Vezmi mě zpátky do Twelve Mile Bay
Kde se posadím na okraj s nohama ve vodě
Vezmi mě zpátky, protože slunce zmizí
Zbourejte zdi, abych mohl dýchat

Vytáhněte mě z vody
Příliš chladné k plavání
Přiveďte mě na zem
Vytáhněte mě z vody
Protože tak to vidím
Přiveďte mě na zem

Vytáhněte mě z vody
Příliš chladné k plavání
Přiveďte mě na zem
Vytáhněte mě z vody
Protože tak to vidím

Tak nějak to bývalo
Tak nějak to bývalo

Vytáhněte mě z vody
Příliš chladné k plavání
Přiveďte mě na zem
Vytáhněte mě z vody
Protože tak to vidím
Přiveďte mě na zem

Vytáhněte mě z vody
Příliš chladné k plavání
Přiveďte mě na zem
Vytáhněte mě z vody
Protože tak to vidím

Domů   Nahoru
Made by 
©  2001-2002 
Menu Poslední aktualizace: