Distance Over Time Distance Over Time
Recenze: www.lidovky.cz
www.crazydiamond.cz/
www.metalirium.com (SK)
https://musicserver.cz

Seznam skladeb:
01. Untethered Angel (6:14)
02. Paralyzed (4:17)
03. Fall Into The Light (7:04)
04. Barstool Warrior (6:43)
05. Room 137 (4:23)
06. S2N (6:21)
07. At Wit’s End (9:20)
08. Out Of Reach (4:04)
09. Pale Blue Dot (8:25)

Bonus Track:
10. Viper King (4:00)
Total Time: (60:51)

Autoři:
Music DT & Lyrics: Petrucci
Music DT & Lyrics: Petrucci
Music DT & Lyrics: Myung & Petrucci
Music DT & Lyrics: Petrucci
Music DT & Lyrics: Mangini
Music DT & Lyrics: Myung & Petrucci
Music DT & Lyrics: LaBrie
Music DT & Lyrics: LaBrie
Music DT & Lyrics: Petrucci


Music DT & Lyrics: LaBrie
Složení skupiny:
John Petrucci Guitars
James LaBrie Vocals
Jordan Rudess Keyboards, Continuum
Mike Mangini Drums & Percussion
John Myung Bass Guitars

Nahráno: 11.6.2018 - 14.9.2018 at the Yonderbarn Studios, Monticello, NY
Vydalo: InsideOut Music, 22. 2. 2019
Produced: John Petrucci

Vocals Recorded: Richard Chycki atMixland, Midhurst, ON

Mixed: Ben Grosse
Mixed: The Mix Room, Burbank, CA
Mix Assistant: Paul Pavao
Mastered: Tom Baker at Baker Mastering, Calabasas, CA
Band & Studio Coordinator: Matthew "Maddi" Schieferstein
Art Direction, Design Cover & Illustrations: Hugh Syme
Photography: Mark Maryanovich
Additional Photos: Matthew "Maddi" Schieferstein
A něco ke vzniku alba

11. červen 2018 - první den DT živých video vstupech na facebooku
26. červenec 2018 - třetí den se kytarové party začínají točit
14. srpna 2018 - přidání některých akuustic pasáží dokončeno minulý večer
23. srpna 2018 - basové party jsou dokončeny
23. srpna 2018 - dnes se začínají točit vokály pro novou desku DT
25. srpna 2018 - kytarové party jsou dokončeny!!
27. srpen 2018 - začínají se nahrávat klávesy!
10. září 2018 - klávesy dokončeny!
13. září 2018 - poslední den ve studiu
14. září 2018 - deska dokončena !!!


Nahoru Untethered Angel
(Lyrics by John Petrucci)

You've built this world around you
Your universe
In spite of best intentions
Things could not be worse

Chaos and fear left you
Hanging by a thread
As you argue with the voice inside your head

Untethered Angel
Falling into darkness
Don't be afraid of letting go
Giving up yourself won't set you free

Misgiving and dismay
Nightmares and wasted days
Can't live your life this way
Something needs to change

Cold feet and second thoughts
Entangled tied in knots
Avoidance at all costs
A paintful thing to watch

Fear can live inside you
Push you to the edge
Face the fear within you
Wake up from the dead

Untethered Angel
Falling into darkness
Don't be afraid of letting go
Giving up yourself will set you free
Set you free

Untethered angel
Falling into darkness
Don't be afraid of letting go
Open your heart
Be set free
Nespoutaný anděl
(Text: John Petrucci)

Vytvořili jste si tento svět kolem sebe
Svůj vesmír
Navzdory těm nejlepším úmyslům
Věci nemůžou být horší

Chaos a strach vás ponechaly
Na holičkách
Když se hádáte s hlasem uvnitř své hlavy

Nespoutaný Anděl
Upadá do temnoty
Nebojte se nechat jej jít
Ponechte jej, dokud se sám neuvolní

Pochybnost a zděšení
Noční můra a promarněné dny
Nemůžete svůj život prožít takto
Něco se musí změnit

Studené nohy a mihotavé myšlenky
Zapletené, svázané do uzlů
Vyhýbejte se za každou cenu
Bolestivým věcem, které spatříte

Strach nemůže přežívat uvnitř vás
Vytlačte jej na okraj
Postavte se strachu uvnitř vás
Procitněte ze smrti

Nespoutaný anděl
Upadá do temnoty
Nebojte se nechat jej jít
Nechejte jej, dokud se sám neuvolní
Zvolte si volnost

Nespoutaný anděl
Upadá do temnoty
Nebojte se nechat jej jít
Otevřte svá srdce
Osvoboďte se
"Skladbu charakterizuje strach. Strach z neznáma, strach z příležitosti, strach z chyb. Pokud nejsme dost opatrní, může být strach velmi oslabujícím faktorem a zabrání nám v realizaci našeho skutečného potenciálu. Svět, v němž žijeme, se snadno může stát děsivým místem, který je opředen neurčitou budoucností. Ale zbavení se obav, je klíčem, který nás nakonec osvobodí,“ uvedl k novému songu kytarista John Petrucci.
Nahoru Paralyzed
(Lyrics by John Petrucci)

The anger
The pressure
You're choking down your words again
Feel the nerves set in

Unspoken frustration
They see right through you
Paper thin
Like the ghost within

A heart that feels no pain
Addicted to the game
Breaking beneath the strain

I am paralyzed

The stare of a stranger
Is like a wound that bleeds again
Silent as the dead

The victim
The martyr
Like Daniel in the Lion's Den
Time and time again

A heart that feels no pain
Addicted to the game
Breaking beneath the strain

I am paralyzed
I am paralyzed

A heart that feels no pain
Addicted to the game
Relentless mental drain
What do you stand to gain?

Viewing life through such a narrow, fractured lens
We'll ensure you end up on the losing end

Breaking beneath the string

I am paralyzed
I am paralyzed

I am paralyzed
I am paralyzed

I am paralyzed
Paralyzovaný
(Text: John Petrucci)

Hněv
Tlak
Dusíš v sobě znovu svoje slova
Cítím, jak se nervy setkaly

Nevyřčenou frustraci
Vidí tě přesně skze vás
Tenký papír
Stejně jako vnitřní zjevení

Srdce, které necítí žádnou bolest
Závislé na hře
Zraňované pod napětím

Jsem paralyzován

Pohled na cizince
Je jako rána, která znovu krvácí
Tichá jako smrt

Oběť,
Mučedník
Stejně jako Daniel ve Lvím Brlohu
Znovu a stále znovu

Srdce, které necítí žádnou bolest
Závislé na hře
Zraňované pod napětím

Jsem paralyzován
Jsem paralyzován

Srdce, které necítí žádnou bolest
Závislé na hře
Nelitostný duševní úbytek
Co můžete získat?

Sledování života přes tak úzké, lomené objektivy
Postaráme se, abyste skončili na zapomenutém konci

Zlomení pod řetězem

Jsem paralyzován
Jsem paralyzován

Jsem paralyzován
Jsem paralyzován

Jsem paralyzován


Nahoru Fall Into The Light
(Lyrics by John Myung and John Petrucci)

Written on the water
Memories dissipate
Eyes begin to open
Darkness drifts away

Time and space like roses
Whose petals drop and fade
And fall into the light
As if dreams of yesterday

Too much love is not enough for us
I was once too blind to see

There is nothing sacred
Only heaven knows
So turn towards the sun
And look into your soul

Too much love is not enough for us
I was once too blind to see
Too much hope will never be enough
It's become so clear to me

Too much love is not enough for us
I was once too blind to see
Too much hope will never be enough
The truth is clear to me
Noření do světla
(Text: John Myung a John Petrucci)

Napsány na vodě
Vzpomínky se rozplynou
Oči začínají procitat
Temnota se odvrací

Čas a prostor jako růže
Jejichž lístky padají a blednou
A noří se do světla
Když sní o včerejšku

Příliš mnoho lásky pro nás není dost
Byl jsem kdysi příliš slepý, abych mohl vidět

Nic není sváté
To pouze nebe ví
Přestaň se otáčet za sluncem
A podívej se do své duše

Příliš mnoho lásky pro nás není dost
Byl jsem kdysi příliš slepý, abych mohl vidět
Příliš mnoho naděje pro nás není nikdy dost
Připadá mi to tak jednoznačné

Příliš mnoho lásky pro nás není dost
Byl jsem kdysi příliš slepý, abych mohl vidět
Příliš mnoho naděje pro nás není nikdy dost
Pravda je pro mě zřetelná
Petrucci řekl pro Rolling Stone o písni "Fall Into the Light": "Fall Into the Light" je příkladem hodně kytarovým riffem vedené písně, která je na albu. A několik jich tam je. Tahle se skládá ze tří části, první je riff, na který jsem přišel v zákulisí, když jsem byl na turné "G3". Měl jsem svoji značkovou Mesa Boogie [JP-2C], nasadil jsem jsem opravdu těžký zvuk a vyšel z toho ten riff. Pustil jsem svůj iPhone a natočil jsem jej a označil jej jako "Cool Riff v E. [Smích]. Připomínalo to styl kapely Metallica. Také jsou některé rychlejší pasáže, které jsou velmi riffové a těžká pravá ruka. Třetí složkou je střední část, která je trochu orchestrální a velmi melodická. To bylo něco, co jsem napsal ve svém suterénu na akustickou kytaru. Myslím, že jsem jí nazval "Kovbojská sekce", protože má westernovou atmosféru. Takže "Fall Into The Light" je případem, kdy jsem přinesl tyto součásti do studia a pak jsme je poskládali do skladby. Je to opravdu zábavná píseň, zejména pro mě, protože je velmi riffově vedený metal."
Nahoru Barstool Warrior
(Lyrics by John Petrucci)

In a dark and lonely corner
Of a time-worn dockside inn
Sits the local barsool warrior

Tracing past decisions
He motions for a shot
Is he doomed to be a man this world forgot?
Just a prisoner of the monster on this back

Call it bad luck
Call it fate
Call it stuck here the rest of my days

Serves me right
What went wrong?
And where do I belong?

In the glow of flashing light
On the shoulder of the road
Clutching at the bruises on her skin

She tries to signal danger
With anguish in her eyes
Will he see the world of pain she's in?
Or is it too late?

Was it bad luck?
Was it fate?
Or a past that she couldn't escape?

It's not right
Something's wrong
Just where do I belong?

Promises made
Crying in vain
All empty
Never accepting the blame
And not letting go of the shame

A river of tears
As months turn to years
All wasted
On someone not willing to change
Now only a shadow remains

No one can save you
And there's no one to save
It has been written
You will become all you think,
all you feel, all you dream

Now I'm cutting the anchor away
And I won't look back
I'm staring a new life today

Now I see
Where I belong
Barový štamgast
(Slova: John Petrucci)

V temném a osamělém koutě
Prastaré přístavní putyky
Sedí místní barový štamgast

Probírá minulá rozhodnutí
Je předurčen na odstřel
Je odsouzen být člověkem, na kterého tento svět zapomněl?
Jen vězněm monstra na svých bedrech

Nazvěme to smůlou
Nazvěme to osudem
Nazvěme to uvíznutím zde na zbytek mých dnů

Vedlo se mi dobře
Co se nepovedlo?
A kam patřím?

V záři blikajícího světla
Na sklonku cesty
Svírá modřiny na své kůži

Snaží se upozornit na nebezpečí
S úzkostí ve svých očích
Vidí svět bolesti, ve kterém je ona?
Nebo je příliš pozdě?

Byla to smůla?
Byl to osud?
Nebo minulost, které nemohla uniknout?

Není to správné
Něco je špatně
Kam právě vlastně patřím?

Překonané sliby
Promarněný pláč
Všechna prázdnota
Nikdy nepřiznané viny
A neopouštěné zahanbení

Řeka slz
Když se měsíce se mění v roky
Všechny promarněné
Pro někoho, kdo není ochoten se změnit
Nyní zůstává jen stínem

Nikdo tě nemůže zachránit
A není nikdo, kdo by tě zachránil
Bylo určeno
Přijde všechno, na co pomyslíš,
všechno, co cítíš, všechno, o čem sníš

Teď se odříznu od kotvy
A neohlédnu se zpět
Dneska začínám nový život

Teď vidím
Kam patřím

Petrucci k písni: "Jako textař, když slyším tento styl hudby, dívám se na to pohledem Petera Gabriela a stylem vyprávění příběhu. Takže po napsání hudby pro písničku jsme pracovali na melodiích pro vokální sekce a začal jsem zpívat něco o klukovi v baru. A bylo to legrační, ale také něco ve smyslu: "Wow, to by mohlo fungovat!" Je to jedna píseň na albu, která pochází z fiktivního místa. Jsou v ní asi dvě nesouvisející postavy - první je alkoholk, který žije v malém námořním městečku a celý život se ospravedlňuje, protože se opravdu nedostal ven. Zůstává na tom místě a přemýšlí proč. A druhou osobou je žena, která je ve zneužívaném vztahu, a také uvízla a přemýšlí, proč zůstává. Takže píseň zkoumá, jak lidé v takových situacích uvíznou. A nakonec se to změní - a já vím, že to začíná být trochu opojné (směje se) - ale vezmu-li si buddhistickou perspektivu, kde říkám, že všechno, na co myslíš, co cítíš a v co věříš, o čem sníš, můžeš to skutečně udělat. Nemusíte se v těchto situacích držet. Takže tam je trochu pozitivní obrat na konci, kde si to dvě postavy uvědomují. Je zábavné psát takovou píseň každou chvíli, protože je to skoro jako poetická výzva - snažíte se vyprávět příběh, ale nemáte spoustu slov, abyste řekl, co chcete říci, protože píseň je dlouhá jen několik minut".
Room 137
(Lyrics by Mike Mangini)

Someone
Someone is trying
To tell him something
Will he listen?
Should he listen

Someone
Someone is dying
To find out something
Will he reason?
What is the reason?

Do you see it there on the door?
Death is coming
Life nevermore

Obsession drives me
Clouding my mind
What's the message?
Am I running out of time?

Someone
Someone is trying
In search of something
Death by numbers
Getting closer

Someone
Someone is dying
To know the answer
The key to heaven
137

Do you see it there on the door?
Death is coming
Life nevermore

Obsession drives me
Clouding my mind
What's the message?
Am I running out of time?

Take me to the other side
Show me what I cannot find
Never-ending number line
Hidden by design

I can see it here on the door
One-three-seven forevermore
Between dimensions
The boundary line
One-three-seven
I am running out of time

Take me to the other side
Show me what I cannot find
Never-ending number line

Take me to the other side
Show me what I cannot find
Never-ending number line

Take me to the other side
Show me what I cannot find
Never-ending number line
Let me see before I die
Pokoj 137
(Text: Mike Mangini)

Někdo
Někdo se snaží
Říci mu něco
Bude naslouchat?
Měl by poslouchat

Někdo
Někdo umírá
Aby něco zjistil
Bude on příčinou?
Jaký je důvod?

Vidíš to tam na dveřích?
Smrt přichází
Život nikdy více

Posedlost mě pohání
Zatemnil jsem svoji mysl
Jaké je poselství?
Utíkám se zpožděním?

Někdo
Někdo se snaží
Při hledání něčeho
Smrt podle čísel
Blíží se

Někdo
Někdo umírá
Aby poznal odpověď
Klíč do nebe
137

Vidíš to tam na dveřích?
Smrt přichází
Život nikdy více

Posedlost mě pohání
Zatemnil jsem svoji mysl
Jaké je poselství?
Utíkám se zpožděním?

Vezmi mě na druhou stranu
Ukaž mi, co nemůžu najít
Nekončící číselnou řadu
Ukrytou podle návrhu

Vidím to tady na dveřích
Jedna-tři-sedm navždy
Mezi rozměry
Hraniční čára
Jedna-tři-sedm
Utíkám se zpožděním

Vezmi mě na druhou stranu
Ukaž mi, co nemůžu najít
Nekonečnou číselnou řadu

Vezmi mě na druhou stranu
Ukaž mi, co nemůžu najít
Nekonečnou číselnou řadu

Vezmi mě na druhou stranu
Ukaž mi, co nemůžu najít
Nekonečnou číselnou řadu
Dovol mi ji spatřit, než zemřu
Nahoru S2N
(Lyrics by John Myung and John Petrucci)

Are we paying attention?
Or are we drifting?
Too much negative action
Not enough positive reaction

What's the state of humanity?
Where's the peace and the harmony?
Free the signal, your inner voice
Time to transcend block out the noise

Signal to noise
Becomes the answer
The world keeps turning
As we latch on to the wheel

Have you heard the news?
A surging sea of circumstance
Pain, starvation, war, abuse
Sterile gloves hide dirty hands

Shocking truth
Climate change
Floods and fires
Hurricanes
Overdose
Suicide
Innocent die

Fear and race
Endless lies
Sex and Faith
Terrorize
Drugs and guns
Taking lives
Innocent die

Signal to noise
Becomes the answer
The world keeps turning
As we latch on to the wheel

Signal to noise
Defines the reason
The world keeps turning
As we latch on to the wheel
Our wounds begin to heal

Signal to noise
Becomes the answer
The world keeps turning
As we latch on to the wheel

Signal to noise
Defines the reason
The world keeps turning
As we latch on to the wheel
Our wounds begin to heal
The chatter disappears
And the message is revealed
S2N
(Text: John Myung a John Petrucci)

Doplácíme na pozornost?
Nebo jsme unášení?
Příliš negativní akce
Nedostatek pozitivní reakce

Jaký je stav lidstva?
Kde je mír a harmonie?
Uvolněte znamení, váš vnitřní hlas
Je čas překonat blokování hluku

Od signálu k hluku
Stane se odpovědí
Svět se stále otáčí
Když jsme zapadli do kruhu

Slyšeli jste tu novinku?
Vzedmuté moře okolností
Bolest, hlad, válka, týrání
Sterilní rukavice ukrývají špinavé ruce

Šokující pravda
Klimatické změny
Povodně a požáry
Hurikány
Předávkování
Sebevražda
Nevinní umírají

Strach a rasa
Nekonečné lži
Sex a důvvěra
Zastrašování
Drogy a zbraně
Braní životů
Nevinní umírají

Od signálu k hluku
Stane se odpovědí
Svět se stále otáčí
Když jsme zapadli do kruhu

Od signálu k hluku
Definuje důvod
Svět se stále otáčí
Když jsme zapadli do kruhu
Naše rány se začnou uzdravovat

Od signálu k hluku
Stane se odpovědí
Svět se stále otáčí
Když jsme zapadli do kruhu

Od signálu k hluku
Definuje příčinu
Svět se stále otáčí
Když jsme zapadli do kruhu
Naše rány se začnou uzdravovat
Žvanění se ztrácí
A poslání je odhaleno
Nahoru At Wit’s End
(Lyrics by James LaBrie)

Let me help you
How much longer until you realize?
You're getting worse
it's killing zou inside

I can't break through
Feel you have to face this on your own
Want to be left alone

Don't leave me now
Don't leave me now
I know that it's tearing you apart

Don't leave me now
Don't leave me now
Come alive

You feel I'm asking too much of you
But can't let go
Fear breeds the hate and your apathy
Empty and hollow

You lost your faith
There's no getting through
Why shut me out?
Frantic, disturbed, filled with misery
Can't figure it out

Sleepless, worse for wear
Staring at the ceiling
Numb
Sedated
Intoxicated

Deafening, Deafening
Shut it out, Shut it out

Burning, Burning
No way out, No way out

Don't leave me now
Don't leave me now
I know that it's tearing you apart

Don't leave me now
Don't leave me now
Come alive

Asked me to listen
Can't go on and face another day
I lied, not admitting
What I lost is still in you

Something's missing
You see darkness in my eyes
Maculate
There is no cure
Playing over, stop pretending
Warped inside is never ending tide

Don't leave me now
Don't leave me now
Don't leave me now

Don't leave me now
Don't leave me now
Don't leave me now
Na konci důvtipu
(Text: James LaBrie)

Dovol mi, abych ti pomohl
Jak dlouho trvá, než si to uvědomíš?
Je ti stále hůře
zabíjí tě to zevnitř

Nemůžu se skrz to dostat
Cítíš, že tomu musíš čelit sama
Přeji si zůstat sám

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Vím, že tě to rozpolcuje

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Přijď oživlá

Cítíš, že tě od tebe žádám mnoho
Ale nemůžu to nechat jít
Strach plodí nenávist a tvoji apatii
Prázdnou a pustou

Ztratil jsi svou víru
Není jak to překonat
Proč mi v tom bráníte?
Zděšený, rozrušený, naplněný bídou
Nemůžu tomu přijít na kloub

Nevyspaný, tím hůře pro vzhled
Civějící na strop
Ochromený
Pod sedativy
Intoxikovaný

Ohlušující, Ohlušující
Vypněte to, vypněte to

Spalující, Spalující
Žádná cesta ven, žádná cesta ven

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Vím, že tě to rozpolcuje

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Přijď oživlá

Požádal mě, abych poslouchal
Nemůžu pokračovat a čelit dalšímu dnu
Klamal jsem a nepřipouštěl si to
Co jsem ztratil, je stále ještě ve vás

Něco schází
Vidíš temnotu v mých očích
Poskvrnění
Neexistuje žádná léčba
Přehrávání, zastavení předstírání
Překroucené uvnitř jeho nikdy nekončícího přílivu

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní

Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Neopouštěj mě nyní
Nahoru Out Of Reach
(Lyrics by James LaBrie)

There's something about this girl
Some kind of magic
Swear she cast a spell on me

Not the first time
Might be the last
Can't let this moment slip away

Try to find the words
None sit right with me
Air of confidence
But I can barely breathe

She's without a care
Electrified and held there
A thousand volts igniting me

Her waves crash over me
Far below, out of reach
The undertow, my reverie

Sadness in her smile
Love, it's been a while
Near but far away
She chases it each day

A promise to come back
All the while still waiting
Seems it lost its way

Out of reach
Just too hard to reach
You're letting your life slip away

Out of reach
Yeah it's hard to reach
There's another day

Although you're hurting and afraid
You're stronger than yesterday
Mimo dosah
(Text: James LaBrie)

Něco je s touto dívkou
Nějaký druh magie
Přísahám, že mě oslovila

Ne poprvé
Možná to bylo naposled
Nemůžete nechat tento okamžik utéct

Snažte se najít slova
Žádné se nehodí pro mne
Ovzduší důvěry
Ale mohu stěží dýchat

Ona je bezstarostná
Elektrizující a zadržuje tam
Tisíce voltů, které mě rozněcují

Její vlny se lámou přede mnou
Daleko dole, mimo dosah
Podtón, moje zasnění

Smitek v jejím úsměvu
Láska, bývala alespoň chvíli
Blízko, ale daleko
Dohání to každým dnem

Slib, že se vrátím
Každou chvíli ještě čeká
Zdá se, že to nějak vytratilo

Mimo dosah
Ještě těžké to dosáhnout
Necháváte svůj život proklouznout

Mimo dosah
Jo je těžké dosáhnout
Je ještě další den

Ačkoli sis ublížil a bojíš se
Jsi silnější než včera
Nahoru Pale Blue Dot
(Lyrics by John Petrucci)

So far away from home
Beyond a distant reach
Faint whispers from the edge
Returning piece by piece

A lonely point of light
Captured in a final glance
A solitary hint of life
Discovered if by chance

God creators
Dream destroyers
Spineless cowards and fearless warriors
Hopeful children
Mothers and fathers
Our blood-filled rivers fueled by hate
We worship heroes, kings and saints
But who's out there
To save us from ourselves?

All you will ever know
All life that ever was
All you despite or love
Living out their lives

God creators
Dream destroyers
Knowledge seekers and bold explorers
Hopeful children
Mothers and fathers

All on this place we call our home
Adrift in space we're on our own
But who's out there
To save us from ourselves
Bledě modrá tečka
(Text: John Petrucci)

Tak daleko od domova
Daleko mimo dosah
Slabé šepoty z okraje
Vracejí se kousek po kousku

Osamělý světelný bod
Zachycený v posledním pohledu
Osamělý náznak života
Objevil se náhodou

Boží stvořitelé
Ničitelé snů
Bezpáteřní zbabělci a neohrožení válečníci
Nadějné děti
Matky a otcové
Naše krví naplněné řeky hnané nenávistí
Uctíváme hrdiny, krále a svaté
Ale kdo je tam venku
Aby nás zachránil před sebou samými?

Vše, co kdy budete znát
Veškerý život, který vždycky byl
Vše čím pohrdáte nebo milujete
Protloukají se svými životy

Boží stvořitelé
Ničitelé snů
Hledči objevů a odvážní průzkumníci
Nadějné děti
Matky a otcové

Všechno na tomto místě nazýváme náším domovem
Unášeni vesmírem jsme sami sebou
Ale kdo je tam venku
Aby nás zachránil před sebou samými?
"Osobně považuji Carla Sagana za jednoho z největších géniů. Inspirovala mě jeho myšlenka k fotce Země z vesmíru. Malý modrý bod, který v nekonečnosti celého vesmíru vypadá jen jako jeden malý pixel. Sagan v kontextu toho konstatoval, že války, náboženství a podobné věci, které lidstvo řeší, jsou zcela nepodstatné a v souvislosti s vesmírem a naší existencí nemají vůbec žádný význam. Měli bychom si uvědomit, jaké máme štěstí, že v temnotě vesmíru je právě naše planeta schopna zajistit život," popsal James LaBrie Sparku píseň "Pale Blue Dot" a dotknul se tak jednoho ze zdrojů inspirace pro "Distance Over Time".
Nahoru Viper King
(Lyrics by James LaBrie)

Venomous
By design
Lying idle
Biding time

Bore down the clutch
Tore up the road
600 horses
Genetic code

Lightning speed
The road she bends
Slammed down the brakes
Losing my ass end

Drive on
Pushed to the limit
My Viper King
We're flying high

Drive on
Flled with desire
Nothing to fear
I feel alive

My Viper King

Speed demom
Temting fate
Do or die
In the blink of an eye

Drive on
Pushed to the limit
My Viper King
We're flying high

Drive on
Filled with desire
Nothing to fear
I feel alive

My Viper King

Drive on
Pushed to the limit
My Viper King
We're flying high

Drive on
Flled with desire
Nothing to fear
I feel alive

My Viper King
My Viper King

My Viper King
Viper King
(Text: James LaBrie)

Jedovatá
Už svým designem
Odložená nečinně
Vyčkává svůj čas

Zařaď spojku
Strhni silnici
600 koní
Genový kód

Rychlost blesku
Cesta, která se sklání
Dupnul jsem na brzdy
Nakopávám tomu zadek

Veď mě dál
Sáhni si na limit
Můj Viper King
Letíme si vznešeně

Veď mě dál
Naplněn touhou
Není se čeho bát
Cítím se znovuzrozen

Můj Viper King

Démon rychlosti
Lákavý osud
Využij nebo zemři
Mrknutím oka

Veď mě dál
Sáhni si na limit
Můj Viper King
Letíme si vznešeně

Veď mě dál
Naplněn touhou
Není se čeho bát
Cítím se znovuzrozen

Můj Viper King

Veď mě dál
Sáhni si na limit
Můj Viper King
Letíme si vznešeně

Veď mě dál
Naplněn touhou
Není se čeho bát
Cítím se znovuzrozen

Můj Viper King
Můj Viper King

Můj Viper King


Zpět... Dream Theater opět u kořenů.
Nové album je čistá esence skvělých muzikantů

15. března 2019 12:00, Autor: Subeer,
Zdroj: https://www.lidovky.cz/kultura/dream-theater-opet-u-korenu-nove-album-je-cista-esence-skvelych-muzikantu.A190314_104717_ln_kultura_jto


LOS ANGELES Dream Theater, jedna z nejlepších progmetalových kapel světa, vydala své čtrnácté studiové album. I když není úplně všechno zlato, na co tihle muzikanti za svou téměř pětatřicetiletou kariéru sáhli, tentokrát je rozhodně důvod k oslavám. Distance over Time přináší jejich specifický zvuk v té nejčistší podobě.

Dream Theater, jedna z nejlepších progmetalových kapel světa, vydala své čtrnácté studiové album. I když není úplně všechno zlato, na co tihle muzikanti za svou téměř pětatřicetiletou kariéru sáhli, tentokrát je rozhodně důvod k oslavám. Distance over Time přináší jejich specifický zvuk v té nejčistší podobě.

Dream Theater jsou kompletně složeni z tak skvělých muzikantů, že by se neztratili ani mezi příležitostně vznikajícími superskupinami. Třeba kytarista John Petrucci je nejčastějším hostem Joa Satrianiho a Steva Vaie na pravidelné G3 Tour, představení nejtechničtějších kytaristů světa.

Pokračovatelé odkazu Pink Floyd

V 80. letech vznikli Dream Theater jako jeden z prvních zástupců progresivního metalu, který kombinuje metalovou dravost s pseudoklasickými oblouky progrocku. Dodnes se dají označit za asi nejúspěšnějšího pokračovatele odkazu Pink Floyd. Brzy si vybudovali specifický zvuk založený na Petrucciho bravurních sólech, podporovaných klávesami, a na hlasu Jamese LaBrieho s mimořádným rozsahem. Ani basa a bicí nezůstávají v tomhle koktejlu pozadu. Kombinace mnohaminutových meziher a dojemných akustických tišin je specifická zvláště pro jejich dosud nepřekonaný majstrštyk, album Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, označené magazínem Rolling Stone za nejlepší progrockové album historie.

Zvuk kapely dovedla do dnešní podoby alba vydaná na počátku nového tisíciletí. Akustika ustoupila poněkud tvrdší kytaře, písně se zkrátily, i když i na Distance over Time figuruje více než devítiminutový kousek, hudba se zpřístupnila širšímu publiku, aniž by ztratila cokoli ze své velkoleposti.

Novinka přichází po albu The Astonishing, monumentálním, více než dvouhodinovém sci-fi opusu napsaném samotným Petruccim. Ten fanoušky poněkud rozdělil, novinka ale přichází jako deska, která se zavděčí všem v tom nejlepším slova smyslu.

Na Distance over Time může posluchače jen máloco překvapit. Kapela zařadila předchozí počin do položky „experimenty“ a pokračuje v cestě vytýčené dřívějšími tituly. John Petrucci a Jordan Rudess (klávesy) dokázali i počtrnácté přijít se skvělými epickými sóly, Jamesi LaBriemu to zpívá jako zamlada. Jde o klasickou řadovou desku. Není příliš koncepčně pospojována, střídá tvrdší songy (Paralyzed) s rozmáchlými aranžmá, která se po právu zařadí do zlatého fondu kapely (Fall into Light) a hravě proplouvá mezi žánry od téměř čistého heavy metalu po rozmáchlé progresivní kompozice.

Při stopáži pod hodinu plyne album svižně kupředu ve vítaném protikladu ke svému předchůdci. Jsou zde i hluchá místa – v druhé polovině přichází lehký stereotyp, který ale vždy včas naruší zajímavý prvek, ať už náhlý výstup Rudessových kláves do popředí (zvláště na začátku bonusové písně Viper King), či záznam na konci nejdelší písně At Wit’s End, který má nejspíš evokovat (a snad jí opravdu je) návštěvu nahrávacího studia během tvorby alba.

I v tom se muzikanti vrátili ke kořenům, když se na několik měsíců zavřeli ve studiu a bydleli spolu, což není u kapel takového formátu zrovna pravidlem. A ta energie, radost z toho, že společně tvoří hudbu, kterou milují, je na desce opravdu znát. Je až neuvěřitelné, že je stejná jako před necelými čtyřmi dekádami.

Distance over Time není přelomové dílo, nezařadí se na špičku diskografie kapely, ale je to poctivá a rozhodně povedená „řadovka“ se vším, co k tomu patří. Někomu může chybět alespoň náznak snahy o stylový progres, o ozvláštnění zaběhnutých vzorců, ale veskrze pozitivní ohlas ukazuje, že fanoušci od Dream Theater naopak nyní požadují čistou esenci jich samých – a kapela jim ji ráda dopřeje. Určitě si tím uvolní prostor pro další, rozmáchlejší experimenty, ale do té doby by se klidně jedna nebo dvě podobné nahrávky určitě neztratily.
Zpět... Dream Theater - Distance Over Time     Album Review
12. března 2019, Autor: Subeer,
Zdroj: http://www.crazydiamond.cz/dream_theater_distance_over_time_recenze/1697


Na novou desku akademiků DREAM THEATER jsem se opravdu těšil, a to dlouhých šest let, jelikož jsem před třemi roky vůbec nepochopil tvůrčí záměr dvojalba „The Astonishing“. Více než dvouhodinovou progresivní šlichtou značně provoněnou sebestředností jsem se dokázal prokousat všeho všudy dvakrát a toto veledílo jsem s díky odmítl i jako dar, protože by na něj akorát tak padal prach.

Vydání čtrnácté řadovky provázelo hned několik pozitivních signálů. Písně, které byly postupně uvolňované jako předkrm „Untethered Angel“, „Fall Into The Light“ a „Paralyzed“ nesly zřetelné známky velkého vystřízlivění z vlastní muzikantské dokonalosti hodné pouze podobně uvědomělého posluchače. Tyto skladby byly opět vysazeny do hudební půdy, ze které tato newyorská formace dorostla do pozice žánrového lídra. Od všech tří písní jsem se musel sám disciplinovaně odhánět, tak abych se jich nepřesytil ještě dřív, než je budu mít možnost slyšet v konečném aranžmá s ostatními. S poněkud zvrácenou radostí jsem také přijal avízo o letošní emisi sólové desky klávesisty Jordana Rudesse, jež by logicky měla posloužit jako vhodnější dosedací plocha pro ukojení jeho extrémně bujarých tvůrčích přetlaků.

„Distance Over Time“ především zdobí přímočarost, u této kapely až neslýchaná. Jednotlivé nástroje sice pořád dostávají dostatek svobody pro vyniknutí, avšak posluchač má vždy šanci skladbu pochopit jako živoucí hudební souhru, nikoliv jako blednoucí složenku od exhibiční firmy. Album je i tak napěchované celou řadou zajímavých pro(g)pletenců, které však ani na okamžik nesklouzávají do nudných profesorských výkladů. Nelze si nevšimnout většího prostoru pro bicí artilerii Mike Manginiho, za což jsme odměněni ryzím metalovým vyzněním s maximálním dynamickým koeficientem. No a jestli jsem si nikdy moc neoblíbil Rudessovi dispoziční nároky, tak zde před ním musím smeknout, protože i na kratším řetězu se umí parádně rozjet („S2N“) přičemž jeho delší duely s parťákem Johnem Petruccim jsou špičkové ošetřené zručností stříhače kanálu Discovery („Pale Blue Dot“). Petrucci tu nejen září v roli kytaristy, ale hlavně neselhává v roli producenta.

Limitované verzi s hodinovým trváním a deseti položkami (včetně bonusové „Viper King“) se skutečně nedá vytknout ani ta pověstná malá piha na kráse. Určitě se jedná o jeden z nejkompaktnějších materiálů, jaký kdy tito matadoři progresivního řemesla uvedli v život. Na jejich ostatních opusech se vždy najdou sekce, skladby, které si umím odmyslet. Zde toužím přijmout prog-metalové desatero v celé jeho aktuální kráse. Novinka navíc nepřipomíná ani nekoriguje tvorbu někoho jiného, tak jak tomu bylo i několikrát v minulosti. Všechny ty nástrojové ekvilibristiky působí naprosto přirozeně a vytvářejí ideální podmínky pro zpěv Jamese LaBrieho, který pak, dle svých nejlepších standardů, opět může vdechnout do skladeb nádhernou duši („Barstool Warrior“), ne v nich jenom žádat o audienci.

DREAM THEATER si předem zakázali patetické instrumentalizace. Ani jedna skladba tu nedosahuje desetiminutové hranice, ano čtete správně. Pětice podává soustředěný a technicky precizní výkon, který od prvních tónů přikovává posluchačovu pozornost, zatímco během posledních dozvuků probouzí jeho apetit k opětovným protočením. „Distance Over Time“ k úplné dokonalosti schází větší moment překvapení, nápad, který by se od hudebního obsahu kolekce mírně lišil, ale nenarušoval jeho celkové vyznění a zároveň ještě více vystupňoval už tak velmi vysokou míru přitažlivosti. I přes tuto poznámku si jednoduše nemohu dovolit hodnocení nižší, než dávám, protože letos se Američanům podařilo nadmíru úspěšně složit reparát a opět mi udělat velkou radost.


Zpět... Dream Theater - Distance Over Time
2019-03-30 14:38:19, Autor: Autor: David Švrčina
Zdroj: http://www.metalirium.com/recenzia/dream-theater-distance-over-time


DREAM THEATER, legendárna formácia, ktorú určite nemusíme predstavovať žiadnemu fanúšikovi metalovej scény, sa nám opäť prihovára s novým materiálom progresívneho metalu, ktorý zadefinovala na svojom prelomovom počine "Images And Words", od ktorého vydania uplynulo už viac ako 25 rokov, ale stále je a aj navždy bude považovaný za encyklopédiu žánru a akousi alfou a omegou celého progmetalového posolstva, ktoré nám nielen títo Páni muzikanti ponúkajú. Prečo som sa takto pomerne obšírne venoval práve tomuto albumu? Dôvod je veľmi prozaický - už od začiatku tvorenia novinky, ktorá dostala názov "Distance Over Time", sa kapela vyjadrovala smerom, že nový materiál bude návratom práve do čias tvorenia legendárnej fošne.

Po zrejme najkontroverznejšom albume v histórii kapely "The Astonishing", ktorý je predchodcom novinky a bol určitým experimentom, bolo zrejme jasné, že kapela sa opäť vráti presne k tomu, čo ju dostalo na vrchol tejto scény. Klasický, priamočiary progresívny metal, s melodickými linkami, výbornými muzikantskými výkonmi, perfektným zvukom a charizmatickým spevom. Práve toto sú niektoré z pilierov, ktoré nesú celú túto mašinériu už tri desaťročia.

Pre tvorenie a nahrávanie novinky sa DREAM rozhodli vypadnúť z uponáhľaného sveta veľkomesta a zamierili na vidiek, kde si všetci spoločne 'zadovolenkovali' a popri tejto zábavke dali dokopy nový materiál. Práve toto je ten aspekt, ktorý je na novinke veľmi jasný a zreteľný – kapelu to spolu baví, radosť z tvorenia albumu z neho priam srší a zvuk je naozaj naladený takmer k dokonalosti.

"Distance Over Time" je pomerne ťažkou nahrávkou na strávenie a jednoznačne to nie je materiál, ktorý je poslucháč schopný vstrebať za 1-2 vypočutia. Celý materiál ale rastie každým ďalším vypočutím a postupom času sa človek dostáva na rovnakú vlnovú dĺžku, na ktorú bola naladená kapela pri jej tvorení. Samozrejme, absolútnu virtuozitu na všetkých postoch ani nemá zmysel spomínať, na to sme už sa tie roky pri DREAM THEATER zvyknutí a nemusia už nikomu nič dokazovať. Vyzdvihol by som ale prínos Mike-a Manginiho, či už pri tvorbe materiálu, ale hlavne pri jeho zvuku a štýle, ktorým konečne a jednoznačne zapadol medzi ostatných členov kapely. Jeho hra je pestrejšia, uvoľnenejšia a v niektorých pasážach naozaj dominantná.

Celý materiál odpaľuje klasická, gitarovo ladená skladba "Untethered Angel", ktorá je naozaj typickou ukážkou štýlu DREAM THEATER. Ničím novým nás neprekvapí, chytľavý refrén, klasické vyhrávky, jedno, druhé sólo. Na rozbeh vydarená vec, po ktorej nasleduje atmosférou nabitá, chytľavá "Paralyzed". Výborný úvod, charizmatický LaBrieho spev z nej robia veľmi chutnú a ľahko stráviteľnú chuťovku. "Fall Into The Light" je jasne gitarovo ladená skladba, ktorá má v sebe prvky klasického metalu, rocku, ale jednoznačne dominantná je stredová inštrumentálna pasáž, ktorá je veľmi vydarenou ukážkou melodickej stránky "Distance Over Time". "Bartsool Warrior" je ľahšia, melodická, veľmi umne vyskladaná progrocková vec, na ktorú nadväzuje temná, kontrastná "Room 137". Je zaujímavá atmosférou, vydareným refrénom, ktorý jej dodáva veľmi zaujímavý feeling. "S2N" a "At Wit´s End" sú klasickými stálicami, ktoré nesmú na albume, ktorým sa kapela snaží o návrat ku koreňom, chýbať. Obidve skladby sú plné výborných inštrumentálnych pasáží, chytľavých refrénov, určitého posolstva a výpovede. Záver druhej menovanej v podobe krásneho gitarového sóla je bezpochyby jednou z najlepších pasáží na celej novinke. Jediným zástupcom pomalšej stránky kapely je "Out Of Reach", v princípe LaBrieho výpoveď doplnená širokými gitarovými plochami nás pomaly posúvajú k progresívnemu vrcholu v podobe záverečnej "Pale Blue Dot". Ťažká, prepracovaná, plná hudobných a melodických zvratov uzatvára tento výborný materiál. Aby som nezabudol na bonusovú zábavku v podobe "Viper King", ktorá v sebe spája odkaz na legendárnych 'Purplov' v modernom, mierne tvrdšom DT-šate. "Distance Over Time" nám neprináša veľa nového, nepočutého, neobjaveného. Je to ale vôbec možné? Je ešte v možné v dnešnej dobe, spoločnosti natočiť dosky ako "Scenes From A Memory" či "Images And Words"? To nechám na posúdení každého z Vás. Fakt je ale ten, že umenie je odrazom doby, v ktorej bolo tvorené. Momentálne sa všetci nachádzame v štádiu, kedy je každý kúsok umenia, ktorý nesmrdí komerciou a gýčom veľmi vzácny. A dokonca, ani mi nevadí, ak som malú časť z toho umenia už niekedy počul. Pokiaľ je úprimné, poctivo vypracované, odprezentované a v neposlednom rade výborne nahraté, tak proste u mňa bude bodovať a "Distance Over Time" u mňa zabodoval naplno. Nie vzhľadom na minulosť, ale hlavne na budúcnosť, lebo len tú vieme ovplyvniť!

Hodnocení: 10/10
Zpět... Dream Theater na albu "Distance Over Time" zůstávají stále za svým stínem
27.04.2019 15:00 v sekci Recenze - Tomáš Rozkovec a Jiří V. Matýsek
Zdroj: https://musicserver.cz/clanek/60847/dream-theater-distance-over-time/


Historie moderní hudby přináší poučení nevěřit velkohubým prohlášením typu "Tohle je naše nejlepší deska, znovu přitvrdíme, vrátíme se stylově k naší nejlepší nahrávce". Většinou se totiž jedná o marketingový tah a kecy (čest výjimkám). Jak je to u novinky "Distance Over Time" Dream Theater?

Podobná prohlášení jsme totiž před vydáním nové řadovky Dream Theater slyšeli také, Nekorunovaní králové a průkopníci na poli progresivního metalu oslaví příští rok kariéru trvající neskutečných pětatřicet let. Na kontě mají čtrnáct studiových zářezů. S originalitou a návratem ke stylu "Images and Words" či "Awake" to tedy nemuselo být tak snadné, jak se zdálo.

Po vydání diskutabilního megalomanského díla "The Astonishig", které mělo i své výrazně světlé stránky, se kapela rozhodla vrátit ke kořenům a získat zpět své (asi právem naštvané) fanoušky. Proč ne, má na to svaté právo. Zde však vyvstává otázka, zda je to vůbec možné. Odpověď zní: Ano, je, ale jen za určitých okolností.

Zaprvé by americká formace nesměla být vázána řadou skvělých a možná ještě lepších alb, která vydala v průběhu své kariéry, za druhé by musela obsahovat článek, který všem těm nahrávkám dával šmrnc a lesk. Ano, tím byl Mike Portnoy. Až po vydání dalšího počinu bez něj se ukazuje, jak moc byl tento člověk, ač jen bubeník, pro skupinu důležitý, a to nejen svou jedinečnou hrou na bicí, ale i vymýšlením konceptů a určování směru.

Pravda, jeho nástupce a jmenovec Mangini je skvělý hráč, strojově přesný, rychlý. Dost možná nejrychlejší na světě. Ale ze skladeb se i kvůli němu vytratila lidskost. Jeho hra postrádá vtip, lehkost a lidskou vřelost. Posluchač může nabýt dojmu, že to vše celé hraje automat. Už od eponymní kolekce "Dream Theater" zní kapela jaksi bez emocí. Zpěvák James LaBrie si může hlasivky vyrvat, Jordan Rudess oteplovat své bublající klávesy a klavír, seč mu síly stačí, nic však nepomůže. A je to škoda.

Novinka přitom nezačíná zle, otvírák "Untethered Angel" skutečně "Awake" či "Images And Words" připomene. Stejně jako následující dva kusy. Zejména "Fall In To The Light" s metallicovskou mezihrou je skvostem. Zastavil bych se u úvodní instrumentální pasáže "Barstool Warrior", která je skutečně lahůdkou. Tryská z ní moment, který lahodí uchu. Až si jeden posteskne, jaká je škoda, že muzikanti tuto pasáž dál nerozvinuli. Takhle je to jen rutina, která se stává lehce zaměnitelnou s jakýmkoliv podobně vystavěným songem tohoto uskupení.

Bohužel tento, dalo by se říci sestupný, trend dále pokračuje. Posluchač se tak oprávněně může cítit tak, že ho na albu už nemůže nic překvapit. Schéma úvodní riff - strojová dvojšlapka - zpěv - kytarové sólo střídá klávesové sólo a po něm následuje opět to kytarové, případně sólují oba nástroje společně a stále dokola. Nic, co bychom u DT neslyšeli. Slyšeli. A bohužel lépe a invenčněji.

"S2N" je opět poklona oblíbeným Rush, ve které se zaskví John Myung skvělou hrou na baskytaru. Zbývajíví trojce skladeb již nepřináší nic než rutinu.

Aby nebylo Petruccimu & spol. jen nakládáno - rozhodně jim nelze upřít instrumentální zručnost, sehranost a cit pro nápad. Těch na novince najdeme bezpočet. LaBrieho zpěv je opět civilní, ani stopa po patosu z minulého díla. Utkat kompozici, aby měla hlavu a patu, dá práce více než dost. Posluchač rozhodně nestrádá absencí melodií - vzájemně se proplétají a zpěvák v nich mnohdy obtížně hledá svou linku. Složitost však tentokrát převládla nad jednoduchostí, Vkrádá se pocit již slyšeného a to může výsledný pocit negativně ovlivnit.

"Distance Over Time" nepřináší žádný moment překvapení. Kvalitní písně, rutinně provedené, ale bez citu a lásky. Místy studené jako led. Ani ty nejlepší skladby by úplně neobstály na zmiňovaných a srovnávacích řadovkách. Je to škoda. Jako silnější se zdá první polovina nahrávky. Ta druhá trpí jakýmsi prodlužovaným finále - s desetiminutovou kompozicí "At Wit's End" se posluchač smiřuje, že je album u svého konce, ale není tomu tak. Deska pokračuje dalšími dvěma skladbami, což trochu protahuje smysluplné ukončení.

Návrat do budoucnosti/minulosti se nekoná. Dream Theater se stále více podobají jen vlastní, byť nadmíru skvělé, karikatuře a dál zůstávají za svým stínem. Bohužel.

K této recenzi si neodpustím pár poznámek:
Je evidentně vidět, že recenzenti desku poslechli maximálně jednou, dvakrát a vůbec ne ve sluchátkách..., kde se teprve vyjeví všechny hudební libůstky hudby Dream Theater... To by určitě museli vychválit i píseň "Pale Blue Dot", kterou fanoušci hodnotí jako jednu z nejlepších. A to nemluvím o bonusu "Viper King", což je rockový vypalovák, za který by se nestyděli ani Led Zeppelin, i když je to z pohledu kapely spíše žertovná libůstka... Autoři nejspíše slyšeli hudbu z digitálního stažení, kde všechny tyhlety ozdoby nevyniknou a nejsou je ani schopni je ocenit... Hudba Dream Theater není ani na jedné desce na jeden poslech, pokud k tomu autoři nemají čas a honí je redakční termíny, neměli by takovou recenzi psát vůbec...
Holt i mezi recenzenty se najdou dobří i špatní, průměrní a ti co jsou pod jakoukoliv úrovní... Tihle patří k některé z té niřří kategorie...Nahoru Domů
Made by 
©  2019 
Menu Poslední aktualizace: 22.2.2019