DREAM THEATER - ODCHOD PORTNOYE MIKE PORTNOY OPUSTIL DREAM THEATER
Dream Theater's Press Release, Added on 09-08-2010

To all of our loyal fans and friends: It is with profound sadness -- regret -- we announce that Mike Portnoy, our lifelong drummer and friend, has decided to leave Dream Theater. Mike's stature in the band has meant the world to all of us professionally, musically, and personally over the years. There is no dispute: Mike has been a major force within this band.

While it is true that Mike is choosing to pursue other ventures and challenges, we can assure you that Dream Theater will continue to move forward with the same intensity -- and in the same musical tradition -- that you have all helped make so successful, and which is truly gratifying to us.

Fans and friends: File this episode under "Black Clouds and Silver Linings." As planned, we begin recording our newest album in January 2011, and we'll follow that with a full-on world tour. "The Spirit Carries On."

All of us in Dream Theater wholeheartedly wish Mike the best on his musical journey. We have had a long and meaningful career together. It is our true hope that he finds all he is looking for, and that he achieves the happiness he deserves. He will be missed.

Vzkaz od kapely Dream Theater, 8. září 2010


Všem našim věrným fanouškům a přátelům: S hlubokou lítostí vám oznamujeme, že nás celoživotní bubeník a kamarád, se rozhodl opustit Dream Theater. Mikova postava znamenala pro svět a za ta léta všechny z nás opravdu mnoho jak profesionálně, hudebně, tak i osobně. Neexistuje žádný spor o tom, že Mike byl hnacím motorem skupiny.

Mezitím, co Mike stále sleduje jiné projekty a výzvy, můžeme Vás ujistit, že se Dream Theater budou i nadále pohybovat vpřed se stejnou intenzitou a ve stejné hudební tradici, ke které jste hodně přispěli, což je pro nás opravdu potěšitelné.

Fanoušci a přátelé, uzavřete episodu s "Black Clouds and Silver Linings". Podle plánů začneme nahrávat naše nové album v lednu roku 2011, po kterém bude následovat naše světové turné. "The Spirit Carries On."

Všichni z nás v Dream Theater přejeme Mikovi to nejlepší na jeho hudební cestě. Spolu máme za sebou dlouhou a smysluplnou kariéru. Je to naše pravda a doufáme, že najde vše, co hledá, a že dosáhne štěstí, které si zaslouží. Bude nám chybět.


Mike Portnoy's Press Release, Added on 09-09-2010, Wednesday September 8th 2010

I am about to write something I never imagined I'd ever write:

After 25 years, I have decided to leave Dream Theater....the band I founded, led and truly loved for a quarter of a century.

To many people this will come as a complete shock, and will also likely be misunderstood by some, but please believe me that it is not a hasty decision...it is something I have struggled with for the last year or so....

After having had such amazing experiences playing with Hail, Transatlantic and Avenged Sevenfold this past year, I have sadly come to the conclusion that I have recently had more fun and better personal relations with these other projects than I have for a while now in Dream Theater...

Please don't misinterpret me, I love the DT guys dearly and have a long history, friendship and bond that runs incredibly deep with them...it's just that I think we are in serious need of a little break...

Dream Theater was always my baby...and I nurtured that baby every single day and waking moment of my life since 1985...24/7, 365...never taking time off from DT's never-ending responsibilites (even when the band was "off" between cycles)...working overtime and way beyond the call of duty that most sane people ever would do for a band...

But I've come to the conclusion that the DT machine was starting to burn me out...and I really needed a break from the band in order to save my relationship with the other members and keep my DT spirit hungry and inspired.

We have been on an endless write/record/tour cycle for almost 20 years now (of which I have overseen EVERY aspect without a break) and while a few months apart from each other here & there over the years has been much needed and helpful, I honestly hoped the band could simply agree with me to taking a bit of a "hiatus" to recharge our batteries and "save me from ourselves"...

Sadly, in discussing this with the guys, they determined they do not share my feelings and have decided to continue without me rather than take a breather...I even offered to do some occasional work throughout 2011 against my initial wishes, but it was not to be...

While it truly hurts for me to even think of a Dream Theater without Mike Portnoy (hell, my father named the band!!), I do not want to stand in their way...so I have decided to sacrifice myself and simply leave the band so as to not hold them back against their wishes....

Strangely enough, I just read an interview that I recently did that asked me about the future of DT and I talked about "always following your heart and being true to yourself"...sadly I must say that at this particular moment, my heart is not with Dream Theater...and I would simply be "going through the motions", and would honestly NOT be true to myself if I stayed for the sake of obligation without taking the break I felt I needed.

I wish the guys the best and hope the music and legacy we created together is enjoyed by fans for decades to come...I am proud of every album we made, every song we wrote and every show we played....

I'm sorry to all the disappointed DT fans around the world...I really tried to salvage the situation and make it work...I honestly just wanted a break (not a split)...but happiness cannot be forced, it needs to come from within....

You DT fans are the greatest fans in the world and as you all know, I have always busted my ass for you guys and I hope that you will stay with me on my future musical journey, wherever it may lead me....(and as you all know my work ethic, there will surely be no shortage of future MP projects!)


Sadly...
Your fearless ex-leader and drummer,
MP

"Move on be brave, don't weep at my grave, because I am no longer here...
But please never let your memory of me disappear...."
--- The Spirit Carries On
Vzkaz od Mika Portnoye, zveřejněno 9. září 2010, středa 8. září 2010

Chystám se napsat něco, co jsem nikdy netušil, že napíšu.


Po 25 letech jsem se rozhodl odejít z Dream Theater. Kapelu jsem založil, vedl a skutečně miloval celé čtvrt století.

Pro mnoho lidí to bude určitě velký šok a některými to může být špatně pochopeno, ale prosím, věřte mi, že to není ukvapené rozhodnutí - je to něco, s čím jsem tak nějak bojoval poslední rok.

Poté, co jsem měl minulý rok tak úžasné zážitky s hraním s Hail!, Transatlantic a Avenged Sevenfold, jsem bohužel dospěl k závěru, že jsem měl určitě v poslední době více zábavy a lepší osobní vztahy s těmito projekty než s Dream Theater.


Prosím, nepřekrucujte to - Dream Theater miluji a mám s nimi spjatou dlouhou historii, přátelství a pouto, které s nimi neuvěřitelně hluboko běží. Jediné, co si myslím, je, že jsme vážně potřebovali malou přestávku.

Dream Theater bylo vždy moje dítě. A já o něj pečoval svým každým probuzením od roku 1985. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce... S odpovědností k Dream Theater jsem si nikdy nebral volno. Práce přesčas a cesta za povinností byly taky důvodem, proč většina rozumných lidí byla stále s kapelou.


Ale já jsem dospěl k závěru, že stroj Dream Theater mě začal vyplivávat. A já jsem si opravdu potřeboval od kapely odpočinout, abych zachránil svůj vztah k ostatním členům a u Dream Theater udržel onoho hladového ducha inspirace.

Jeli jsme bez přestávky téměř 20 let (z nichž jsem neustále dohlížel na každý aspekt). Myslím, že poté bylo velmi potřebné a užitečné, aby se mnou kapela souhlasila a dali bychom si krátkou přestávku, ve které bychom dobili baterie a zachránili tak mou únavu ve skupině.


Je smutné, že při projednávání této záležitosti s kluky, dospěli k názoru, že nesdílí mé pocity a rozhodli se tak raději pokračovat beze mě než si odpočinout. Dokonce jsem navrhl udělat nějakou příležitostnou práci už v roce 2011 (proti mým původním záměrům), ale i to bylo k ničemu...

I když mě opravdu bolí, že Mike Portnoy už není členem skupiny Dream Theater (sakra, můj otec dal kapele jméno), nerad bych jim stál v cestě, a tak jsem se rozhodl obětovat sám sebe a opustit kapelu.

Kupodivu jsem četl rozhovor, který jsem nedávno dělal, a na otázku k budoucnosti s Dream Theater jsem zavětil, že vždy následuji své srdce, a zůstávám tak i sobě věrným. Bohužel musím konstatovat, že v tomto konkrétním okamžiku není mé srdce s Dream Theater... a prostě nebylo by dobré, kdybych zůstal jen kvůli jakési povinnosti.


Přál bych klukům to nejlepší a doufám, že hudba a dědictví, které jsme společně zanechali, si budou fanoušci užívat ještě další desetiletí. Jsem hrdý na každé album, každou píseň a každé vystoupení, které jsme kdy odehráli.

Omlouvám se všem zklamaným fanouškům po celém světě. Opravdu jsem se situaci snažil zachránit tak, aby to fungovalo. Upřímně jsem chtěl přestávku, ne se od kapely oddělit. Ale takové štěstí si nelze vynutit....to musí přijít zevnitř.

Vy, fanoušci Dream Theater, jste největší fanoušci na celém světě a jak všichni víte, vždy jsem pro vás dělal maximum a doufám, že zůstanete se mnou v mých dalších hudebních cestách, na kterých mě budete doprovázet. (A jak všichni víte - s mou pracovní morálkou nebude jistě žádný nedostatek vůči dalším projektům.)

Smutním...
Váš neohrožený ex-vedoucí a bubeník,
MP

"Move on be brave, don't weep at my grave, because I am no longer here...
But please never let your memory of me disappear...."
--- The Spirit Carries On
Domů   Nahoru
Made by 
©  2010 
Menu Poslední aktualizace: