DREAM THEATER - BLACK CLOUDS & SILVER LININGS BLACK CLOUDS & SILVER LININGS    [75:22]
Dolů RECENZE CD:   www.musiczone.czmusiczone
  www.metalopolis.netmetalopolis
  SPARK 8/2009SPARK 8/2009
  metalforever.infometalforever

  www.experience-mag.comexperience-mag.com
  www.rockzone.czrockzone.cz
  www.metalirium.commetalirium.com (SK)


NAHRÁLI:
James LaBrie - Vocals
John Myung - Bass
John Petrucci - Guitars and Vocals
Mike Portnoy - Drums, Percussion and Vocals
Jordan Rudess - Keyboards and Continuum
Seznam skladeb:
  Disc One:
01. A Nightmare To Remember [16:10]
02. A Rite Of Passage [8:35]
03. Wither [5:25]
04. The Shattered Fortress [12:49]
05. The Best Of Times [13:07]
06. The Count Of Tuscany [19:16]
Total Time: [75:22]
 Autoři skladeb:

M: P+P+R+M L: Petrucci
M: P+P+R+M L: Petrucci
M: John Petrucci L: Petrucci
M: P+P+R+M L: Portnoy
M: P+P+R+M L: Portnoy
M: P+P+R+M L: Petrucci
Disc Two:
01. Stargazer [8:10]
02. Tenement Funster / Flick Of The Wrist / Lily Of The Valley [8:17]
03. Odyssey [7:55]
04. Take Your Fingers From My Hair [8:18]
05. Larks Tongues In Aspic Pt. 2 [6:30]
06. To Tame A Land [7:15]
Total Time: [45:34]
Disc Three:
Black Clouds & Silver Linings (Instrumental Mixes)
Total Time: [74:37]

Vyšlo: 23. června 2009 (Evropa), Roadrunner Records
Nahráno a mixováno: Avatar Studios, New York City, říjen 2008 - březen 2009
Produkoval: John Petrucci a Mike Portnoy pro JaM Productions
Vedení a mixáž: Paul Northfield
Vokální linky koprodukoval: Paul Northfield
Druhý asistent: Dr. Rick Kwan
Umělecký vedoucí, design a ilustrace: Hugh Syme
Fotografie skupiny: Dan Mandell
Dream Theater řídil: Frank Solomon pro Frank Solomon Management
Art Direction, Design and Illustration: Hugh Syme


Zpět... A Nightmare To Remember

A nightmare to remember
I'd never be the same
What began as laughter
So soon would turn to pain

The sky was clear and frigid
The air was thick and still
Now I'm not one to soon forget
And I bet I never will

Picture for a moment
The perfect irony
A flawless new beginning
Eclipsed by tragedy

The uninvited stranger
Started dancing on his own
So we said goodbye
To the glowing bride
And was made our way back home

Life was so simple then
We were so innocent
Father and mother
Holding each other

Without warning
Out of nowhere
Like a bullet
From the night

Crashing glass
Rubber and steel
Scorching fire
Glowing lights

Screams of terror
Pain and fear
Sounds of sirens
Smoke in my eyes

Sudden stillness
Blackened silence
No more screaming
No more cries

Stunned and bewildered
Cold and afraid
Torn up and broken
Frightened and dazed

Stunned and bewildered
Cold and afraid
Torn up and broken
Frightened and dazed

Lying on the table
In this unfamilliar place
I'm greeted by a stranger
A man without a face

He said 'Son do you remember?
Do you even know your name?'
Then he shined a light into my eyes
and said 'Take this for the pain'

Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery
In peaceful sedation
I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony

'Tell me does this hurt you?'
Said the faceless man
'Can you move all of your fingers?
Can you try your best to stand?'

I asked about the others
'Is everyone okay?'
He told me not to worry
As he turns and looked away

Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony
I am endlessly falling
Lost in this wonderful misery
In peaceful sedation I lay half awake
And all of the panic inside starts to fade
Hopelessly drifting
Bathing in beautiful agony

Day after day
And night after night
Replaying the events
Did they ever see the red light?
Over and over
Scene by scene
Like a recurring nightmare
Haunting my dreams

How can you prepare
For what would happen next?
No son should ever
Have to see his father such a mess
It's a miracle he lived
It's a blessing no one died
By the grace of god above
Everyone survived

Life was so simple then
We were so innocent
It will stay with us forever
A nightmare to remember
Zpět... Nezapomenutelná noční můra

Noční můra, kterou si připomínám
Nikdy to nebylo stejné
To co začalo smíchem
Se tak brzy obrátilo v bolest

Nebe bylo jasné a mrazivé
Vzduch byl hustý a tichý
Tedy nejsem jediný, abych brzy zapomněl
A vsadím se, že já nikdy

Obraz toho okamžiku
Perfektní ironie
Dokonalý nový začátek
Zatemněný od tragedie

Nezvaný cizinec
Začal tančit podle svého
Tak jsme řekli sbohem
Zářivé nevěstě
A vydali se zpátky domů

Život byl tehdy tak jednoduchý
Byli jsme tak nevinní
Otec a matka
Drželi se navzájem

Bez varování
Z prázdnoty
Jako střela
Zprostřed noci

Tříštící sklo
Guma a ocel
Spalující žár
Žhnoucí světla

Výkřiky hrůzy
Bolest a strach
Zvuky sirén
Mlha v mých očích

Náhlé ticho
Začerněné mlčením
Již žádný křik
Již žádný pláč

Omráčen a zmatený
Studený a pln obav
Roztrhán a zlomený
Vylekaný a omámen

Omráčen a zmatený
Studený a pln obav
Roztrhán a zlomený
Vylekaný a omámen

Ležím na stole
Na tom nepoznaném místě
Pozdravil mě cizinec
Člověk bez tváře

Říkal "Chlapče, vzpomínáš si?
Znáš snad své jméno?"
Pak posvítil světlem do mých očí
a řekl "Vezmi si to na bolest"

Beznadějné unášen
Mizím v překrásné agónii
Jsem v nekonečném pádu
Ztracen v podivuhodném trápení
Po zklidňujícím sedativu
Jsem napůl procitl
A všechna panika uvnitř začíná mizet
Jsem beznadějně unášen
Koupající se v překrásné agónii

"Řekneš mi, kdo ti ublížil?"
Řekl člověk bez tváře
"Můžeš pohnout všemi prsty?
Můžeš se pokusit co nejlíp vstát?"

Zeptal jsem se na ostatní
"Jsou všichni v pořádku?"
On řekl, nedělej si starosti
Zatímco se otáčel a díval se pryč

Beznadějně unášen
Koupající se v překrásné agónii
Jsem v nekonečném pádu
Ztracen v podivuhodném trápení
Po zklidňujícím sedativu jsem zpoloviny procitl
A všechna panika uvnitř začíná blednout
Jsem beznadějně unášen
Koupající se v překrásné agónii

Den co den
A noc co noc
Přehrávám si události
Viděli vůbec to červené světlo?
Znovu a znovu
Scénu za scénou
Jako vracející se noční můra
Často navštěvující moje sny

Jakpak se můžeš připravovat
Na to, co by se mohlo stát příště?
Žádný syn by se neměl nikdy dívat
Na svého otce v takových problémech
To je zázrak, že přežil
Je požehnáním, že nikdo nezemřel
jako že je milost Boží nad námi
Všichni přežili

Život byl tenkrát tak jednoduchý
Byli jsme tak nevinní
Zůstalo to s námi navěky
Noční můra, kterou si pamatujeme
Zpět... A Rite of Passage

Since the new world order
Played upon our fears
Spreading accusations
Of radical ideas

The brotherhood of wisdom
Strength and dignity
Its rituals and secrets
Remain a mystery

Beneath an ever watchful eye
The angels of the temple fly

Turn the key
Walk through the gate
The great ascent
To reach a higher state
A rite of passage

The final stage
A sacred home
Unlock the door
And lay the cornerstone
A rite of passage

Men of wealth and power
Influence and fame
Philosophers and leaders
All members of the trade

Bound by oath and honor
Like the rose and cross
An enigmatic union
Of esoteric thought

Beneath the ever watchful eye
The angels of the temple fly

Turn the key
Walk through the gate
The great ascent
To reach a higher state
A rite of passage

The final stage
A sacred home
Unlock the door
And lay the cornerstone
A rite of passage

Turn the key
Walk through the gate
The great ascent
To reach a higher state
A rite of passage

The seven stars
The rising sun
A perfect world
A new life has begun
A rite of passage
Zpět... Rituál přechodu

Od doby nového světového řádu
Zneužívali našeho strachu
Vznášením obvinění
Z radikálních myšlenek

Bratrství moudrosti
Síly a důstojnosti
Jeho obřady a tajemství
Zůstávají záhadou

Pod vždy ostražitým okem
Vznášejí se andělé svatyně

Otoč klíčem
Projdi skze bránu
Veliké stoupání
Abys dosáhl na vyšší stupeň
Rituálu přechodu

Poslední stupeň
Posvátného domova
Odemkni dveře
A polož základní kámen
Rituálu přechodu

Lidé bohatí a sílní
Vlivní a slavní
Filosofové a vůdci
Všicni účastníci obchodu

Zavázáni přísahou a úctou
Jako růže a kříž
Nevysvětlitelné spojení
Tajuplného myšlení

Pod vždy ostražitým okem
Vznášejí se andělé svatyně

Otoč klíčem
Projdi skze bránu
Veliké stoupání
Abys dosáhl na vyšší stupeň
Rituálu přechodu

Poslední stupeň
Posvátného domova
Odemkni dveře
A polož základní kámen
Rituálu přechodu

Otoč klíčem
Projdi skze bránu
Veliké stoupání
Abys dosáhl na vyšší stupeň
Rituálu přechodu

Sedm hvězd
Vystupující slunce
Dokonalý svět
Nový život povstal
Rituálem přechodu
Zpět... Wither

Let it out, let it out
Feel the empty space
So insecure
Find the words
And let it out

Staring down, staring down
Nothing comes to mind
Find the place
Turn the water into wine

But I feel I'm getting nowhere
And I'll never see the end

So I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me

Turn it on Turn it on
Let the feelings flow
Close your eyes
See the ones you used to know

Open up open up
Don't struggle to relate
Lure it out
Help the memory escape

Still this barrenness consumes me
And I feel like giving up

So I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me
I wither
And give myself away

Like reflections on the cage
The world's want to create

I drown in hesitation
My words come crashing down
And all my best creations
Burn into the ground
The thought of starting over
Leaves me paralysed

Tear it out again
Another one that got away

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me
I wither
And give myself away

Like relflections on the cage
The world's want to create

The worlds which you create
Let it out let it out
Zpět... Uvadám

Nech to být, nech to být
Cítím tu prázdnotu
Jsem tak nejistý
Najít slova
A vypustit je ven

Strnule hledím, hledím dolů
Žádné myšlenky nepřicházejí
Najdí to místo
Obrať vodu ve víno

Ale cítím, že jsem se dostal někam
A nikdy nedohlédnu konce

Tak uvadám
A upadám do bezmoci
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem

Tak to spusť, spusť to
Nech pocity plynout
Zavři své oči
Podívej se na všechny, které jsi kdy poznal

Otevři je, otevři je
Neváhej dát si to do souvislostí
Vylákej je ven
Pomoz vzpomínkám uniknout

Ticho této sterility mne zahubí
A já cítím, jak podléhám

Tak uvadám
A upadám do bezmoci
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem
Ochabuji
A nechám se vést pryč

Jako odrazy na kleci
Svět potřebuje, aby byl stvořen

Utápím se v rozpacích
Má přicházející slova se srážejí
A všechny mé nejlepší výtvory
Vypaluji do půdy
Myšlenka na nový začátek
Znovu mě paralyzuje

Rozškubej ji znovu
Jen jediná může uniknout

Tak uvadám
A upadám do bezmoci
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje

Tak uvadám
A obětuji se bezmocně
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem
Ochabuji
A nechám se vést pryč

Jako odrazy na kleci
Svět potřebuje, aby byl stvořen

Světy, které vytvoříš
Nech je být, nech je být
Zpět... The Shattered Fortress

X. Restraint
Freedom calls my name
Serenity keeps me sane
Happiness it dulls the pain

Honest to see my place
Open to other ways
Willingness to understand

Justice but do not judge
Courtesy for others' flaws
Kindness it's not that hard

Self-restraint of tongue and pen
Inventory my daily friend
Analysis let down your guard

Look in the mirror
What do you see?
The shattered fortress
That once bound me

Fateful ascent
Through darknest fires
I've found the path
To take me higher

You're smart enough for me to trust go live your life now
Just keep these steps in your life and you'll know how
If you're not sure, ask yourself
"Have I done to them
As I would have them do to me?"

Look in the mirror
What's that you see?
The shattered fortress
Fly now be free

Fateful ascent
Through darkest fires
I've found the path
To take me higher

I once thought it better to be right
But now I have finally seen the light
Sometimes you've got to be wrong
And learn from mistakes
I live with serenity now
Not self-righteous hate

(Help me be a channel of Thy peace
That were there is hatred, I may bring love)
(That were there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness)
(That were there is discord, I may bring harmony)
(That were there is error, I may bring truth)
(That were there is doubt, I may bring faith)

XI. Receive
Now that you can see all you have done
    (That were there is despair, I may bring hope.
    That were there is shadow, I may bring light)
It's time to take that step into the kingdom
    (That were there is sadness, I may bring joy)
All your sins will help to make you strong
    (That I may seek rather to comfort, than to be comforted.
    That I may seek to understand rather than to be understood)
And help you break right through the prison wall

(That I may seek to love, rather than to be loved,
for it is by self-forgetting that one finds,
it is by forgiving that one is forgiven)

Keep all of me
The desires that once burned me deep inside
Help me live today
And help to give me grace
To carry out your way

I am ready
help me be all I can be
I am ready
Help guide me and keep me free

XII. Responsible
I am responsible
When anyone, anywhere
Reaches out for help
I want my hand to be there

Dedicated to Bill W. and all of this friends
Zpět... Roztříštěná uzavřenost

X. Omezování
Svoboda volá moje jméno
Poklid mě drží při rozumu
Štěstí, které otupuje bolest

Upřímnost, abych spatřil svůj osud
Otevři se dalším cestám
Snaha, abys porozuměl

Spravedlnost ale nesoudí
Laskavost pro jiné vady
Vlídnost není tak nesnadná

Vlastní zábrany jazyka a pera
Inventář můj denní přítel
Rozbor oklame tvoji stráž

Koukni se do zrcadla
Jak se tam vidíš?
Roztříštěná uzavřenost
Která mě kdysi omezila

Osudový vzestup
Skrze temné ohně
Nalezl jsem cestu
Která mě vede vyš

Jsi pro mě dost bystrý abych teď s vírou prožíval svůj život
Jen se drž těchto kroků ve tvém životě, ty budeš vědět proč
Pokud si nejsi jistý, zeptej se sám sebe.
"Udělal jsem jim to,
Protože to oni udělali mně?"

Koukni se do zrcadla
Jak se tam vidíš?
Roztříštěná uzavřenost
Odleť teď, abys byl volný

Osudový vzestup
Skrze temné ohně
Nalezl jsem cestu
Která mě vede vyš

Kdysi jsem myslel, že lepší je mít pravdu
Ale teď jsem konečně spatřil světlo
Někdy jsem nemíval pravdu
A poučil se z chyb
Nyní žiji s čistotou
Ne licoměrná nenávist

(Pomoz mi stát se kanálem tvého míru
Kde byla nenávist, já smím přinést lásku)
(Tam kde nebyla pravda, já smím přinést ducha
odpuštění)
(Kde byla neshoda, já smím přinést harmonii)
(Kde byly chyby, já smím přinést pravdu)
(Kde byly pochybnosti, já smím přinést důvěru)

XI. Přijmutí
Nyní můžeš vidět všechno, co jsi učinil
(Protože kde jsi byl, je zoufalství, já přináším naději.
Tam kde byl stín, smím přinést světlo)
Je čas následovat ty kroky do království
(Tam kde byl smutek, smím přinášet radost)
Všechny tvé hříchy ti pomohou být silnějším
(Protože se snažím utěšovat, raději než být
utěšován.
Protože se snažím porozumět, spíše než být
chápán)
A pomoci ti překonat pravdu skrze vězeňskou zeď

(Protože snažím se zamilovat, raději než být milován
Pro to sebezapomění, které někdo nalezne
Při ochotě odpouštět, protože někomu je odpuštěno)

Zachovej si všechno své
Touhy, které jednou spálí mé hluboké nitro
Pomoz mi žít dneska
A pomoz dát mi přízeň
Provést tvou cestu

Jsem připaven
Pomoz mi být vším, čím mohu být
Jsem připraven
Pomoz mi vést mě a zůstat volným

XII. Zodpovědnost
Jsem tak zodpovědný
Že když se někdo někde
Dožaduje pomoci
Přeji si, aby tam má ruka byla

Věnováno Billu W. a všem jeho přátelům
Zpět... The Best of Times

Remember days of yesterday
How it flew so fast
The two score and a year we had
I thought would always last

The summer days and west coast dreams
I wished they never end
A young boy and his father
Idol and best friend

I'll always remember
Those were the best of times
A lifetime together
I'll never forget

The morning shows on the radio
The Case of the Missing Dog
Lying on the pillows of the old 812
Watching Harold and Maude

The record shops, the stickball fields
My home away from home
And when we weren't together
The hours on the phone

I'll always remember
Those were the best of times
I'll cherish that forever
The best of times

But then came the call
Our lives changed forever more
"You can pray for a change
But prepare for the end..."

The fleeting wings of time
Flying through each day
All the things I should've done
But time just slipped away
Remember seize the day

Life goes by in a blink of an eye
With so much left to say

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day

Thank you for the inspiration
Thank you for the smiles
All the unconditional love
That carried me for miles
It carried me for miles

But most of all thank you for my life

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day

My heart is bleeding bad
But I'll be okay
Your spirit lit my life each day
In Loving Memory of Howard Portnoy 1940 - 2009

Zpět... Nejlepší časy

Pamatuji si dny do včerejška
A jak rychle uběhly
Dvě rány a rok, který jsme měli
Domníval jsem se, že mohly být napořád

Létní dny a snění na západním pobřeží
Přál jsem si, aby nikdy neskončily
Mladík a jeho otec
Vzor a nejlepší přítel

Budu si je vždycky pamatovat
To byly totiž nejlepší časy
Společného života
Které nikdy nezapomenu

Ránem ohlásili v rádiu
Případ pohřešovaného psa
Leželi jsme na poduškách staré 812
A koukali se na Harold a Maude

Obchody s nahrávkami, Stickballová pole
Můj domov daleko od domova
A když jsme nebyli spolu
Byly to hodiny po telefonu

Budu si je vždycky pamatovat
To byly totiž nejlepší časy
Budu je opatrovat navěky
Byly nejlepšími časy

Ale pak přišlo oznámení
Naše životy se navždy změnily
"Mužeš se modlit, abys to změnil
Ale připrav se na konec..."

Prchavá křídla času
Létají skrze každý den
Všechny věci, které jsem dělával
Ale časem právě proklouzly pryč
Pamatuj si "uchop každý den"

Život uplyne mrknutím oka
S tím mnoho opouštíme, co jsme říkali

To byly totiž nejlepší časy
Budou mi scházet ty dny
Tvůj duch osvítí můj život každým dnem

Děkuji ti za inspiraci
Děkuji ti za úsměv
Za všechnu bezvýhradnou lásku
Která mě přenášela přes míle
Přenášela mě přes míle

Ale nejvíce ze všeho ti děkuji za svůj život

To byly totiž nejlepší časy
Budou mi scházet ty dny
Tvůj duch osvítí můj život každým dnem

Mé srdce silně krvácí
Ale bude to v pořádku
Tvůj duch osvítí můj život každým dnem

Láskyplná vzpomínka na Howarda Portnoye 1940-2009
Zpět... The Count of Tuscany

Several years ago
In a foreign town
Far away from home
I met the Count of Tuscany

A young eccentric man
Bred from royal blood
Took me for a ride
Across the open country side

Get into my car
Let's go for a drive
Along the way
I'll be your guide
Just step inside

Maybe you recall
A canninbal curator
A character inspired by my brother's life

Winding through the hills
The city far behind
On and on we drove
Down narrow streets and dusty roads

At last we came upon
A picturesque estate
On sprawling emerald fields
An ancient world of times gone by

Let me introduce
My brother
A bearded gentleman
Historian
Sucking on his pipe
Distinguished accent
Making me uptight
No accident

I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want die
Suddenly I'm frightened for my life

I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it
From the moment we arrived

Would you like to see
Our secret holy place?
I come here late at night
To pray to him by candlelight
Then peering through the glass
I saw with disbelief
Still dressed in royal clothes
The saint behind the alter

History recalls
During times of war
Legend has been traced
Back inside these castle walls

Where soldiers came to hide
In barrels filled with wine
Never to escape
These tombs of oak
Are where they died

Down the cellar stairs
I disappear
Like the angels's share
The end is near

Come and have a taste
A rare vintage
All the finest wines
Improve with age

I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want to die
Suddenly I'm frightened for my life

I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it
From the moment we arrived

Could this be the end?
Is this the way I die?
Sitting here alone
No one by my side

I don't understand
I don't feel that I deserve this
What did I do wrong?
I just don't understand

Give me one more chance
And let me please explain
It's all been circumstance
I'll tell you once again

You took me for a ride
Promising a vast adventure
Next thing that I know
I'm frightened for my life

Now wait a minute man
That's not how it is
You must be confused
That isn't who I am

Please don't be afraid
I would never try to hurt you
This is how we live
Strange although it seems
Please try to forgive

The chapel and the saint
The soldiers and the wine
The fables and the tales
All handed down through time

Of course you're free to go
Go and tell the world my story
Tell about my brother
Tell then about me

The Count of Tuscany
Zpět... Hrabě z Tuscany

Před několika lety
V cizím městě
Daleko od domova
Poznal jsem Hraběte z Tuscany

Mladý výstřední muž
Zrozen z královské krve
Vzal mne na projížďku
Napříč otevřeným venkovem

Skoč do mého vozu
Pojďme na projížďku
Po cestě
Budu tvůj průvodce
tak jsem nastoupil

Možná ti zavolá zpět
Kanibalský kustod
Charekter inspirovaný životem mého bratra

Serpentýny do kopce
Město někde vdáli
Dál a dál jsme se řítili
Dolů úzkými ulicemi a prašnými cestami

Konečně my jsme přišli na
Malebnou usedlost
Rozlehlá smaragdově zelená pole
Starobylý svět zašlých časů

Dovolte mi představit
Mého bratra
Vousatý pán
Historik
Nasává ze své dýmky
Vznešený přízvuk
Mě dráždil
Žádná náhoda

Já chci zůstat naživu
Všechno o tomto místě
Právě se necítím dobře

Já nechci zemřít
Náhle jsem měl strach o svůj život

Chtěl bych se rozloučit
Tohle může být naposledy
Kdy mě vidíte naživu

Já nemohu přežít
Věděl jsem to
Od okamžiku, kdy jsme přišli

Rád bys chtěl vidět
Naše tajné svaté místo?
Chodívám tu pozdě v noci
Abych se modlil za něj při svíčkách
Když někdo koukal přes sklenici
Díval jsem se s nedůvěrou
Stále oděn v královských šatech
Svatý vzadu za oltářem

Historie se ozvala
Párkrát během války
Legenda byla zaznamenaná
Zpátky uvnitř hradních zdí

Kde vojáci se přišli ukrýt
V sudech naplněných vínem
Nikdy neopustili
Tento dubový hrob
Jsou tam, kde zemřeli

Dolů po sklepním schodišti
Já se ztratím
Jako nějaký duch
Konec je blízko

Přijď a ochutnej
Unikátní výběry
Všechna ta nejlepší vína
Uzralé rokama

Já chci zůstat naživu
Všechno o tomto místě
Právě se necítím dobře

Já nechci zemřít
Náhle jsem měl strach o svůj život

Chtěl bych se rozloučit
Tohle může být naposledy
Kdy mě vidíte naživu

Já nemohu přežít
Věděl jsem to
Od okamžiku, kdy jsme přišli

Cožpak tohle je konec?
Je to způsob jak zemřu?
Sedím zde osamocen
Nikdo po mém boku

Já nerozumím
Já necítím se, že si to zasloužím
Co jsem dělal špatně?
Tomu nerozumím

Dej mi ještě jednu šanci
A nech mě to prosím vysvětlit
To všechno byly okolnosti
Řeknu to ještě jednou

Vzal jsi mě na projížďku
Sliboval ohromné dobrodružství
Další věc, kterou vím
Bojím se o svůj život

Teď počkej okamžik, člověče
Není to, jak to vypadá
Musíš být zmatený
Protože nejsem, kdo jsem

Prosím, nestrachuj se
Nikdy bych tě nechtěl zranit
Tohle je náš způsob života
Divný jakkoliv se zdá
Prosím, snaž se odpustit

Kaple a svatí
Vojáci a víno
Bajky a historky
Všechno to odnese čas

Samozřejmě jsi volný a můžeš jít
Jdi a řekni světu tenhle příběh
Vypravuj o mém bratru
Vyprávěj taky o mě

Hraběti z Tuscany


Zpět DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[3. 8.2009, autor V.SILVER, převzato z: www.abysszine.com/]

Nebudu zbytečně chodit kolem horké kaše – nové album newyorských legend Dream Theater mě velice zklamalo. Jeho název jako by byl zvolen s až sebevražednou upřímností - husté, nudné, černé mraky, jenž jsou jen sem tam prozářeny stříbřitým svitem povedenějších momentů.

Jednou to prostě přijít muselo. Po mistrovském díle "Scenes From A Memory" z roku 1999 dokázali DT ještě se ctí obhájit svoji pozici králů progresivního metalu na albu "Six Degrees Of Inner Turbulence", zkoušeli být přímočařejší ("Train Of Thought"), písničkovější ("Octavarium") nebo tvrdší a temnější ("Systematic Chaos") a vždy jsem jim to znovu a znovu spolknul i s navijákem, protože pokaždé tam byl cítit nějaký vývoj, nějaký posun, nějaká progrese, prostě něco nového a zajímavého. "Black Clouds & Silver Linings" naproti tomu nepřináší nic jiného, než obrovskou porci již dávno slyšeného. Ohromné množství motivů a postupů recyklovaných z dřívější tvorby zavání téměř až podvodem na fanoušky, k tomu se ale dostanu později. Vzhledem k tomu, že toto album rozhodně netvoří žádné logicky ucelené dílo, ale jen sbírku šesti skladeb, pojďme se nyní samostatně na každou z nich podívat.

Úvodní "A Nightmare To Remember" začíná bombasticky (a ještě alespoň trochu překvapivě) monumentálním riffem, za který by se nemuseli stydět ani takoví Dimmu Borgir nebo Cradle of Filth. Poté se skladba změní v poměrně slušně šlapající a melodicky zajímavý kousek, byť se v ní, až na občasné death metalově znějící momenty a Portnoyův výrazně frázovaný projev, nic doposud neslyšeného neděje. Přesto však ji osobně řadím k tomu lepšímu, co lze na tomto albu nalézt.

Následující "A Rite Of Passage" si DT vybrali jako singlového reprezentanta nového materiálu. Hitový potenciál se jí bezpochyby upřít nedá, výrazný refrén obzvlášť pěkně vyniká na koncertech (jak jsem se 30. června mohl sám na vlastní kůži přesvědčit v pražské Tesla Areně), nicméně dle mého názoru zde opět chybí něco nového, co by tuto skladbu vytahovalo nad dreamtheaterovský průměr. Navíc její ústřední riff se po několika posleších stává mírně otravným.

"Wither" je klasická DT balada. Ačkoliv balady nepovažuji za to nejpovedenější v jejich tvorbě, proti takovým "Disappear", "Hollow Years" nebo "Another Day" se nedá říct ani půl křivého slova. Na "Wither" však neshledávám nic moc zajímavého. Je to prostě balada s celkem hezkými melodickými nápady, ale to je asi tak všechno, jinak je to nuda a šeď...

Skladba "Hollow Years", kterou jsem zmínil v předchozím odstavci, se dočkala mírné reminiscence v úvodu následující "The Best Of Times", údajně složené jako pocta otci Mikea Portnoye, který v průběhu natáčení nového alba zemřel. Projevuje se na ní bohužel nešvar většiny skladeb na tomto albu – začne celkem zajímavě jako jímavá balada, postupně se přelije do trochu svižnějšího tempa, získá mírně nostalgickou atmosféru... a po nějakých šesti nebo sedmi minutách začne nudit. Škoda.

"The Shattered Fortress" je celkem zvláštní případ. Má se jednat o završení Portnoyovy "protialkoholní" ságy, která čítá skladby "The Glass Prison", "This Dying Soul", "The Root Of All Evil" a "Repentance". Nicméně místo monumentálního završení této (velice kvalitní) série, zvolili DT formu jakési koláže motivů z předchozích 4 songů. Pozor – nemluvím o variacích již použitých motivů, ale opravdu o "copy-paste" stylu! A to dokonce včetně celých kusů textu! Nové hudby obsahuje tato skladba opravdu minimum, troufám si tvrdit, že tak pod minutu. Hodně špatný vtip, nic jiného to není.

Poslední, téměř dvacetiminutová "The Count Of Tuscany" naštěstí úroveň alba jakž-takž zachraňuje, dle mého se jedná o nejlepší ze všech šesti skladeb a na rozdíl od ostatních i přes svou délku nezačne po nějaké době nudit. Možná je to paradoxně její přímočarostí, neboť po poměrně zdařilém, typicky dreamtheaterovském instrumentálním intru (vzpomínáte na "Overture 1928"?) chytne ve sloce téměř až old-school heavy metalový nádech, který je ještě umocňován opravdu povedeným hitově melodickým refrénem.

Skladbám na "Black Clouds & Silver Linings" chybí jakási přidaná hodnota, něco, co by jim dodávalo šťávu. Jsou výborně a profesionálně složené i zahrané, ale většinou pouze po řemeslné stránce. Navíc v nich až na výjimky chybí výrazné motivy a momenty, které by opravdu silně utkvěly v paměti.

Převažujícím dojmem z nového alba je tak nuda, která se dříve nebo později dostaví u většiny skladeb. Opravdu upřímně doufám, že po skončení současného turné si DT dají delší dobu pauzu na načerpání nové inspirace a že k nahrávání příštího alba si producentská dvojice Portnoy/Petrucci přizve někoho třetího a nezávislého. Jinak se obávám, že se tato výjimečná a kdysi tak originální kapela definitivně propadne do uměleckého pekla. A to by byla sakra škoda...

ZÁVĚR
Skladbám na "Black Clouds & Silver Linings" až na výjimky chybí výrazné motivy a momenty, které by opravdu silně utkvěly v paměti, nebo které by nepůsobily jako recyklace starších nápadů. Převažujícím dojmem z nového alba je tak nuda, která se dříve nebo později dostaví u většiny skladeb.


Hodnocení: 4 korunky ze 7
Zdroj: http://www.musiczone.cz/recenze-2176/dream-theater-black-clouds-silver-linings

Zpět DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[30. 6. 2009, autor Darkmoor, převzato z: www.metalopolis.net/]

Mohlo se snad zdát, když DREAM THEATER po „Systematic Chaos“ vyhlásili něco jako pauzičku v každoročním chrlení nových alb, že skupina po poměrně příznivě přijatých pokusech přestavět k obrazu svému MUSE, U2 a další chystá tolik potřebnou ZMĚNU a s ní i rozšíření neprobádaných území. My dnes už sice víme, že CDstroj jede stále dál - živák, butleg všechno jedno, ale i přesto snad mohl ještě nějaký ten zarytý optimista doufat v lepší věci příští.

Jak už ale bývá smutným údělem optimistů, o tvář se brzy rozprsknou první jedovaté sliny zklamání. „Black Clouds & Silver Linings“ totiž všechna zbožná přání hravě zašlapává pod kytky. Šestice písní, z nichž valná většina balancuje na ostří patnáctiminutové hranice, jakoby od počátku měla jediný cíl - unudit k smrti. Začne to při úvodní „A Nightmare To Remember“ (která se nejpozději v polovině změní v naprosto nadbytečné dostihy v sólování), pokračuje přes tradiční (pře)slaďáček „Wither“, kulminuje v „The Shattered Fortress“ (jež navazuje na seriál rozjetý předchozími počiny a tudíž i do značné míry opakuje melodie známé z dřívějška), přetrvává v hudebním rozloučením s Mr. Pornoyem seniorem „The Best Of Times“ (přeplněném typickým rukopisem i nezbytnou dávkou DT patosu), aby tomu definitivní korunu nasadila závěrečná „The Count Of Tuscany“, jejíž průběh snad už ani nemůže být vystavěn očekávanějším a obvyklejším způsobem. Co tedy zbývá? Jen klipovka „A Rite Of Passage“, která při prvním setkání sice může působit dojmem, že podobně nostalgické návraty až někam k „Images And Words“ snad skupina nemá zapotřebí, ovšem v kontextu celého alba vybočuje jasnější strukturou a v pravdě hitovým refrénem, čili nakonec zaplať pán Bůh za ni. I když i to o kvalitách novinky leccos vypovídá.

Jestli si tedy ideální album DREAM THEATER představujete jako shluk sáhodlouhých skladeb prošpikovaných předem očekávanými zvraty a zběsilými nástrojovými sprinty odnikud nikam, dočkali jste se. Za sebe dodávám bohužel, neboť všechno je to na starších deskách, jen mnohem lépe, krásněji a radostněji. A tak se Snové Divadlo zřejmě už definitivně zařadilo do kategorie kapel, jejichž každý další počin víc a víc zabředá do průměru vlastního bludného kruhu. Na množství fanoušků však podobné ředění obvykle vliv nemívá, spíše naopak. Tak tedy, zařaďte se do fronty a bez obav kupujte. Nepřekvapí, nebojte, nemá totiž čím.

P.S.: Jen tak mimo hru, pokud si snad pořídíte limitovanou 3CD edici (v prachmizerném a nepraktickém balení jednotlivých CD do pošetek), dočkáte se odměny v podobě půltuctu coververzí (RAINBOW, QUEEN, THE DIXIE DREGS, ZEBRA, KING CRIMSON a IRON MAIDEN) a instrumentálního mixu alba, při jehož poslechu lze lépe proniknout mezi jednotlivé nástroje (a které je pohříchu snad zajímavější než nazpívaná verze).

A jelikož se jedná o kritický názor, s nímž se já osobně neztotožňuji, přidávám i hlasy redakce:

Názory redakce

Louža, 30.6.2009
Neviděl bych to tak zle. Dreamové evidentně trošku neví kam se vrtnout, takže dělají kraviny. Tu kousek death metalu, tu trochu cirkusové patiny, támhle šoupnem MEGADETH a tuhle METALLICU. Neříkám, že se jedná o album těžce geniální, ale poslechnout se to dá. Myšlenku postavit skladbu na motivech z minulých alb pokládám za hodně hezký nápad a je škoda, že takhle Dreamové nezkusili postavit jednoskladbové monumentálně klenuté best of. Hodně se mi líbí i polohy LaBrieho hlasu, které si opět můžu vychutnat bez alergické vyrážky na ušních boltcích, což zhruba do roku 2003 nebylo vůbec možné. Vrcholem alba je podle očekávání (stopáže) "The Count Of Tuscany", kde zazní opět Floydi a která ne navazuje, ale spíš zdařile koexistuje vedle výborné "In The Presence Of Enemies" z minulého alba. Pro kritiky a hardcore fanoušky může být album "Black Clouds & Silver Linings" sice poněkud mělčí záležitostí. Ale pro dream občasníka a fandu 2003+ (k nimž se hrdě hlásím - moje heslou zní : "Nebyl jsem DT fan, ale teď už sem.") je tou pravou výživnou potravou pro masy. Profesoři a hudební mudrcové už odpadli, takže teď si ty drýmy konečně můžeme my, prostý metalový lid, v klidu užít, ne? A bonusový covery maj taky hezký. Půlbodík za ně.

Rudi, 29.6.2009
Zvláštne, ja som sa nenudil ani sekundu - nového albumu od DREAM THEATER sa neviem nabažiť ani po niekoľkodňovom intenzívnom poslucháčskom maratóne. Títo páni sú na hudobnom poli ako Stephen King na tom spisovateľskom - dokonalí majstri svojho remesla, ktorí podľa mnohých majú svoje najlepšie roky za sebou, citujú sami seba, vracajú sa do minulosti, točia sa v zdanlivo bludnom kruhu. Lenže ten kruh je tak obrovský a oni sú stále takí presvedčiví, že si stále nájdu tisíce vďačných fanúšikov. Som hrdý, že som jedným z nich.

Koscj, 29.6.2009
Kde sú tie časy, keď už po prvom vypočutí som si pospevoval refrény? Kam sa podela ich nepredvídateľnosť a prekvapivosť? Takýto stav u DREAM THEATER bolo možné pozorovať už dlhšiu dobu, pričom s postupom času sa zhoršoval a tento album je definitívnou bodkou za existenciou zaujímavej skupiny. DREAM THEATER (asi) s konečnou platnosťou stratili dušu. Ostala len pozlátkom obalená skupina špičkových hudobníkov, ktorí zabudli, že hudba je aj o kreativite a nie len o remeselnej zručnosti.

Zdroj: http://metalopolis.net/art_reviews.asp?id=4684

DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[30. 6. 2009, autor Darkmoor, převzato z: www.metalopolis.net/]


Zpět Nedávny release nového albumu New Yorkskej progresívnej stálice redakčným dubom riadne zatriasol. Do „rozvášneného“ davu som ráčil hodiť horúci zemiak menom Dream Theater, keďže jeho trajektória mala ale značne „bumerangovitý“ tvar, dopadlo to ako to dopadlo a novinke sa venuje človek, ktorý je bohužiaľ tvorbou pred rokom 2000 nezasiahnutý, tak poprosím brať to na vedomie.

Názorový rozptyl poslucháčskej obce je ako vždy u DT značný, čoho príčina ani tak nemusí byť v kvalite samotnej nahrávky, ako skôr v celkovom prístupe k progresívnemu metalu a jeho zmyslu(plnosti) v rámci tvrdej scény, z čoho nám následne vyplúva, že kto chce psa byť, palicu si nájde vždy a vice versa. Nebudeme sa tu klčkovať, či majú 7,5 minútové sóla Petrucciho alebo Rudessa nejaký valný zmysel (keď tak, diskutuje sa tam dole pod článkom) . Za seba môžem povedať, že výpovednú hodnotu to pre mňa malo vždy limitnú k nule, no ich majstrovstvo si užívam, kedykoľvek ho predvádzajú, a to bez ohľadu na jeho (bez)predmetnosť v danom momente.

Toť škrupina á la chrobák do hlavy, zoberme ruský kľúč a poďme k jadru veci. Kto čítal Spark 6/´09, mohol sa dozvedieť, že „muzika bude temná a tvrdá“, čo, ak ste náhodou ešte nemali tú čest, odhodlanie, či apetít novinku okúsiť, berte s rezervou. Pre mňa boli DT v porovnaní s inými škatuľkami vždy temní asi ako stará Škopková v „Slunce, seno...“ a prehlasujem, že inak tomu nie je (aspoň po hudobnej stránke) ani teraz. Pseudo – temný úvod „Nočnej mory hodnej zapamätania“ máva po pár desiatkach sekúnd na rozlúčku a roztáča sa obvyklý kolotoč inštrumentálnych exhibícií striedajúcich sa s tradičnými pesničkovými postupmi.

V zásade celý sextet možno rozdeliť do dvoch skupín. V rádiách hrateľná balada „Wither“ a „The Best of Times“, ktorú Portnoy venoval svojmu otcovi opustivšiemu našu skazenú dimenziu behom natáčania albumu, stavajú viac na „bežných“ postupoch a v ostatných buď dominuje túžba zasa si to raz rozdať so svojimi strunami, klávesmi, či paličkami, alebo sú kombináciou prvej a druhej skupiny. No nie vždy sa darí prechody medzi „hobľovacou“ a pesničkovou fázou prirodzene spájať a niektoré takéto skoky vám naozaj prídu, akoby ste preleteli spomaľovacím retardérom v 60 km/h. Pokiaľ by som mal naopak vyzdvihnúť momenty, kde to sadlo ako zadok na nočník, ťahám z rukáva momenty z druhej polovice „A Rite of Passage“ a predovšetkým záverečnú, takmer 20 minútovú transsibírsku magistrálu „The Count of Tuscany“ ako celok. Technicky zaujímavý začiatok, ktorý vtrhne do víru udalostí, bežný postup sloha – refrén – sloha a vzápätí úžasná rozvláčna gitarová suita, kde Petrucci jednotlivé tóny ťahá na škripec, aby úplné finále dosky obstaral LaBrie, ktorého hlas mi k novým skladbám zatiaľ pasuje snáď najviac zo všetkého, čo som z ich tvorby začul.

Uff! Tak sme to zvládli. 6 skladieb a 75 minút napokon vôbec nebola taká robota, ako som si pôvodne myslel. U mňa nuda nehrozí, moju pozornosť si „Čierne mraky a strieborné linky“ držia po celý čas. Neviem ako budú vnímať novinku tí, ktorí sú u DT pečení – varení od ich úsvitu, no mne celkom chutí a môžem sa pochváliť nejedným vypočutím „nad limit povinného“, teda koľko si môže vyžadovať priemerná recenzia. Myslím, že je čo objavovať a čím sa kochať, i keď určite budete so „spoznávacou“ fázou hotoví oveľa skôr ako minule.

Takže – skutočnosť, či je novinka v rámci celej tvorby vôbec opodstatnená, nechám na povolanejších, za seba vravím áno. Nová doska ma chytila a nemyslím, že by Snovému Divadlu podľa jej kvality – nekvality hrozila derniéra. Moja zvedavosť časom nepopierateľne utrpí, čo mi však zostane určite, bude minimálne príjemné počúvanie a pomerne časté návraty k najvychytenejším pasážam, ktorých tu zasa tak málo nie je. Tak! A bite ma!

Martin, Hodnocení 7,5 z 10
Zdroj: http://metalforever.info/article.php?id=27811

DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[14.07.2009 20:15, autor IAN, převzato z: www.experience-mag.com]

Zpět Deska, na kterou jsem natěšeně a napjatě čekal! Konečně je to tady. Nová placka mých velikých favoritů je na světě. Rovnou poznamenám, že mě současná tvorba DT potěšila podstatně víc než album minulé. Tehdy se mi zdálo, že DT útočí tak nějak nešťastně na pudy „klasických“ metal fans a poněkud se vzdálili svému – obvyklému standardu. Nechci však tvrdit, že by dva roky starý „Systematic Chaos“ byl nějakým průšvihem. To jistě ne, ale po chuti mi s odstupem času je čím dál tím méně.

„Black Clouds & Silver Linings“ je jasným návratem k tomu nejlepšímu, co kapela v minulosti stvořila. Klasické kompoziční postupy, komplikovaně propletené pasáže a stejně tak odlehčené „klidovky“, aby posluchač dostal čas si vydechnout.

Troufnu si tvrdit, že v aktuálním materiálu nejvíce slyším odkaz starých harcovníků, Kanaďanů Rush. Především pak ve skladbě první „A Nightmare To Remember“ a páté „The Best Of Times“. Zaslechl jsem i evokace „nálad“ Erica Claptona (ex – Cream), ale také doteky krajanů Spock´s Beard, kteří se pohybují ještě hlouběji v progresivních „vodách“.

Srovnání a kořenové spojitosti máme za sebou. Vlastně ne zcela, protože ať to zní jakkoliv podivně, úvodní tóny šestnáctiminutové „A Nightmare To Remember“ mohou mnohým připomínat kapelu ze zcela opačného konce metalového spektra, a to samotné Cradle Of Filth.

O návratu hovoří i úctyhodná stopáž alba, řadově 75 minut, rozporcovaných do pouhých šesti skladeb. Osobně mi to nijak nevadí, protože si rozpracovávání jednotlivých nosných témat užívám stejně jako kdysi skladbu „Octavarium“.

Máte-li zálibu v progresivní podobě metalové hudby, nudit se prostě nemůžete. DT byli v tomto ohledu vždy prvotřídními mistry a co víc, všichni členové souboru mají k takové práci, nejen jako instrumentalisté ty nejlepší předpoklady. Ovládají své nástroje jako málokdo v této branži napříč celým světem a navíc jsem toho mínění, že to, co někteří kritici nazývají exhibicí nebo instrumentální onanií, považují příznivci hudby DT za nezbytnost, která jejich hudbu charakterizuje. Kdysi mi jeden mně velmi blízký člověk řekl, že DT patří do „světa věčných hledačů“. Toto přirovnání, myslím, dobře vystihuje komplexní pohled na dosavadní tvorbu těchto Američanů.

Řekl bych, že DT na své novince předvádějí prvotřídní výkony v prvotřídně napsaných kompozicích, které skupinu lehce vracejí v čase zpět, ale zároveň ji vzdalují lacinějšímu pojetí a skluzu do téměř čistě metalových vod. Skladby se vyznačují značnou rozmanitostí, a co je nanejvýš pozitivní, materiál jasně definuje, kdo vám z „beden“ právě hraje. Poznámky, které jsem mnohde zaznamenal, a to, že DT se začínají vykrádat, považuji za nemístné. Naopak, stejně jako ostatní, světově významné soubory získávají jasně čitelný rukopis, který je bezpečně odlišuje od konkurence.

Hodnocení: autor recenze: 85%
Zdroj: http://www.experience-mag.com/recenze.php?id=440

Zpět DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[22.06.2009, autor IAN, převzato z: www.rockzone.cz]

Na světě je jen málo kapel, které tvoří pět tak skvělých hudebníků, jako Dream Theater. Jsou i stylově originální – spojují některé klasické rockové proudy sedmdesátých let s moderními trendy. Nové album, desátá studiovka za čtvrt století existence, patří k nejlepším, které kdy natočili.

Ve své kategorii nemají Dream Theater konkurenci. Není divu, že je před patnácti roky Greg Lake označil za jedinou kapelu, která si zaslouží být označována za pokračovatele Emerson, Lake and Palmer. Bylo to trochu nadnesené (Dream Theater jsou nudnější), ale je fakt, že jako instrumentalisté jsou jedni z mála, kteří se legendární britské trojce mohou rovnat.

Srovnatelný je i koncept. Progresívní rock neboli, jak se dříve říkalo, art rock v sobě spojuje vnější rysy rockové hudby, jazzu a klasiky. Dream Theater jsou v mnohém srovnatelní s jazz rockovými kapelami sedmdesátých let. Podobně jako Return To Forever nebo Weather Report slepují své skladby z nesčetných témat, předeher a meziher, které jsou spolu často jakoby sešity horkou jehlou a než je stačí pořádně rozvinout, skočí k dalším motivům. Při poslechu kapely má proto posluchač někdy klamavý pocit, že kapela je koncepčně nesoustředěná. V muzikantském slangu se tomu říkává „honírna". Úvodní šestnáctiminutovka A Nightmare To Remember je toho přes všechnu svou efektnost dokonalým důkazem.

Specialitou skupiny jsou rozsáhlé skladby. Čtyři z šesti skladeb nové desky mají přes deset, poslední Count Of Tuscany dokonce bez pár vteřin skoro dvacet minut. Většinou jde o písně, v nichž je velký prostor pro sóla a dialogy kytary a kláves, ale nezřídka mají sonátovou formu. To je typické zvláště pro třídílnou kompozici "The Shattered Fortress" (jen necelých 13 minut dlouhou!), která je navíc poslední částí hodinové, na dvanáct vět rozdělené kompozice 12-Step Suite, v níž se v průběhu sedmi let od vzniku první části bubeník Mike Portnoy zpovídá ze své závislosti na alkoholu. Podobné kompozice na pokračování dělával Frank Zappa, v Dream Theater ale nenajdete ani špetku jeho humoru.

Na druhou stranu jsou Dream Theater relativně moderní kapela. Nad některými tématy, hlavně v "The Count Of Tuscany" by Metallica oblízla všech deset a máte-li rádi neuchopitelnou zvukovou lyriku skladeb Radiohead, najdete i tady podobná místa. Thrashové prvky a aktuální zvukomalba nejsou do zvuku Black Clouds nijak násilně vmontovány. Staré se s novým snoubí naprosto přirozeně, jsou to prostě Yes zkřížení s Megadeth.

Na druhé straně se může zdát, že se Dream Theater nedovedou stručně vyjádřit a napsat jednoduchou a srozumitelnou píseň. Krásně je to znát na "The Best Of Times". Je to jednoduchá, melodická skladba, vlastně balada, ale kapela ji olepila vším možným bombastickým balastem tak, že to nikomu nedojde. Taková je koncepce Dream Theater: Jsme jedni z nejlepších instrumentalistů na světě, tak ať je to znát každým coulem!

Oba hlavní sólisté, kytarista John Petrucci a klávesista Jordan Rudess chrlí parádní sóla a vznešené melodie, ale zlatá palma instrumentální superhvězdy jde za bubeníkem Mikem Portnoyem. Ten člověk zahraje všechno a ještě k tomu v krkolomných tempech - free jazz i neuvěřitelně rychlý a agresivní thrash. Dá se říct, že více než sedmdesátiminutové deska je od začátku do konce jedním skrytým Portnoyovým sólem.

Naopak, přínos zpěváka Jamese LaBrieho je zdánlivě malý. Zpívá výborně, ale s každým dalším poslechem roste pocit, že je v kapele jaksi navíc, že by se ostatní bez zpěváka docela klidně obešli. Svým projevem ovšem podtrhuje o stupeň temnější atmosféru alba než měly předchozí nahrávky. No, ono zpívat o protialkoholickém léčení, tajných společnostech, o příteli, umírajícím na rakovinu, nebo o autohavárii není jednoduché.

Singlem z alba je značně z osmi a půl minuty zredukovaná skladba A Rite Of Passage.

Hodnocení: autor recenze: 85%
Zdroj: http://www.rockzone.cz/article/732

Zpět DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[ převzato: SPARK 8/2009, str.45 ]
   Vlastně se opět dostáváme do fáze, kdy se musíme rozhodnout, jestli DREAM THEATER ještě vůbec točí jednotlivá alba, nebo už pouze přidávají ke svému nekončícímu eposu další party.
   Speciálně tato deska je totiž na návratech postavená. A to nejenom ve skladbě "The Shattered Fortress", jež je koláží citací z nejsilnějších momentů celé kariéry kapely zasazenou do nových souvislostí. Osobní terapie Mikea Pornoye, která začala geniálním opusem "Glass Prison" na "Six Degrees", se zde dostala do fáze, kdy začíná reflektovat vlastní reflexi a svým způsobem se s každou nově objevenou možností paradoxně vrací ke kořenům. jediná možnost, jak z tohoto kruhu, jenž se řešil na "Octavariu", uniknout, je buď tu terapii ukončit, nebo učinit reálným to, o čem si již léta s teraupetem povídáme.
   Chápu, že paralela s psychoterapií může být matoucí. nemnoho z nás má podobnou zkušenost.Ti, kdo ví, o čem byl předchozí odstavec, vlastně už znají odpověď na to, jaké je nové album DREAM THEATER.
   Podle dosavadní logiky, jakou se vyvíjela jejich kariéra, byste možná po "Systematic Chaos" čekali měkčí album. To je omyl. Vše je zde hutné a temné, dokonce i popové melodie jsou vyryté do ocelových traverz. Zvuk se snaží o nadčasovost. Bicí rok 1992, kytary rok 1988, klávesy rok 1999, basa rok 2004, zpěv 1985-2009. Zpěvy jsou pevné, ubylo kudrlinek, zbytečně se neexperimentuje ani s efekty. je to ten nejpřímočařejší metal, jakého je tato skupina schopna. A podle vyváženosti a střídmé produkce se dá mluvit o nečekané vyzrálosti a nadhledu. Skladby se nikam neženou, dávají posluchači šanci vychutnávat a být unášen do světa podivně temného, přesto krásného.
   Jednotlivé pasáže do sebe zapadají, zapadají i do kontextu celé tvorby kapely. jsou k tomu všemu samy o sobě velmi nosné a album je pak překvapivě plné silných momentů a nápadů. Přes komornějsí charakter jasně víte, že tohle by nikdo jiný dohromady nedal.
   Takže zůstává si zodpovědět na otázku ze začátku recenze. Rozhodně bych šetřil slovy jako "nejlepší album", "zlomový počin" apod. Jde o regullérní pokračování jednoho velkého muzikantského večírku, na němž Portnoy, Petrucci, Myung, Rudess a laBrie dělají číšníky. Přestože nosí drinky ze stejných ingrediencí, pokaždé chutnají jinak. Někdy se opakují, někdy překvapí, jindy zklamou... Pánové odkryli karty - přiznali si, že jejich zdroje jsou omezené a definitivně se odhodlali dělat to, co umějí nejlíp: kompilovat to nejlepší z rockové hudby pro pobavení sebe a svého publika.
   Dokonalá postmoderna. Nikdo z nás neví, o co vlastně jde. Ale dokud nás to baví, tak proč ne... A "Black Clouds &..." mě baví hodně.
Peter Sládeček, ******

   DREAM THEATER se pokusili vrátit k modelům, které se osvědčily na jejich nejvýraznějších deskách "Images & Words" a "Awake". Ovládli své instrumentální orgie a stvořili jedno ze svých nejvyváženějších alb vůbec - vlastně, na poměry skupiny chvílemi přímo minimalisticky (v duchu PORCUPINE TREE) vyznívající nahrávku. nemuseli přitom rezignovat na typické rysy tvorby DREAM THEATER, jako jsou komplexní aranžmá, rázné změny temp a nálad nebo rozmáchlá virtuózní sóla. tentokrát se ovšem nic z toho neděje na úkorleitmotivů. Do středu zájmu jako by se opět dostala snaha stvořit především silné kompozice a vyzdvihnout hitový potenciál. Skladby přitom pohromadě tvoří dílo , které vyznívá přímo muzikálově (možná především díky svému solidnímu neoklasickému fundamentu), aniž by byl pojem v daném případě myšlen pejorativně. naopak, právě tato povaha desky velmi přesvědčivě obhajuje četné proměny i přítomnost dlouhých instrumentálních pasáží nebo oblíbených postupů ve stylu PINK FLOYD, METALLIKY nebo RUH a podtrhuje prominentní atmosféričnost materiálu.
Zlatina Jeřábková, *****1/2

   Načančané intro, tvrďácký LaBrie s operetním !groove", deset předváěček do každé minuty, namachrované surfování po proudu s davem, kompoziční schémata a klišé, stylová slátanina...
   Konkrétně "A Rite Of Passsage" - na úvod motiv odjinud, pak bububu á la Alice Cooper, tisíckrát použitý LaBrieho nápěv, milióntá první pižlikátá sóla, fiknutá přes otřepanou šablonu. Ani jedna vlastní nová slušná nota, tón, linka. Aspoň se tam ale něco děje, taková "Witcher", to je útrpných pět minut ve společnosti sedícího a tlačícího Jamese. A "Best Of Times" je jen prodloužená verze pro "gurmány", závěrečné ladné preludování kapely mi asopoň trochu spraví chuť. Stylizovaně chlapácký LaBrie je pro mě nedůvěryhodný jak podomní pojišťovák, v říznnovšelijaké "The Shattered Fortress" to razí jak bílé ponožky z bot. "The Count Of Tuscany" - takhle vytunelovat Howeovo "Soon", to chce kačení žaludek...
   Hráčsky - trochu okoukaná akrobacie na visuté hrazdě, umělecky - rychlomalba z kteréhokoliv mostu.
   Pro mě osobně tristní soustředěný poslech, jako kulisa jakž takž dobrý. jakocvičebnice pro muzikanty možná i vynikající.
   Na kapelu s takovými ambicemi používám jiný metr než na snaživce z Horní Dolní. To jen na vysvětlenou, proč ta soudružská přísnost.
Jaromír Merhaut, ****1/2

Zpět DREAM THEATER - Black Clouds & Silver Linings
[26.06.2009, autor neuveden, převzato z: www.metalirium.com] - něco ze slovenských serverů

Každé 2 roky nám ponúkajú zhruba 75 minút nového hudobného materiálu, každý rok množstvo živých predstavení po celom svete, pravidelne vychádzajúce DVD z turné, inštruktážne videá, sólové projekty a účasť na iných projektoch. Na súčasnej metalovej scéne snáď niet väčších megalomanov, ako práve DREAM THEATER.

Neprešli ani 2 roky od vydania kontroverzne prijatého „Systematic Chaos“ a máme tu nový album. Prosby „fans“, milujúcich najmä klenoty Awake, či Scenes From A Memory o dlhšiu prestávku a tak možný väčší priestor pre skladanie nového materiálu neboli vyslyšané. O koncepčný album nepôjde ani tentoraz a tak od vydania Six Degrees Of Inner Turbulence je to celých 7 rokov, čo snové divadlo neokúsilo návrat do koncepčných vôd. Aký je teda Black Clouds & Silver Linings? Pre tých, ktorí dúfajú, že DREAM THEATER začnú konečne skladať „pesničky“, mám zlú správu. Nový album sa pokračuje v duchu predchádzajúceho, ba dokonca je na albume o 2 skladby menej, čiže 6 – pri 75 minútovej dĺžke dosky si vieme všetci vyrátať priemernú dĺžku songu. Keďže je skladieb „iba“ 6, je celkom vhodné povenovať sa každej z nej.

Úvodná „A Nightmare To Remember“ je postavená na ráznom riffe, za ktorý by sa nemusela hanbiť žiadna trashmetalová legenda. Koniec koncov už pri Constant Motion, naznačili, že hrať tvrdo jednoznačne vedia. A verte, že aj tento riff si len ťažko dostanete z hlavy. Skladba je okrem toho plná typických klávesových „pazvukov“ majstra Jordana. Singlovka „A Rite Of Passege“ má zrejme najľahšie zapamätateľný refrén na doske. Ako singel skvelá voľba. Už klasicky po dvoch slohách a refrénoch prichádza dlhá minutáž inštrumentálnej virtuozity Petrucciho. Pod číslom 3 sa skrýva najkratšia skladba albumu – necelých 6 minút. Ide o krásnu baladu, pri ktorej by som chcel poukázať na jeden fakt. Čím to je, že pri 19 minútových songoch vyznie táto skladba tak epicky, rozsiahlo. Čím to je, že pri skladbách tejto formácie vôbec nevnímate ich dĺžku a dlhé kompozície Vám pripadajú tak jednoduché, rýchlo plynúce a naopak pri krátkych máte pocit, akoby to bol hudobný „epos“. Štvorka patrí už pokračovaniu akéhosi konceptu o anonymnom alkoholikovi (aj keď všetci vieme, kto si tým lieči traumy). The Shattered Fortress je akousi „best of“ doposiaľ známych songov, ktoré sa venovali tejto problematike. A aj keď niekomu sa bude zdať trápne poskladať song z najlepších momentov predchádzajúcej tvorby, je to pri najmenšom originálne. A navyše moment, keď prichádza spomienka na „This Dying Soul“, či „The Root Of All Evil“, neprestane zrejme nikdy fungovať. „The Best Of Times“ – príznačný názov pre bolestivú udalosť v živote Portnoya. Straty inšpirácie, najlepšieho priateľa a v neposlednom rade otca, sú hlavnou témou skladby. Úžasné na tom všetkom je to, že túto skladbu si ešte pred svojou smrťou vypočuli spoločne. Po smutnom úvode, kde môžeme počuť husle či akustickú gitaru nastupuje svižná vec, ktorú ako Portnoy sám povedal, nechcel urobiť celú negatívne ladenú. Súdiac podľa názvu ide predovšetkým o tie krásne spomienky a paradoxne teda zo skladby cítiť akýsi optimizmus. Posledný track „The Count Of Tuscany“ so stopážou takmer 20 minút považuje za najlepší kúsok Black Clouds & Silver Linings. Po krásnom akustickom úvode, niekoľko minútovej inštrumentálnej „vsuvke“, prichádza veľmi intenzívna skladba predovšetkým so skvelým refrénom, ktorému dodáva ten správny „drive“ Mike Portnoy. Ten sa na albume vyskytuje na viacerých miestach, koniec koncov tak ako sme si na to uňho už v posledných rokoch zvykli. Aký je teda nový počin? Nie je to revolúcia na scéne progresívneho rocku/metalu ako Awake, nie je to koncepčný klenot ako Metropolis pt. 2, nie je to ani kompozičný šok ako tomu bolo v prípade Octavaria, no je to veľmi dobre odvedená práce hudobníkov, ktorí si už nemusia nič dokazovať a právom ostanú vždy na vrchole.

PS: Špeciálna verzia obsahuje celkom 3 disky. Veľmi zaujímavým je najmä disk s poradovým číslom 2, pretože obsahuje 6 coververzií od kapiel, ktoré DREAM THEATER v ich tvorbe veľmi ovplyvnili. (Queen, King Crimoson, Rainbow, Iron Madien...) Pri výbere songov volili menej známe kúsky, čo opäť potvrdzuje ich progresívny prístup k práci. Posledný disk obsahuje komplet novinku v inštrumentálnej podobe. Komu prekáža LaBrieho vokál, sa teda už nemá načo vyhovárať :).

Celkové hodnotenie: 9/10
Vaše hodnotenie nahrávky: 6.97/10, Hlasovalo 210 ľudí. (Stav k 7. 8. 2009)


Názory redakcie - Mato Hoza | 09:48:53 | 25. 6. 2009
Pri novom albume Dream Theater by som použil slovný zvrat pochádzajúci z latiny „Status quo“, čo znamená prítomný stav. Používa sa hlavne v diplomacii, v prípade, keď sa prímerie alebo ukončenie bojov spojuje s tím, že obidve strany sa zaväzujú dodržiavať status quo - tj. - čo kto má, to mu zostáva. Aj Divadlu snov len zostal fenomenálny inštrumentálny talent a úplne zmizla skladateľská invencia a hľadanie nových postupov. Legenda progresívneho metalu poučeného poslucháča ťažko prekvapí nejakým tým progresom, skôr by sa dalo povedať, že aktívnym regresom. Ich prístup k hudbe, zrejúci od ich počiatkov, sa niekoľkokrát pozmenil, ale jadro a spôsob hudobného výrazu ostávajú po celú tú dobu prakticky rovnaké, v dnešnej dobe regersívne. Ani tentoraz nesklamali, je to proste sterilný, kvázi progresívny, metal, v ktorom sa nič nedeje len ich onanistické inštrumentálne zverstvá, ktoré už nikoho neprekvapia, a na ktoré je už minimum ľudí zvedavých. Nie som vôbec ochotný toto počúvať. Dlhé kompozície, ktoré vykrádajú staršie vlastné veci od Liqiudu až po Mullmuzzler sú veľmi priehľadné a sebemenší odborník na tvorbu DT vždy vie, čo sa bude nasledujúcu chvíľku diať. Neprekvapí ani famózny grafický námet fenomenálneho Hugha Symea. Oproti minulým albumom sa len v prvej kompozícii objavia nové prvky, ale len z hľadiska ich tvorby, inak len exponujú predovšetkým kontrast ich klasického vyznenia a paralyzujúcej inštrumentálnej masturbácie. Je to ďalší nepatrný rozmer ich tvorby za tie roky stagnácie. Album je náročný na posluch, aj keď paradoxne je poslucháčska prístupnosť širšia. V podstate je počuť všetko to, čo v minulosti, a tak vzniká akýsi instatný hudobný scan ich doterajšej tvorby. Je tu počuť názvuky ranných nahrávok i vrcholných albumov. Takže, vytvorili podľa mňa zbytočný album, ktorý sa rozhodne zaradí niekam medzi "Train Of Thought a "Systematic Chaos". 6/10

Zdroj: http://www.metalirium.com/?id=1245600692

Nahoru Domů
Made by 
©  2009 
Menu Poslední aktualizace: