A View From The Top Of The World A View From The Top Of The World
Recenze: spark-rockmagazine.cz/
metalirium.com/
progarchives.com 1
musicserver.cz
crazydiamond.cz/
elitists-source.info
Vydalo: InsideOut Music, 22. 10. 2021

Seznam skladeb:

01. The Alien (9:32)
02. Answering The Call (7:35)
03. Invisible Monster (6:31)
04. Sleeping Giant (10:05)
05. Transcending Time (6:25)
06. Awaken The Master (9:47)
07. A View From The Top Of The World (20:24)
Total Time: (60:51)

Autoři:

Music DT & Lyrics: LaBrie
Music DT & Lyrics: LaBrie
Music DT & Lyrics: Petrucci
Music DT & Lyrics: Petrucci
Music DT & Lyrics: Myung
Music DT & Lyrics: Myung
Music DT & Lyrics: Petrucci
Složení skupiny:
John Petrucci Guitars
James LaBrie Vocals
Jordan Rudess Keyboards, Continuum
Mike Mangini Drums & Percussion
John Myung Bass Guitars

Nahráno: Recorded October 2020 - March 2021 at DTHQ (Dream Theater Headquarters), Long Island, NY
DTHQ Manager: Matthew "Maddi" Schieferstein
Produced: John Petrucci
Engineered and Additional Production: James "Jimmy T" Meslin
Mixed and Mastered: Andy Sneap, Backstage Srudios, UK
Label Manager/A&R International: Thomas Waber
International Product Manager: Freddy Palmer
US label Team: Ryan Metheny, Roie Avin
Art Direction, Design Cover & Illustrations: Hugh Syme
Photography:
Additional Photos:

A něco ke vzniku alba a o albu:

Album má poprvé skladbu delší než 10 až 20 minut od bezejmenného alba, které vyšlo v roce 2013.
Toto album obsahovalo skladbu "Illumination Theory", která byla uvedena v čase 22:17 (ve skutečnosti je dlouhá 19:15), se skrytou skladbou po asi 30 sekundách ticha.
Toto je první album od "Black Clouds & Silver Linings", které má méně než devět skladeb.
Toto album je první, které má shodně nazvanou titulovou skladbu od alba "Octavarium", které vyšlo v roce 2005.
Album má nejdelší název ze všech alb Dream Theater.
Jedná se o první album Dream Theaterna němž John Petrucci použil 8-strunnou kytaru.
Album bylo poprvé přiblíženo 10. července 2021, poté bylo oznámeno 28. července 2021 spolu se severoamerickým turné s Arch Echo.
Datum vydání byl oznámen na 22. října 2021.

V dubnu 2020 Metal Addicts uvedli, že se očekává, že Dream Theater začnou pracovat na jejich patnáctém studiovém albu v roce 2021. Nahrávání začalo v DTHQ (vlastní studio kapely) v říjnu 2020. Dne 27. listopadu 2020 kapela potvrdila, že písně jsou napsány, zatímco LaBrie psal své party doma v Kanadě. Když byl dotázán v rozhovoru, Petrucci řekl, že psaní "výborně odstartovalo".

Dne zkraje druhého týdne v dubnu 2021 Petrucci během hloubkového rozhovoru s Thomann's Guitars & Basses uvedl: "Nové album Dream Theater je hotové! Pracovali jsme na tom od října. A jsem z toho nadšený. Vyjde to až později v tomto roce. Zatím nemáme žádné informace o datu vydání, očividně, jak to děláme, dáme to všem vědět, ale já jsem opravdu velmi, velmi nadšený. Pandemie byla pro mnoho lidí na světě těžká, a pokud jde o způsob, jakým to ovlivňuje hudebníky, každý chce hrát, všichni jsou naštvaní, žádná živá vystoupení neexistují. Takže mám pocit, že se všemi těmi deskami, které děláme ve studiu, se kluci z Dream Theater přišli odvázat. Tudíž deska bude plná energie, vzrušení a pozitivity. Jsem z toho nadšený. Nemůžu se dočkat, až to lidé uslyší".

"My prostě milujeme hraní," zpovídá se kytarista John Petrucci, "to nikdy nezmizí. Jsem rád kreativní, píšu a pořád procvičuji tuhle část své mysli. Tohle už můžeme dělat dlouhou dobu, ale nebereme nic jako jisté. Kdykoliv se dáme dohromady, víme, že nesmíme zklamat sebe ani naše fanoušky, takže se snažíme o to více." A zpěvák James LaBrie k tomu dodává: "Ke každé naší desce přistupujeme tak, jako by to byla naše první. Byla to skvělá jízda, ale my s tím nehodláme přestat."

"The Alien" je první písní, kterou jsme napsali po dlouhých měsících odloučení. Lidé tak mají možnost nahlédnout do našeho rozpoložení po prvním shledání," popisuje okolnosti vzniku kytarista John Petrucci, který album i produkoval. Text pochází z pera James LaBrie, který v prvních fází psal s kapelou novou hudbu po internetu, jelikož bydlí v Kanadě. Zbytek kapely už seděl v dostavěném studiu DTHQ, kreativní základně, zahrnující nahrávací studio, kontrolní místnost, místnost pro zvukaře a obrovský sklad, kde je veškeré jejich vybavení a jevištní zařízení. Studio obsahuje také konferenční místnost, obývací pokoj, TV místnost, kuchyň a místnost pro údržbu a opravy zařízení. Jak říká James LaBrie: "Je to náš vlastní malý svět, náš malý mikrokosmos."

"Když jsme se sešli kvůli tomuto albu, neexistovala žádná pravidla; uvidíme, co se stane. Nesnažíme se psát určité typy písní, jako jsme to dělali u desky "Distance Over Time", kde jsme se vědomě pokoušeli psát hudbu Dream Theater ve výstižnějším balíčku. Byl to zábavný experiment. Prvních pár písní, které jsme pro toto album napsali, bylo velmi dlouhých, progresivních a těžkých; byly to "The Alien" a "Slepping Giant". Poté, co jsme je udělali, jsme přeřadili, jak jsme to dostali z našeho systému; pojďme udělat něco jiného. Na tomto albu jsem chtěl udělat pár věcí, které by byly trochu jiné. Jedním bylo napsat obří epos a druhým bylo napsat hlavní tóninu", vysvětlil John Petrucci Robertu Cavuotovi na Sonic Perspectives 20. října 2021.


Nahoru The Alien
(Lyrics by James LaBrie)

Look beyond the Earth
Heading set for the stars
Interplanetary
Some are near, some are far

Terraform a new world
Survival for mankind
Options but a few
We are running out of time

Should you climb aboard
A voyage, the first of its kind
Ready to explore
All that you've known left behind

Our Holy Grail
Now redefined
Our purpose, a thread
Weaving through time
Now with the means to expand
Life beyond here
Digital man

Alien
Changed forever
New found world in the stars

Understand the meaning
Certain we'll extend the scale of consciousness
Woman, child and man
Multi planet species out amongst the stars
Not stuck in and around who and what we are

Time to climb aboard
Countdown to takeoff on time
Systems are online
Farewell to all humankind

Our Holy Grail
Clearly defined
Our purpose, a thread
Weaving through time
Now with the means to expand
Life beyond here
Digital man

Alien
Changed forever
New found world, here we are

Our Holy Grail
Clearly defined
Our purpose
A thread
Weaving through time
Now with the means to expand

Our Holy Grail
Read between the lines
One purpose
One thread
Weaving throughout time
Now with the means to expand

I am
The alien
Out here in the stars
We'll search till we find
No matter how far

A far better world
For all human race
And beyond
Mimozemšťan
(Text: James LaBrie)

Ohlížejí se na Zemi
Míří k hvězdám
Meziplanetárníci
Někteří jsou blízko, někteří daleko

Přizpůsobují nový svět
Přežití pro lidstvo
Možností, kterých je málo
Dochází nám čas

Měli byste vystoupit na palubu
Plavby, první svého druhu
Připraveni zkoumat
Všechno, co jste znali, zanechat za sebou

Náš Svatý Grál
Nyní nově vymezit
Náš cíl, vlákno
Utkáné v čase
Nyní s prostředky k rozšíření
Život za námi
Digitální člověk

Mimozemšťan
Navždy změnil
Nový nalezený svět ve hvězdách

Pochopte význam
Jistě rozšíříme rozsah vědomí
Žena, dítě i muž
Různé druhy planet mezi hvězdami
Nejsme uvěznění v tom, kdo a co jsme

Je čas vystoupit na palubu
Odpočítávání vzletu nastalo
Systémy jsou online
Sbohem celému lidstvu

Náš Svatý Grál
Jasně definovaný
Náš záměr, vlákno
Utkané v čase
Nyní s prostředky k rozšíření
Život nad rámec toho zde
Digitální člověk

Mimozemšťan
Navždy změnil
Nový nalezený svět, jsme tady

Náš Svatý Grál
Jasně definovaný
Náš záměr
Vlákno
Utkané v čase
Nyní s prostředky k rozšíření

Náš Svatý Grál
Čteme mezi řádky
Jeden záměr
Jedno vlákno
Utkávané po celou dobu
Nyní s prostředky k rozšíření

Jsem
Mimozemšťan
Tady ve hvězdách
Budeme hledat, dokud nenajdeme
Bez ohledu na to, jak daleko

Daleko lepší svět
Pro všechny lidské rasy
A mimo

Nahoru Answering The Call
(Lyrics by James LaBrie)

White walls
Glisten
Empire's
Crimson
Aching within
Raging fires

Sovereign
Asphyxiate
No conscience
A sullen state
Misguide
Indoctrinate
Accepted
Long held views

When will there be a day when all of us
Trust in love and peace?
Burns bright for us?

When will the long-held truth be cast aside?
Embrace our fellow man
No longer vilified

Radiant we'll shine
Heart and soul, one mind

Illuminating all
Answering the call

Decisions
By which to act
Programmed
No turning back
Call upon
A switch turned on
An ultimate price to pay

Weeping
But it's too late to cry
Hold the truth
Can't ignore the lie
Time to look it in the eye

When will there be a day when all of us
Trust and know in love and peace?

When will the long held truth be cast aside?
Embrace our fellow man
No longer vilified

Radiant we'll shine
Heart and soul, one mind

Illuminating all
Answering the call

Fight or flight both threatening
Hidden thoughts are deafening
Your guilt feeding the flame

Tearful knowing it's a lie
Zion might just past you by
Rituals your funeral pyre

Scars you can't erase
If you choose to face
There is beauty in us all

Walk the higher ground
There you will be found
The writing's on the wall
Will you wager your life?
Odpovídejte na volání
(Text: James LaBrie)

Bílé stěny
Jiskřivé
Impérium
Zrudlé
Rozbolavěné v
Zuřících plamenech

Suverenní
Dusící se
Žádné svědomí
Mrzutý stav
Pošetilé
Vštěpované
Přijímané
Dlouhodobé názory

Kdy nastane ten den, kdy všichni
Uvěříme v lásku a mír?
Rozjasní se nám?

Kdy bude dlouho držená pravda odvržena?
Přijměte našeho bližního
Nehanobte jej déle

Šťastně budeme zářit
Srdce a duše, jedna mysl

Osvití všechny
Odpovídejte na volání

Rozhodnutí
Podle kterých máme jednat
Naprogramování
Nelze vrátit zpět
Ozvěte se
Přepínač je zapnutý
Poslední cena k urovnání

Matka ronící slzy
Ale je příliš pozdě na pláč
Držte se pravdy
Nelze ignorovat lež
Je čas podívat se jí do očí

Kdy nastane ten den, kdy všichni
Uvěříme a poznáme lásku a mír?

Kdy bude dlouho zadržovaná pravda odhozena pryč?
Přijměte našeho bližního
Nehanobte jej déle

Šťastně budeme zářit
Srdce a duše, jedna mysl

Osvití všechny
Odpovídejte na volání

Boj nebo útěk, obojí ohrožující
Skryté myšlenky jsou hrozivě tiché
Vaše vina napájena plamenem

S pláčem zjišťujete, že je to lež
Náboženství vás možná právě opustilo díky
Rituálu vaší pohřební hranice

Jizvy, které nelze vymazat
Pokud se rozhodnete tomu čelit
Krása je v každém z nás

Přejděte na vyšší úroveň
Tam byste mohli objevit
Nápis je na zdi
Vsadíte svůj život?

Nahoru Invisible Monster
(Lyrics by John Petrucci)

When you face the creature
That waits beneath your bed
Will you stare into its eyes or look away?

Running toward the fire
Or fleeing from the flame
The choice to seek or hide is yours to make

The serpent inside
Wrapping its tail around my neck
I'm buried alive
Dying to take another breath

Invisible monster
Always felt but never seen
Unwelcome presence refusing to leave
Invisible monster

Hiding, never showing its face
Feeding on irrational fear
Thoughts race at a feverish pace
Soaring on a flight of ideas

Perched on its victim's shoulder
Whispering in its ear
Things that may never happen
Worries too much to bear

Invisible monster
Always felt but never seen
Unwelcome presence refusing to leave
Invisible monster

Invisible monster
Always felt but never seen
Unwelcome presence refusing to leave

Invisible monster
Beast that dwells inside my mind
Give up your hold let me take back control
Invisible monster
Invisible monster
Neviditelné monstrum
(Text: John Petrucci)

Když stojíte tváří v tvář tvorovi
Který číhá pod tvou postelí
Zíráš mu do očí nebo odvrátíš zrak?

Běží směrem k ohni
Nebo prchá před plamenem
Je na tobě, zda se rozhodneš hledat nebo skrývat

Had někde v tobě
Omotal si svůj ocas kolem mého krku
Jsem pohřben zaživa
Umírající, aby se znovu nadechl

Neviditelné monstrum
Vždy jde cítit, ale nikdy nespatřena
Nevítaná přítomnost odmítající odejít
Neviditelné monstrum

Skrývající se, nikdy neukázala svoji tvář
Živí se iracionálním strachem
Myšlenky závodí horečnatým tempem
Stoupají na vlně nápadů

Usazená na rameni své oběti
Šeptající do ucha
Věci, které se nikdy nemusí stát
Příliš mnoho starostí ke snášení

Neviditelné monstrum
Vždy jde cítit, ale nikdy nespatřena
Nevítaná přítomnost odmítající odejít
Neviditelné monstrum

Neviditelné monstrum
Vždy jde cítit, ale nikdy nespatřena
Nevítaná přítomnost odmítající odejít

Neviditelné monstrum
Bestie, která přebývá v mé mysli
Vzdej se svého držení, nech mě převzít zpět kontrolu
Neviditelné monstrum
Neviditelné monstrum

Nahoru Sleeping Giant
(Lyrics by John Petrucci)

Some will be driven by conflict
Others will fight the good fight
Some will rely on the darkness
Some will rely on the light

Some elevate with compassion
Yearning for knowledge and peace
Some motivate through aggression
And selfishly serve their own needs

Shadows disappear at night
Buried out of fear
Driven underground

Hidden lies the rage inside
Like a ticking bomb
That doesn't make a sound

People will obsess
With suffering and death
Questioning their own desires

This morbid fascination
Renders us possessed
By our violent and destructive side

When we lay our armor down
Fragments of our love
Slip through the cracks of hate

But the raging storm below
Will never go away
If it is not embraced

Shadows disappear at night
Buried out of fear
Driven underground

Hidden lies the rage inside
Like a ticking bomb
That doesn't make a sound

Shadows disappear at night
Harmless as a dove
Clever like a snake

Hidden lies the rage inside
Like sleeping giant
One we dare not wake

Standing under the eclipse
Are we sheltered and concealed
Or bathing in its glow?

Our desires and ambitions
And our need to believe There is good in this world
Spin the common thread
Spící obr
(Slova: John Petrucci)

Někteří budou vedeni konfliktem
Ostatní budou bojovat spravedlivý boj
Někteří budou spoléhat na temnotu
Někteří se budou spoléhat na světlo

Někteří jsou povznášeni se soucitem
Touhou po poznání a míru
Někteří se motivují prostřednictvím agrese
Sobecky slouží svým vlastním potřebám

Stíny se v noci vytratí
Pohřbeni ze strachu
Řízení z podzemí

Uvnitř se skrývá vztek
Jako tikající bomba
Která nevydává zvuk

Lidé budou posedlí
S utrpením a smrtí
Zpochybňováním svých vlastních tužeb

Tato morbidní fascinace
Prokázána naší posedlostí
Naší násilnou a destruktivní stránkou

Když odložíme krunýř
Střípky naší lásky
Proklouznou trhlinami nenávisti

Ale dole zuřící bouře
Nikdy nezmizí
Pokud se toho nechopíme

Stíny se v noci vytratí
Pohřbeni ze strachu
Řízení z podzemí

Uvnitř se skrývá vztek
Jako tikající bomba
Která nevydává zvuk

V noci mizí stíny
Neškodný jako holub
Lstivý jako had

Uvnitř se skrývá vztek
Jako spící obr
Jediný, kterého se neodvažujeme probudit

Stojící pod zatměním
Jsme chráněni a skryti
Nebo se opájíme v jeho záři?

Naše touhy a ambice
A naše potřeba věřit, že na tomto světě je dobro
Rozmotejte společné klubko

Transcending Time
(Lyrics by John Myung)

Drifting in a far off place
I roam the countryside
Seeking wings of thought
Waiting in the blind

Enchanted and transfixed
I am pulled into the still
By a backward ticking clock
Held against my will

Illusions turn to dust
Scatter to the wind
Like dreaming while awake

Signals in the mist
Altered state of mind
Stars in the abyss
Transcending time

Midnight in the garden
Digging for a spark
Where seeds of inspiration
Lie buried in the dark

Attention starts to wonder
As the poet lifts his pen
And the critic from within
Is silenced once again

Limits leave no trace
Ashes in the rain
Lost and far away

Signals in the mist
Altered state of mind
Stars in the abyss
Transcending time

Signals in the mist
Stars in the abyss

Euphoric obsession
Without conscious intention
Being pulled by the current
On a vessel steered by someone else

Transcending time
Transcending time
Neomezený čas
(Text: John Myung)

Unášen na odlehlém místě
Toulám se krajinou
Hledám postranní myšlenky
Čekáním naslepo

Okouzlen a očarován
Jsem vtažen do klidu
Podle pozpátku tikajících hodin
Navzdory své vůli

Iluze se mění v prach
Rozptylují se ve větru
Jako snění zatímco bdíme

Signály v mlze
Změněný stav mysli
Hvězdy v propasti
Neomezeného času

Půlnoc na zahradě
Hrabe se za jiskrou
Kde semena inspirace
Leží pohřbena v temnotě

Pozornost si začíná připoutávat
Když básník uchopí pero
A kritik uvnitř
Je znovu umlčen

Limity nezanechávají žádnou stopu
Popelu v dešti
Ztracené a daleko

Signály v mlze
Změněný stav mysli
Hvězdy v propasti
Neomezeného času

Signály v mlze
Hvězdy v propasti

Euforická posedlost
Bez vědomého záměru
Je tažena proudem
Na plavidle, které řídí někdo jiný

Neomezeným časem
Neomezeným časem
Nahoru Awaken The Master
(Lyrics by John Myung)

Finding your way
On a frozen path where the air is thin
The angel of balance
Keeps you alive

A flower unfolds
A heartbeat
brings new meaning to the universe
The angel of balance
Keeps you strong
Discovering what has been all along

Spinning through life
Lost in the spiral of time

Turning the stone
Circles of darkness and light
Remember hereafter

You made it to the top
Just to find out
You're only halfway there
All along missing the point of the journey

The will of the soul
Like a peak so high
You look inside to rise
Searching out a dream
Climbing, reaching further
And the voices of the angels bring you closer

Spinning through life
Lost in the spiral of time

Turning the stone
Circles of darkness and light
Remember hereafter

Spinning through life
Lost in the spiral of time

Turning the stone
Circles of darkness and light

Spinning through
We balance the heart and the mind

Turning the stone
Embracing the truth that we find

Remember hereafter
The end of a chapter
Awaken the master
Awaken the master
Probuďte mistra
(Text: John Myung)

Hledání směru
Na zmrzlé cestě, kde je řídký vzduch
Anděl rovnováhy
Udržuje vás naživu

Květiny se rozvinuly
Tlukot srdce
přináší nový smysl vesmíru
Anděl rovnováhy
Udržuje vás silnými
Objevováním toho, co bylo celou dobu

Rotují životem
Ztraceni ve spirále času

Otáčejí kamenem
Kruhy temnoty a světla
Zapamatujte si je do budoucna

Dostali jste se na vrchol
Abyste zjistili
Jste teprve v polovině
Po celou dobu míjíte cíl cesty

Odhodlání duše
Tak vysoko jako vrchol
Podíváte se dovnitř, abyste se zvedli
Hledání snu
Lezení, postupování dále
A hlasy andělů vás sbližují

Rotují životem
Ztraceni ve spirále času

Otáčejí kamenem
Kruhy temnoty a světla
Zapamatujte si je do budoucna

Rotují životem
Ztraceni ve spirále času

Otáčejí kamenem
Kruhy temnoty a světla

Otáčením
Vyrovnáváme srdce a mysl

Otáčením kamenem
Přijímáme pravdu, kterou nacházíme

Zapamatujte si je do budoucna
Konec kapitoly
Probuďte mistra
Probuďte mistra

Nahoru A View From The Top Of The World
(Lyrics by John Petrucci)

Pt. 1
The Crowning Glory


The fire that burns within us
To carry out a dream
Chasing new ambitions
Determined to succeed

To stretch beyond our limits
To blaze a brand new trail
Bold enough to conquer
Brave enough to fail

Sheer determination
Taking nerves of steel
Always digging deeper
Danger all too real

To rise above the challenge
To push to the extreme
To the daring, there can be no in-between

See a view from the top of the world
Take a ride on the crest of a wave
The adrenaline rush over and over again
See a view from the top of the world

All my natural instincts
Are begging me to stop
But somehow I carry on
Heading for the top

A physical absurdity
A tremendous mental game
Helping me understand exactly who I am

To face a new adventure
To conquer the insane
Lured into madness
Addicted to the pain

Reaching for the summit
On the threshold of defeat
Rightfully joining the ranks of the elite

See a view from the top of the world
Feel the wind on the edge of the sky
Take a chance you may die
over and over again
See a view from the top of the world

Pt. 2
Rapture Of The Deep


I begin the blind ascent
To a place no one has seen
Returning to the womb
On the fringe of the unknown
A journey into darkness beckons me

Like a blind man in a maze
Who somehow finds an open door
The beauty and the danger
And the yearning to explore
Always keeps me coming back for more

Pt. 3
The Driving Force


The moment that you recognize
Just where your limits lie
Hanging on the brink of death
You're never more alive

When you reach the pinnacle
The world is at your feet
Welcome to the mind unleashed

The impossible is never out of reach
When barriers are broken
Greatness is achieved

Self belief will build a life of legacy
Pohled z vrcholku světa

(Text: John Petrucci)


Část 1
Korunní sláva


Oheň, který hoří v nás
Aby vyplnil sen
Honba za novými ambicemi
Odhodlání uspět

Abychom překročili naše limity
Vytvořili zbrusu novou cestu
Dost stateční, abyste zvítězili
Dost odvážní na selhání

Naprosté odhodlání
Udržují nervy z oceli
Vždy se zakopejte hlouběji
Nebezpečí až příliš reálné

Povznéste se nad výzvu
Dohnanou do extrému
Pro odvážné nemůže existovat nic mezi

Porozhlédněte se z vrcholu světa
Projeďte se po vlně hřebenu
Příval adrenalinu znovu a znovu
Porozhlédněte se z vrcholu světa

Všechny moje přirozené instinkty
Žádají mě, abych přestal
Ale nějak pokračuju
Mířím na vrchol

Fyzická absurdita
Obrovská mentální hra
Pomáhá mi pochopit, kdo přesně jsem

Čelit novému dobrodružství
Porazit šílence
Vlákán do šílenství
Závislý na bolesti

Dosuji na vrchol
Na prahu porážky
Právem se připojující k řadám elity

Porozhlédněte se z vrcholu světa
Cítit vítr na okraji oblohy
Riskuji, že můžu zemřít
znovu a znovu
Porozhlédněte se z vrcholu světa

Část 2
Uchvácen z hloubky


Začínám slepý výstup
Na místo, které nikdo neviděl
Návrat do lůna
Na okraji neznáma
Cesta do temnoty mě láká

Jako slepý muž v bludišti
Který nějak objeví otevřené dveře
Krása a nebezpečí
A touha objevovat
Vždy se vracím za dalším

Část 3
Hnací síla


Okamžik, který poznáte
Přesně tam, kde leží vaše limity
Visící na pokraji smrti
Nikdy nejsi živější

Až dosáhnete vrcholu
Svět vám leží u nohou
Vítejte v uvolněné mysli

Nemožné není nikdy mimo dosah
Když jsou prolomeny bariéry
Velikost je dosažena

Sám uvěříš, že jsi vybudoval životní odkaz

Zpět... DREAM THEATER - A View From The Top Of The World

Vydáno: 1.10.2021, Autor: Zlatina Novák Jeřábková
https://www.spark-rockmagazine.cz/
Patnácté studiové album je jako mnoho jiných produkcí napříč uměleckou scénou dílem skvělých muzikantů muceně uzavřených před okolním světem. Stopka přišla uprostřed probíhajícího turné k "Distance Over Time" a dvacátému výročí alba "Scenes From A Memora". DREAM THEATER využili dobu k dokončení díla jiného rázu, a sice stavby svého DTHQ (Dream Theater Headquaters), jakéhosi mixu nahrávacího studia, kreativního prostoru, zkušebny, skladu technického vybavení a velínu pro zvukaře. K tomu nahráli desku. Její produkci svěřili Jamesi Meslinovi, mastering poprvé ve své historii osvědčenému Andymu Sneapovi a po stránce grafické již poněkolikáté vsadili na rozpoznatelný styl Hugha Symea (RUSH, IRON MAIDEN atd.).

A na co tentokrát sáhli, se proměnilo ve zlato! Typický "divadelnický" sound a agrese měnící se v jistý druh vetřelcova mazlení mě v sedmi minutách úvodní skladby ohromily - zní jako nevydané věci snad z období "Falling Into Infinity". V "Answering The Call" již poznávám modernější projev kapely vycházející opět z tradic největších úspěchů. Petrucci, který je opět víceméně autorem, se snaží malovat své ornamenty trochu rychlejšími tahy svého strunoštětce, bohužel z mého pohledu někdy malinko na úkor melodie. To je nejvíce znát na poněkud "rushovské" "Transcending Time", které chybí stavební základ, a tím i jinak pěkný klávesový motiv se zdá velmi nestabilní a nuceně přistavěn. Těžkotonážní kytarový riff, obepínající až klasický klávesový motiv s prstokladem Georga Friedricha Händela v následující desetiminutové "Awaken The Master", je jakousi předehrou k hlavnímu opusu desky. Ovšem předehrou, která ctí vše, co "teatráky" vyčlenilo z těžkého průměru hudebního byznysu.

Je-li toto předehra, pak titulní věc nabývá od počátkuvážněhudební rozměr v ještě jasnějších obrysech. Moderní trumfy třímá v ruce dnes již skvělý Mangini, zatímco Petrucci nemá sebemenší problém spojovat hudební vlivy v jeden naprosto kompaktní celek. Dvacetiminutový konglomerát, byť složený z mnoha ingrediencí, je naprosto jednolitý. Jeho přirozenost působí na poslech velmi jednoduše., v důsledku čehož posluchače přes svoji komplexnost nevyčerpává. Zde vidím naprostou výjimečnost této dvakrát nominované kapely na Grammy a nutno říci, že DREAM THEATER opravdu shlížípo patnácti albech na svět opět z výšky - zcela osamoceni a neohroženi.

Poluchač slyší přes mnohé inspirace naprosto soudobou tvorbu, se kterou se milovníci DT naprosto přirozeně sžijí. Navíc vokální výkon Jamese LaBrieho je fenomenální, oproštěn od všech neduhů v podobě různých nadbytečných kudrlinek - překvapivě naopak zvláštním způsobem rozkošatěl a je pln síly a čistoty.

A nyní k malým, opravdu drobným výtkám. Pominu-li některá stupnicová sóla Petricciho, která malinko zbytečně odvádí od dějové linie (viz "The Alien" a "Sleeping Giant"), a pro mne osobně překvapivě upozaděný ojedinělý projev basového mága Johna Myunga, složili DREAM THEATER opus magnum své diskografie. Cítím staré mrazení a snad i to, jak těmto umělcům opět rostou křídla. Zdá se, že se můžeme nadít ještě věcí neslýchasných.


Zpět... DREAM THEATER - A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD

Vydáno: 22.10.2021, Autor: David Švrčina
http://www.metalirium.com/recenzia/dream-theater-a-view-from-the-top-of-the-world?fbclid=IwAR0yqosLfPvbPP8viSuqSsr2oqRBo1zfy_kKMHfY1EVlzINVTB7JIkwiTpQ


Ako som už raz spomínal, tak jednou z mála výhod týchto pohnutých časov, ktoré nás postihli, je fakt, že väčšina kapiel, ktorým bolo zakázané koncertovať, nelení a sadne do štúdia s tým, že napíše nový materiál, ktorý nám následne aj živo odprezentujú a všetci dúfame, že ten budúci rok už naozaj bude lepší. Výnimku netvorí ani ikona progresívneho metalu, nikto iný ako DREAM THEATER. Dá sa povedať, že sme zvyknutí na pomerne pravidelnú dávku od týchto velikánov daného žánru, keďže nový materiál nám vždy ponúkajú pomerne pravidelne, v približne 2-3 ročných intervaloch a inak tomu nebolo ani teraz. Po poslednom, veľmi vydarenom albume "Distance Over Time" prichádza novinka, ktorá dostala názov "A View From The Top Of The World".


Zostava na albume ostala nezmenená, kvintet LaBrie, Petrucci, Myung, Rudess, Mangini zrejme netreba nikomu predstavovať. Čo sa zmenilo, je miesto, kde album dávali dokopy. Kapela si počas pandémie dokončila svoju centrálu DTHQ (Dream Theater Headquarters), ktorá je akousi základňou, kde majú svoje vlastné štúdio, sklad vybavenia a všetko ostatné, čo kapela ich formátu potrebuje. Na pomoc si privzali ostrieľaného Andyho Sneapa (okrem iného gitaristu JUDAS PRIEST), Jamesa Meslina, alias Jimmyho T, ktorí im pomáhali pri produkcii. Partia špičkových muzikantov si, teda, opäť sadla do štúdia a dala dokopy materiál, ktorý v podstate presne charakterizuje DREAM THEATER posledných rokov. Aby som to napísal úplne presne, okrem tak diskutabilného albumu "The Astonishing", ktorý je v celej diskografii kapely zrejme tým najviac fanúšikov rozdeľujúcim počinom, dovolím si povedať, že v tomto predstihol aj "Falling Into Infinity". Aký je, teda, pohľad z vrcholu sveta?

Je to jasná, tak signifikantná klasika kapely, ktorá už viac ako tri desaťročia kraľuje danému žánru – a to aj v tom pozitívnom, aj negatívnom zmysle. Dá sa povedať, že novinka nadväzuje na svojho predchodcu. Album odpaľuje pomerne ostrá skladba "The Alien", kde ale naozaj nájdeme všetko tak typické pre DT, od naozaj neskutočných inštrumentálnych vyhrávok, cez výborné gitarové a klávesové sóla, melodické refrény. Nasleduje ´Answering The Call´, ktorá je pre mňa jednou z najvýraznejších skladieb na albume a práve tu pozorujem niečo nové, možno skôr staronové a osviežujúce. Zaujímavý refrén, ktorý je doplnený výborným spevom a medzihrou v strednej pasáži robí z tejto veci naozaj veľmi pekný kúsok. ´Invisible Monster´ je naozaj temná, pochmúrna, mierne radiofriendly šmrncnutá, asi najľahšie počúvateľná, mierne odľahčujúca vec na albume. ´Sleeping Giant´ je naozaj klasický DT v plnej paráde, kde nachádzame tvrdšie pasáže, melodické linky, zaujímavý refrén, zrejme presne tá skladba, ktorú skalný fanúšik čaká od legendy. "Transcending Time" je RUSHovská powerbalada, ktorá plní funkciu odľahčenia pred našľapaným záverom v podobe "Awaken The Master" a titulnej skladby "A View From The Top Of The World". Prvá menovaná je zaujímavá, Petrucci použil 8-strunku, pričom je to naozaj počuť, kde aj basová linka je mierne odlišná od zvyšku albumu. Povedal by som, že je to dobrá predohra pre "titulovku", ktorá je naozaj najpestrejšou ukážkou majstrovstva tejto formácie. Nájdeme tu úplne všetko, čím si "Divadelníci" získali svoje verné publikum. Od inštrumentálnych bláznovstiev, po krásne, jemné melódie á la Pink Floyd, premyslený a zaujímavý text, miestami až filmové momenty, výborné aranžmány, krásny, čistý zvuk, až po veľké finále. Výborná, ale pomerne ťažká náuka o progresívnom metale, ktorá zakončuje tento vydarený materiál. Zvukovo je novinka výborná, každý nástroj má svoje miesto, špeciálne Mike Mangini naozaj hrá uvoľnene, pestrejšie, určite je to jeho najlepšia nahrávka, čo nastúpil na svoj post. Zrejme z neho už opadla tá deka z celej tak diskutovanej výmeny na poste bubeníka, ktorá sa stala akýmsi ´jablkom sváru´ medzi fanúšikmi. LaBrie podáva výborný výkon, netlačí sa do vysokých polôh, takže spev pôsobí veľmi príjemne. Ostatní podávajú excelentný, štandardný výkon, pričom naozaj potvrdzujú, že sú absolútna inštrumentálna špička.

Na začiatku som spomínal, že novinka je presnou, tak klasickou ukážkou tvorby DT v posledných rokoch, aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Áno, to negatívum je mierna predvídateľnosť albumu. V princípe sa dá povedať, že veľa nového, doposiaľ neprebádaného nám už neponúka. Ja sa ale spýtam – je to ešte vôbec možné? Ťažko povedať, v princípe na to budeme poznať odpoveď za pár rokov, keď ešte nejaká tá progová lahôdka od tejto legendy pribudne do diskografie.

"A View From The Top Of The World" je výborný, precízne zahratý, ale pomerne ťažko stráviteľný materiál. Naozaj je potrebné si ho vypočuť veľmi podrobne, vnímať komplexnosť celého albumu (veľmi tomu dopomôže 5.1 mix aj s animáciami, ktoré krásne dopĺňajú celkový dojem) a nechať sa unášať na progmetalových vlnách. Novinka je album, ktorým DREAM THEATER opäť dokazujú, kto je pánom daného žánru, ktorý v podstate aj definovali. Prinesie Vám všetko, čím sa posledné dekády prezentujú, okrem toho jedného – momentu prekvapenia. Pre niekoho to nie je postačujúce a práve tento element mu pri ich tvorbe už chýba. Ja patrím ku skupine, ktorá si už nie je istá, či je možné ešte niečo také do tvorby priniesť a vychutnávam si to majstrovstvo, ktoré nám ponúkajú. Ak patríte aj Vy do tejto skupiny – novinku si určite zamilujete. Takže, pozerá sa DT sa na ostatné kapely z "Vrcholu progmetalového sveta?" Neexistuje na to jednoznačná odpoveď, každý ma svoj subjektívny pocit a názor, pre mňa DREAM THEATER novinkou ešte stále stúpa a aby sme neboli prekvapení, keď niektorým z ďalších počinov ten ´Vrchol progového sveta´ dosiahnu. Majú k tomu našliapnuté viac ako slušne!

Hodnocení: 9/10


Zpět... DREAM THEATER - A View From The Top Of The World

Vydáno: 23.10.2021, Autor: siLLy puPPy, Překlad: Mike
http://www.progarchives.com/album.asp?id=73168


Jméno DREAM THEATER je téměř synonymem žánru progresivního metalu vzhledem k tomu, že to byla kapela zodpovědná za to, že tuto směsku progresivního rocku a heavy metalu přinesla světu jako celku se svým chvaleným albem "Images And Words" až v roce 1992. Navzdory tomu, že DREAM THEATER existují jako špička žánru již téměř tři desetiletí, byli zastíněno bezpočtem jiných kapel, pokud jde o konzistenci a inovace, ale navzdory tomu, že se tato kapela znovu odhodlala ke kontrole kvality, není pochyb o tom, že tato průkopnická kapela za ta léta vytvořila absolutně brilantní hudbu.

Stěží jsem ten, kdo slintá trochu čekáním, až se na trhu objeví nové album DREAM THEATER, ale mám kapelu natolik rád, že držím krok s jejich alby a alespoň si je jednou poslechnu, než přejdu k další věci. Jsme tady v roce 2021, nějakých 32 let po debutu kapely "When Dream And Day Unite" a DREAM THEATER jsou zpátky se svým 15. studiovým albem "A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD" s překvapivě stabilní sestavou od alba "A Dramatic Turn Of Events" z roku 2011. Zatímco DT jsou už nějakou dobu na "autopilotu", jednoduše recyklují svou zašlou slávu a nabízejí dostačující alba, která vás ale neodfouknou, "A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD" je milým překvapením.

Je pravda, že toto nové album nevynalézá znovu kolo a nikdy by si je nemůžete splést s žádným jiným počinem než DREAM THEATER, ale to, co se zdá, že jeho album vykazuje na rozdíl od mnoha z nedávné minulosti, je návrat k vášni, která učinila mnoho alb z 90. let takovými magickými. Nápěvy se zdají být inspirativnější, detaily vyžehlenější a věci neznějí podle skladeb křiklavě jako v minulosti. Ve skutečnosti toto album zní, jako by mělo být vloženo do časové osy, kde "Falling Into Infinity" zaostávalo. Ať už je to jakkoli, zdá se, že zrušení turné v roce 2020 kvůli pandemii bylo jen vstupenkou pro kapelu, aby si našla čas znovu rozdmýchat slábnoucí mojo a vrátit se do let dávných, kdy alba DREAM THEATER ve skutečnosti byla něčím, co vás nadchlo.

"A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD" je první album, které bylo nahráno ve vlastním studiu kapely DTHQ (Dream Theatre Headquarters), takže tento návrat do formy je možná výsledkem chybějící hudební nezávislosti. Album bylo mixováno a masterováno legendárním kytaristou Sabbath Andy Sneapem a hudebním týmem Johna Petrucciho, Johna Myunga, Jordana Rudesse, Jamese LaBrieho a Mikea Manginiho zní, jako by tito kluci byli opět na vrcholu hry se sedmi okamžitě sympatickými skladbami, které nabízí vše, co můžete od klasického DREAM THEATER očekávat. Kapela v průběhu let experimentovala s různou mírou progresivity, oddaností metalovému aspektu své rovnice i dalším prvkům, které tvoří rovnici DREAM THEATER.

Na 15. albu skupina využívá všechnu metalovou sílu, kterou můžete slyšet na těch nejtěžších albech (jako je "Awake"), nejzamotanější gymnastiku poháněnou progem (jak je slyšet na většině alb z 90. let) spolu s nebojácným průzkumem virtuózního sólování. Na "A VIEW..." neuslyšíte žádnou z těch jejich spletitých balad, žádné nestandardní vanilkové omílání končin ani nestydaté dolování jejich minulosti. To, co uslyšíte, je vynikající skládání písní posílené vysokým standardem muzikantství a návrat k progresivnějším aspektům, které vrátily prog do metalu zpátky do minulosti. Nejkratší skladba alba "Transcending Time" má 6:25, zatímco vrchol alba, kterým je titulní skladba, má tři různé části 20 1/2 minuty! Zdá se, že nedávné nahrávání s Liquid Tension Experiment se přeneslo i na toto album.

Přiznejme si to, DREAM THEATER dosáhli vrcholu, a pokud se kapela nerozhodne zcela znovu objevit sama sebe, bude jednoduše obnovovat to, co již udělala a "A VIEW FROM TOP OF THE WORLD" není výjimkou. Na tomto albu není nic, co by konvertovalo hatery, a nic, co by skupina ještě neprozkoumala "opakováním stále dokola", nicméně v této fázi hry DT je to všechno o vytvoření alba, které je skutečně přesvědčivé slyšet díky tendenci kapely vydávat rozlehlá alba, která se vymykají současné pozornosti. Tohle má přes 70 minut! Je opravdu těžké říct, proč mi jedno album funguje a jiné ne, ale jsem docela překvapený, že mě tohle drží po celou dobu jejich trvání! To mě opravdu přivádí zpět do éry "Awake", kdy kapela střílela na všechny písty. Pandemie nějakým způsobem přinesla stříbro a některé klasické kapely měly čas přehodnotit a zamyslet se nad tím, kde kdysi byly a kam se posunuly. Ať už je to jakkoli, toto je jedno z nejlepších alb DT pro mé uši v looooooooo dlouhé době.


Zpět... Názvem avizovaný nadhled pomohl. Dream Theater na albu
"A View From The Top Of The World" přesto stále trochu tápou


Vydáno: 29.10.2021 15:30 v sekci Recenze, Autor: Jiří V. Matýsek
https://musicserver.cz/clanek/66711/dream-theater-a-view-from-the-top-of-the-world/


Dream Theater jsou bezpochyby hudební veličina. Už téměř desetiletí se ale čekání na každou další desku téhle party mění v napětí, jestli se jim (konečně) podaří překročit vlastní stín a alespoň se vyrovnat starším špičkovým nahrávkám. Nyní je tu "A View From The Top Of The World". Jak to dopadlo nyní?V posledních letech Dream Theater fanouškům velkou radost nedělali. Tu je ubíjeli přebujelou epikou ("The Astonishing"), posledně sice dali větší prostor tvrdým kytarám, ale nějak zapomněli na nosné nápady ("Distance Over Time"). Aktuální deska oproti té minulé naopak zdůrazňuje onu progresivní stránku amerického tělesa a je to krok, přesněji řečeno krůček, který osobně považuji za docela pozitivní. Dokonce oprašují koncept zdánlivě podobný šestnáct let starému počnu "Octavarium", kterému rovněž vévodila rozsáhlá suita.

Návrat k progu se pozitivně odrazil na celkovém zvuku nahrávky. Ten už nestojí jen na kytarách Johna Petrucciho, ale nepřeslechnutelný prostor si ukousne i Jordan Rudess. Často zde tak znějí až párplovské hammondky nebo klavír. Samozřejmě, kytar je na desce spousta, ale i Petruccimu očividně více svědčí momenty, kdy může zpomalit a svými sytými tóny kreslit atmosféru nebo ji naopak riffy zahušťovat. Jeho oblíbená disciplína v podobě rychlých běhů po hmatníku už bohužel poněkud ztratila své kouzlo.

Na druhou stranu, od jisté doby všechny řadovky této skupiny poněkud tápou. Jasně to naznačuje i nekoncepční skákání od progmetalové opery ke tvrdému albu a nyní progresivním vlivům - ostatně, ani se tím nijak netají: v titulní suitě se ozve něco jako jethrotullovská příčná flétna nebo aluze na Genesis. Síla starých Dream Theater totiž byla zejména ve spojování onoho metalového a progresivního a zároveň ve tvůrčím napětí mezi jednotlivými muzikantskými osobnostmi. A v poslední době buď došly nápady, anebo se prostě nechce. "A View From The Top Of The World" hraje až příliš na jistotu. Jistě, skalní, nekritické jádro fanoušků dostane to, co chce, v míře vrchovaté. Jenže na novince se jen stěží hledá něco, co bychom v několikerých variacích neslyšeli už dávno. Některé momenty potěší - skladba "Sleeping Giant", úvodní riff celé kolekce, některé basové a klávesové vyhrávky, překvapivě použité perkuse v "The Alien", … Jenže to jsou jen jiskřičky, které požár nezažehnou. Což o to, uteče to docela dobře, uposlouchat se to dá, všechno to ale tak nějak splývá dohromady a hlubší stopu nezanechá. A taky by neškodilo mírné zkrácení. Poslední čtvrtina titulního dvacetiminutového monumentu působí trochu do počtu.

Ne, nechci působit jako nostalgik a psát něco o tom, že "v devadesátkách to bylo lepší" nebo "že bez Mikea Portnoye už to není ono". To je zbytečné. Holým faktem ale zůstává, že od jisté doby ztratili Dream Theater směr a vizi. A přesto jedou, poněkud bezradně, stále dál. Buďme ale shovívaví, třeba to už dopadne příště, protože tohle je o stupínek lepší deska než "Distance Over Time". Sice splývá, ale nevyvolává znuděné podupávání v naději, kdy už konečně přijde něco zábavného (nebo rovnou konec). Pro kapelu však není zrovna dobrou vizitkou, když posluchači bezprostředně po dohrání alba nenaskočí žádný motiv z něj, ale naopak záblesky ze starých studiovek...


Zpět... DREAM THEATER - A View From The Top Of The World

Vydáno: 1.11.2021, Autor: Majk
http://www.crazydiamond.cz/dream_theater_a_view_from_the_top_of_the_world_recenze/2497


Zhruba dva a půl roku od vydání desky „Distance Over Time“ je tady prog-metalové "numero uno" DREAM THEATER se svojí novinkou nabízející pohled z vrcholu světa. V rozhovorech se mimo jiné dočtete, že oproti předchozí desce, kde byl prý plán jasný, vznikl aktuální materiál víceméně spontánně, bez prvotní šablony. Přesto se mi zdá, že novinka pokračuje poměrně dost v intencích minulého opusu, což tedy mně osobně ale vůbec nevadí. DREAM THETAER si zkrátka za posledních 10+ let vybudovali signovaný sound, který je vycizelovaný, osvědčený a nejspíš i pro všechny zúčastněné vyhovující. Skladby jsou dotažené do maxima a vybalancované mezi chytlavostí a instrumentální „nedostižností“. Celý mix servírují s přehledem mazáků, kteří se navíc tváří, že je to vlastně úplně normálka.

Ano, legitimní je tedy i názor, že kapela ustrnula ve své komfortní bublině, že jede poslední alba tak trochu podle předlohy a původní význam slova progrese nechala daleko za sebou. Tady nejspíš nejcitelněji „chybí“ Mike Portnoy, jehož někdy až neřízená divokost a kreativita strhla Johna Petrucciho k hledání nových obzorů. Tahle dvojka roztáhla oponu snového divadla do šířky celého světa a vybudovala značku, která je hlavní a nejzářivější hvězdou daného metalového stylu. Nicméně situace už je zkrátka jiná a Mike Mangini patří už víc než deset let do pevné sestavy. A přestože musí neustále čelit fanouškovskému (převážně) „tlaku“ na svou pozici, tak s každou další deskou přesvědčuje o svých schopnostech a možná se krok po kroku přibližuje k „akceptaci“ i ze strany těch nejzarytějších MP fans. S dovolením si tady vypůjčím slova Pekárkova, který po dvou startovních singlech na margo Manginiho hry pronesl: "Ten byl snad někde na workshopu u Portnoye nebo co".

V čem je tedy novinka jiná než předchozí deska? Po technické stránce vás určitě napadne jako první zvuk. Ano, kapela dostala díky spojení a umění dvojce James Meslin (co-produkce, engeneering) a Andy Sneap (mix a mastering) skvělý, mohutný sound. Pod produkcí je podepsán Petrucci. Nahrávka se nadýchla, jednotlivé vrstvy se provzdušnily. Samotné nástroje pak získávají na údernosti a šíři dříve na deskách DT neslýchanou. Je to dáno z velké části tím, že Petrucciho kytara tentokrát nehraje jasný prim, jak jsme na to byli z posledních desek zvyklí. Ne, není jí tam málo, samozřejmě že ne, ale v doprovodech je od basy separovanější. Ta se tím pádem stává výrazně čitelnější. Příjemný basový tlukot cítíte ve všech „stádiích“ songů, tudíž nejen v místech, kdy baskytara hraje něco jiného než kytara. Tandem Petrucci/Myung si dokáže skvěle vyhovět. Jeden podrží druhého, nástroje se podporují i proplétají a jejich celkový sound je prostě kulervoucí. Z daného faktu v maximální možné míře profituje i Jordan Rudess. Jeho klávesy nikdy nezněly tak plně a sytě jako zde. Nejjasnější důkaz o zvukové bravuře najdeme například ve „Sleeping Giant“. Skladbu začíná do sterea přepínaný, dokonalý kytarový sound, ke kterému se přidává celá kapela, a přestože Rudess valí plnotučné hammondovské rejstříky a basa jede naplno, celek působí kompaktně a čitelně. Zvukový orgasmus. Tohle se prostě povedlo. Dvojka Meslin/Sneap (ten hlavně) si zaslouží poplácat po zádech a pár zlatek navíc, ať je i na nové botičky.

Tolik technická stránka, tou druhou je cit pro skladbu. Pod vedením mistra Petrucciho se nebezpečně blíží hranici, za kterou se jít už snad ani nedá. Pro mě osobně se stává „metalovým Davidem Gilmourem“. Trochu přitažené za vlasy? Možná, ale styl, jakým vtiskl do svého rukopisu „melodično“, mě prostě nepřestává fascinovat. I v těch největších prstolamech je pořád hudba (nebo alespoň v náznaku čeká za rohem), nápady mají jasné směrování a katarze, s jakou vyjede melodická linka i z naprostého „bordelu“, je prostě odzbrojující. Skladby jsou pak lehčeji uchopitelné a mají zapamatovatelné momenty. Zbytečně tak posluchače neunavují hledáním háčků, které by jim pomohly, aby se ve světě DT snáze uchytili. Na první dobrou má člověk pocit, že se tvorba zjednodušila, že do sebe nasála snad až popové elementy, ale chyba lávky. Ingredience jsou jen naváženy tak jemně, že to působí až samozřejmě. Technická ekvilibristika bere dech a zároveň nenudí. Kytara kouzlí melodické obrazy tak důrazně, že je často zpěvnější než vokální linky. Petrucci prostě dospěl do stádia, kdy si může dělat (a s ním i celá kapela), co se mu zamane, a při tom zůstat nohama na zemi i pro obyčejné smrtelníky.

Sakra, zapomněl jsem na Labrieho! Všichni víme, jak James Labrie funguje, nebo nefunguje na poměrně velkém procentu živých koncertů. Roky naskakují a zlato v hrdle zkrátka časem přestává mít ten lesk, jako v dobách „Awake“. Každopádně na desce je opět přesvědčivý, jak se sluší a patří. Oceňuji, že si našel přirozenější hlasové polohy, sedící k aktuální situaci, přesto jsou linky dostatečně naléhavé a tajemné, ostatně jako vždy. Zpěv se netlačí do zbytečné exhibice, kterou by vykopal hrob sám sobě při živé prezentaci, ovšem ta barva, ta tam pořád je.

Deska „A View from the Top of the World“ by se hodně zjednodušeně dala rozdělit na dva světy – na komerčně přístupnější a na ten "více dreamtheaterovský". První čtyři skladby se nejvíce "podobají" materiálu, který podvědomě známe z posledních desek. "The Alien“ je přímočará, přitom však pestrá a košatá první singlovka, ovšem se stopáží 9:31. Mangini tady přesvědčuje o své extra třídě od první minuty. Zpěv je netradičně melodicky úsporný a svůj blyštivý moment si schovává skoro až na konec skladby, bez repetice. Nevadí, své velké chvíle si vybere v dalších třech věcech. "Answering The Call" je nadupaná riffy, hudebně pulzující a přelitá vokálními melodiemi. V chytlavosti na "první dobrou" pokračuje druhá singlová záležitost "Invisible Monsters". Již dříve zmíněná "Sleeping Giant" pak završuje celý kvartet živočišnou neurvalostí a možná nejchytlavější melodií na desce. Nechybí ani progresivní pasáže klasického střihu. Na deseti minutách najdete prostě všechno, co dělá kapelu kapelou. Možná vám ty skladby někdy až příliš připomenou melodie nebo nálady z tří předchozích desek, ale to je asi to jediné, co by se jim dalo zlehka vytknout.

Druhý svět začíná čistou poctou prog a art rockovým kapelám. "Transcending Time" je óda na radost, slyšíte RUSH (začátek hodně evokuje třeba jejich "Red Barchetta"), ASIA, YES, BOSTON a další velikány, na kterých kluci "ujížděli za mlada". Silné klávesové motivy si předávají otěže se zpěvem a celek zabalený do kabátu DT je k nakousnutí; tedy pokud k němu přistupujete tak, jak je nejspíš zamýšlen. Jde navíc o poslední odpočinek před finálním dvouzápřahem, kde už si nevydechnete.

Mistr Petrucci si poručil u Musicmanů postavit osmistrunku a hned z první vám jí napálí do palice v „Awaken the Master“. To je nekompromisní, brutální vál, který by se neztratil ani na „Train of Thoughts“ nebo v rámci méně přístupných harmoniích na „Awake“. Přestože je vyvažován melodickými výlety kytary a kláves – snad aby to „tolik nebolelo“ – i tak se jedná o nejsyrovější kousek desky. Konečně, i ten refrén je zde takový více "osudový".

Master se probudil a na nás čeká poslední – titulní kousek. Více než dvacet minut muziky s výhledem z vrcholku světa. Nevím, jak to pánové udělali, ale na mě uvedená skladba působí silou stroje času. Dokonce jsem se během prvních pár poslechů díval na hodinky, jestli nejde o nějaký „fejk“ a zda opravdu uběhlo oněch 20 minut. Nejde! Zmíněná kompozice není vypointovaná jako „Octavarium“, není ani dokonalá jako "Change Of Seasons", je prostě svá. Velkou roli zde sehrává měnící se groove propojující jednotlivé části. Ty se tváří na oko jako slepenec nejrůznějších exhibicí a nápadů spojených jasným refrénem (a to jen v první části), ale ve finále fungují překvapivě kompaktně. V polovině se skladba zlomí do fatalistické melodie v typickém Labrieho stylu, jeho nejsilnější stránky, kdy si užívá každý tón, nálada se uklidní a bebíčka dostanou flastr. Pompa vygraduje bez nadbytečného patosu a už se opět kreslí v pastelových barvách. Střih, neurvale krásný přechod a znovu je tady radost z progresivních pasáží, jiných než v první polovině, ale stejně intenzivních. Celá věc je těžko uchopitelná, ve výsledku však okouzluje. Možná i tím, že nekončí nějakým přehnaně velkým finále, ale poplatně svému průběhu – zase trochu jinak. A také s přehledem, s přehledem kapely na vrcholu světa.

Pokud se vám líbí tvorba DT v éře "po Portnoyovi", bude se se vám líbit i novinka. Pokud vám poslední desky přišly už nezáživné, nejspíš nezměníte názor ani nyní. Za zkoušku však rozhodně stojí. Sám mám rád obě období a přiznávám, že mě nové studiové představení prog metalových divadelníků z New Yorku okouzlilo. Už dlouho jsem si hudbu neužil tak jako při poslechu "A View From The Top Of The World".

Díky!


Zpět... DREAM THEATER - A View From The Top Of The World

Vydáno: 30.10.2021, Autor: Roman Kraus
https://elitists-source.info/recenzie/hudobne-recenzie/2021/10/30/dream-theater-a-view-from-the-top-of-the-world/


Po takmer troch rokoch tu máme novú nálož Dream Theater. Posledný album Distance over Time mal svoje silné momenty, no ako celok mal ďaleko od svojich predchodcov. Potom ako si dvojica John Petrucci a Jordan Rudess odskočila k projektu Liquid Tension Experiment, kde sa spojili s Mikeom Portnoyom a Tonym Levinom, sa vrátili ku svojmu hlavnému projektu a to s množstvom nápadov. Niekto by mohol namietať, že mnoho z nich v podstate neprináša nič extra originálne a je to “len viac Dream Theateru”. Tak v hudbe máme 12 nôt v každej oktáve, takže je jasné, že už tu vlastne "všetko bolo" a všetko nám môže znieť povedome.

Sila Dream Theateru sa skrýva v kombinácii citu, drsnosti, rýchlosti a komplexnosti. Presne toto dokonalo spĺňa novinka "A View From The Top Of The World". Od začiatku až do samotného konca albumu budete postupne prechádzať všemožnými podpismi metra (time signatures) a tempami, pričom sa v žiadnom prípade nebudete nudiť. Fanúšika prog-metalu určite poteší pohľad na dĺžku jednotlivých songov – najkratší má 6 minút 25 sekúnd a titulná skladba sa ťahá cez 20 minút. Ťahá možno nie je to správne slovo, pretože ani nebudete vedieť ako vám tých 20 minút ubehne.

Nájdete tu skladby tajomné "The Alien", pozitívne "Transcending Time", drsné "Answering The Call", epické "A View From The Top Of The World" a aj kombináciu viacerých spomenutých faktorov v "Awaken The Master". Pochváliť musím skvelý mix, o ktorý sa opäť postaral gitarista John Petrucci. Všetky inštrumenty sú na "správnych miestach", každý z nich je jasne počuť a bubny konečne znejú viac dynamicky a menej roboticky. Mike Mangini na nich evidentne strávil veľa času a dal si záležať na tom, čo bude na albume hrať. Dynamika je tu naozaj slovo dňa. Všetky jeho bubny a činely dostali naozaj zabrať. Po viacnásobnom vypočutí od vydania albumu môžem bez váhania prezradiť, že je AVFTTOFT môj obľúbený album post-Portnoyovskej éry.

Jediné čo mi tak nejak vadilo, no nevyrušilo ma to natoľko, aby som kvôli tomu znižoval hodnotenie, sú niektoré texty piesní. Napríklad niektoré strofy v "Awaken The Master" mi prišli dosť domýšľavé/okázalé (skrátka pretentious). To je zrejme najväčší nepriateľ progu – texty, ktoré sa tvária honosne, používajú veľké slová, no dokopy nič nepovedia. Môžeme sa tváriť, že majú hlboký význam, ale zväčša nemajú.

"You made it to the top just to find out
You’re only halfway there
All along, missing the point of the journey"

je niečo, čo ma pri bližšej analýze prinútilo schuti sa zasmiať. Podstatná je ale hudba a tá je perfektná.


Nahoru Domů
Made by 
©  2021 
Menu Poslední aktualizace: 7.11.2021